Connect with us

Sektör Haberleri

6.3.2 Türbin Montajı

RES projesi kapsamında yapılan montaj işleri, toplam yatırım tutarı içerisinde büyük bir maliyet tutmamasına karşın; mühendislik olarak çok önemlidir. Kule, göbek, kanat, Step-Up (yükseltici) trafo köşkü ve şalt sahası montajları yapılmaktadır. RT montajından önce, RT üreticisinin proje ekibi sahayı görmek isteyecektir. Eğer montaj başka bir taşeron firma tarafından yapılacaksa yine aynı durum geçerlidir. Saha ile […]

Türkiye Rüzgar Sektörü: Canlı bir iç pazara ihtiyacımız var 

“Türkiye’nin bölgesel istikrarla birlikte bir güç haline gelmesini bekliyoruz” Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK@home paneller dizisinin sonuncusu, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü, rüzgar sektöründe Türkiye tedarik zincirinin değerlendirildiği Türkiye Tedarik Zincirine Genel Bakış” konulu oturumla gerçekleştirildi.   Nükleer Düzenleme Kurumu Teknik Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Can’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı […]

Bölüm 6: Rüzgar Enerji Santrali Proje İmalat Çalışmaları

6.1 Alt Yüklenici Seçimi İnşaat, Elektrik, Makine dosyalarının onayından sonraki süreçte dosya muhteviyatında santral için kullanılacak ekipman ve parçalar ile ilgili teknik şartnameler düzenlenir. (İşin tarifi ve yapımı hakkında). Dosya içeriği ilgili bu işi yapabilecek potansiyelde olan şirketlere teklif mektubu şeklinde gönderilir ve belirlenen süreler zarfında tekliflerin gönderilmesi talep edilir. Gelen teklifler şirket ve danışman […]

5.3 NORDEX Türbinlerinde Kullanılan Opsiyonel Ekipmanlar

5.3.1 Buz Uyarı Sistemi (Ice Warning System) Buz uyarı sistemi, buz oluşumuna ilişkin hava koşullarını izler. Kontrol ünitesi rüzgâr türbinini durdurur ve türbin idle konumuna alınır. (Rölanti) Sistem sayesinde uçan buz bloklarından kaynaklanan tehlikeli durumların önlenmesi sağlanır. 5.3.2 Rotor Kanadı Buzlanmayı Önleme Sistemi (Rotor Blade Anti Icing System) Nordex rüzgâr türbinleri, rotor kanatları için buzlanmayı […]

5.2 Rüzgâr Türbini Bileşenleri

5.2.1 Kule (Tower) Sistemin mekanize bölümlerinin tümünü üzerinde bulunduran platform, çelik konstrüksiyondan ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla ses izolasyonlu olarak imal edilmektedir. Platformun kütlesi üzerindeki aksamlarla birlikte 12-82 ton arasında değişebilmektedir. Platform bir mil vasıtası ile konik veya bilyeli radyal rulmanlarla kuleye, çevresinde dönebilecek şekilde yataklandırılır. Kule yüksekliği rüzgâr hızında etkili bir faktör olduğundan tasarımının […]

Bölüm 5: Rüzgar Türbinleri ve Bileşenleri

5.1 Rüzgâr Türbinlerinin Sınıflandırılması Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çeşitlilik göstermektedirler. Türbinler, dönme eksenine, güç kontrol sistemlerine, rotorun dönüş hızına ve kullanım yerine göre sınıflandırılabilirler. 1989 yılından itibaren Almanya’da RT teknolojisi hızla gelişmiştir. Rotor çapı 25 metre, çıkış gücü 150-250 kW olan RT’ler imal edilmiş ve bunu rotor çapı 30-35 metre, çıkış gücü […]

HASEL üst yönetiminde iki önemli atama

HASEL İstif Makinaları’nda Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Buhan Okan ACAR ‘Genel Müdür’ görevine getirildi. Şirkette Satış Direktörü Teoman BALABAN ise yenilenen organizasyon yapısı kapsamında şirketin ‘Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’ olarak atandı. Türkiye istif ve iş makineleri pazarının lider firmalarından HASEL İstif Makinaları, organizasyon yapısında gerçekleştirdiği bir […]

Nordex ve TPI işbirliği kanatlanıyor

Süregelen piyasa momentumunda ve sipariş alımında meydana gelen küçük geri çekilmeye rağmen  Nordex Grubu ve Amerikan rotor kanadı üreticisi TPI Composites, Türkiye ve Hindistan’da işbirliğine ek olarak stratejik ortaklık üzerinde de anlaşmaya vardılar. Bu yenilikçi işbirliği modelinin bir parçası olarak Nordex Grubu Meksika, Matamoros’taki rotor kanadı üretimini üç yıllığına TPI’ya transfer edecek. Temmuz 2021’de başlayacak […]

4.3 Türkiye’de Rüzgârdan Elektrik Üretiminin Gelişimi

Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan hava akımının, diğer bir deyişle rüzgârın kinetik enerjisini önce mekanik enerjiye ardından elektrik enerjisine çeviren sistemlere rüzgâr türbini denir. Ticari olarak işletilen rüzgâr elektrik santrallerindeki (RES) rüzgâr türbinleri genellikle 5-6 m/s (18-21,6km/h) hızda devreye girip, yine genel olarak 25-30 m/s (90-108 km/h) rüzgâr hızında kendini korumaya alır. […]

4. Rüzgar Enerjisi Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişimi

Rüzgâr enerjisinden yararlanma tarihi çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Rüzgâr enerjisinden en eski yararlanma türleri yel değirmenleri ve yelkenli gemilerdir. Yelkenli gemilerde rüzgârın kinetik enerjisi gemileri hareket ettirmek için kullanılmış, yel değirmenlerinde ise rüzgârın kinetik enerjisi buğday gibi tahılların öğütülmesinde kullanılmıştır. İnsanların yel- kenli gemileri hareket ettirmek ve gemileri yürütmek için 5500 yıldan beri rüzgârın […]

3.6 İşletmeye Geçmiş Örnek Saha İncelemesi

3.6 İşletmeye Geçmiş Örnek Saha İncelemesi 3.6.1 Sahanın Tanıtımı Çeşme sahası, Görsel 3.20’de gösterildiği gibi İzmir iline bağlı Çeşme ilçesi sınırları içerisinde Çakabey mevkisinde, Çeşme ilçe merkezinin yaklaşık 3,5 km güney ve güneydoğusunda bulunmaktadır. Ovacık, Musalla ve İnönü mahalleleri proje sahası içinde yer almaktadır. Çeşme saha sınırları ile 1:25000 ölçekli harita üzerinde gösterimi Şekil 3.21’de […]

3.3 Saha Seçimi

3.3 Saha Seçimi Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda ölçüm direği aşağıda bahsedilecek olan kurallar ve yönetmelikler dâhilinde yer seçimi yapılarak montajı yapılacaktır. Rüzgâr elektrik santralinin kurulacağı bölgede en az 1 yıl ölçüm yapılmalıdır. Herhangi bir bölgeye rüzgâr ölçüm direği dikilmeden önce arazi belirlemede dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Rüzgâr elektrik santral yatırımının temeli, bu noktada […]

3.1 Proje Geliştirme Süreci ve Rüzgar Enerji Sahası Belirleme

 3.1 Yer Seçimi Yapılan ve Ölçüm Periyodu Tamamlanan Verilerin Değerlendirilmesi 1 yıllık verilerin toplanmasının ardından MGM’den alınan ölçüm sonuç raporu ile Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’na EPDK’nın istediği belgelerle müracaat edilecektir. Bu müracaata gitmeden önce santral kaç MW olacak, yatırım maliyeti ne olacak, türbin modelleri, ENH uzunluğu, kamulaştırma maliyetleri, arazi kiralama bedelleri, imar planı süreçleri hakkında […]

Bölüm-2 Rüzgar Ölçümü ve Metotları -2

2.4 İstasyon Yerinin ve Ölçüm Yüksekliğinin Seçilmesi Rüzgâr ölçüm istasyonlarının kurulacağı yerlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. İstasyonun kurulacağı yer bölgeyi temsil etmelidir. Ölçüm direğinin çevredeki engellerle olan mesafesi, engele yüksekliğinin 10 katından az olmamalıdır. Çünkü bir nesnenin ölçüm direğine olan uzaklığı, yüksekliğinin 10 katı kadar mesafe içinde ise, bu nesne, yakın çevresel engel olarak tanımlanır. Daha […]

Bölüm-2 Rüzgar Ölçümü ve Metotları

Rüzgar ölçümü, rüzgar enerji santrallerinin (RES) tasarımından, operasyon durumunu koruduğu ana kadar gerçekleştirilen bir işlem olarak nitelendirebilir. Kısaca, rüzgar enerjisi potansiyelini etkileyen tüm parametrelerin elde edilmesini amaçlamaktadır. Rüzgar yerküre üzerindeki ısı farklılıklarından oluşan basınç değişikliklerinin eşitlenme çabası sonucu açığa çıkan hava parsellerinin hareketidir. Bu hava parsellerinin sabit bir hızla hareket ettiği varsayıldığında, taşıdığı güç aşağıdaki […]

1.3 Rüzgâr Değişimleri

1.3.1 Atmosferik Kararlılığın Rüzgâr Profiline Etkisi Atmosferik kararlılık, atmosferin dikey hareketi engellemeye veya caydırmaya yönelik eğiliminin bir ölçüsüdür ve dikey hareket, farklı hava sistemleri ve şiddet dereceleri ile doğrudan ilişkilidir. Kararsız koşullarda, bir hava paketi gibi kaldırılmış bir şey, irtifada çevreleyen havadan daha sıcak olacaktır. Daha sıcak olduğu için, daha az yoğun ve daha fazla […]

1.2 Rüzgâr Çeşitleri

Yeryüzünde değişen sıcaklık koşullarına bağlı olarak basınç merkezleri ve bu basınç merkezleri arasında etkili olan rüzgâr sistemleri de değişir. Rüzgârlar oluşumlarına göre sürekli, mevsimlik ve yerel rüzgârlar olarak sınıflandırılır. 1.2.1 Sürekli Rüzgârlar Yeryüzünde sürekli basınç merkezleri arasında oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yıl boyunca sürekli esen rüzgârlar meydana gelir. (Şekil 1.5) Bu rüzgârların etkili oldukları […]

1.1 Rüzgâr Nedir ve Rüzgâr Enerjisi Nasıl Oluşur?

Bilindiği gibi, rüzgarın temel kaynağı güneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa yukarı doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle yerine aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar […]

Ne olacak bu güç aşımı soruşturmaları?

Geçtiğimiz günlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı, YEKDEM’e dâhil olan yenilenebilir enerji yatırımlarından, güç aşımları hakkında savunma talep ettiği bir yazı gönderdi. Şirketlere gönderilen, Soruşturma Raporu ve Yazılı Savunma Talebi hakkındaki yazıda, iki kanun ve yedi yönetmelik maddesine atıf yapılmıştır. Bu kanun ve yönetmelikler; Elektrik Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi […]

Erman Kaya, A’dan Z’ye RÜZGAR SANTRALİ, Önsöz

Günümüzde küresel iklim değişikliği beraberinde dünyada olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Bu olumsuz sonuçlar, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelimi artırmıştır. Bu kitap, gitgide önem arz eden yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerji sektörüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylelikle değerli okurlarımız, rüzgâr enerji sektörünü ve “A’dan Z’ye Rüzgâr Santrallerini” tanıma fırsatı bulabileceklerdir. Bu kitap, rüzgâr enerji sektörüne […]

Nordex Grubu, İtalya’dan 55 MW sipariş aldı

Nordex Grubu, İtalya’dan, iki rüzgar santraline kapasitesi 54.9 MW düzeyine ulaşan Delta4000 türbinleri tedariği için sipariş aldı. Grup, santrallerin birine 26.1 MW kapasitede beş adet N149/5.X türbin, diğerine de altı adet N133/4.8 türbin kurulumu gerçekleştirecek. Siparişler, aynı zamanda, ilk iki yıl temel olmak üzere çeşitli seçeneklerle  10 yıla kadar uzatılabilen öncelikli servis anlaşmalarını da kapsıyor. […]

LEITWIND rüzgar türbinleri, Türkiye’de beklentileri aşan bir performans sergiledi

Çorum Belediyesi’nin, Samsun Ladik’teki santralinde bulunan LEITWIND rüzgar türbinleri beklentilerin üzerine çıkan bir performans sergiledi. Türkiye’deki güçlü performans, LEITWIND rüzgar türbinlerinin kalitesini ve güvenilirliğini ispat ediyor. Kanıtlanmış teknoloji, gelişmiş performans ve yüksek güvenilirlik: Bunlar müşterilerin LEITWIND’i tercih etmesinin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Temiz, merkezi olmayan rüzgar enerjisi üretimi LEITWIND’in misyonudur. İtalyan üretici, DirectDrive adı ile bilinen […]

GE’nin Litvanya projeleri için tercihi Global Wind Service

Global Wind Service, GE tarafından, Litvanya’nın çeşitli bölgelerinde, 38 cypress türbininin kurulumu ve tamamlanması için seçildi. Tercih, iki firma arasında uzun süredir devam eden yakın ilişkiye dayanıyor. Ayrıca, Cypress platformlarının Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başarılı kurulumları da etkili oldu. İlk bölgede çalışmalar başlarken işin programlanması tüm bir yıla yayıldı. Global Wind Service CEO’su Lars Petersen konu […]

Rüzgar enerjisi mesleki eğitiminde örnek işbirliği

İzmir’de yer alan Teknik Meslek Liseleri’nde okuyan öğrencilere rüzgar enerji sektörünü yakından tanıtma ve rüzgar türbinleri konusunda daha detaylı bilgilendirmek amacıyla  Rüzgar Türbin Teknolojisi Eğitimi, 28 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nordex Türkiye, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, Nordex Türkiye İzmir Servis ve Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. […]

Nordex, Polonya firması OX2’den 45 MW sipariş aldı

Polonya’nın enerji dönüşümünü destekleyecek, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini genişletecek ve fosil yakıtlara bağımlılığını ortadan kaldıracak yeni bir proje hayata geçiyor. İsveçli santral geliştiricisi OX2, Nordex Grubu’na “Huszlew” santrali için,15 adet N117/3000 türbin siparişi verdi. Sipariş, aynı zamanda türbinlerin 30 yıllık bakım anlaşmasını da içeriyor. 45 MW kapasiteli “Huszlew” rüzgar santrali, Polonya’nın Doğusunda Mazowieckie bölgesinde inşa […]

Rüzgar türbini elemanları nelerdir?

Rüzgar türbini elemanları, nasel, dişli kutusu, mekanik frenli yüksek hız mili, düşük hız mili, kule, göbek, pervane kanatları, hidrolik sistem, elektrik üreteci, elektronik kontrol ünitesi, soğutma birimi, anemometre, eğim mekanizmasıdır. Nasel Nasel, türbininin dişli kutusunu ve elektrik üreteci gibi temel parçalarını içerir. Servis personeli, makina yerine türbin kulesinden girebilir. Naselin solunda, türbin pervanesi, pervane kanatları […]

Rüzgar türbini çeşitleri nelerdir

Rüzgar türbinleri, yatay eksenli rüzgar türbinleri ve dikey eksenli rüzgar türbinleri olmak üzere iki temel tipe ayrılır: Yatay eksenli rüzgâr türbinleri (YERT) Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde dönme ekseni rüzgâr yönüne paralel konumlanmıştır. Kanatları ile rüzgar yönü arasındaysa dik açı mevcuttur. Ticari türbinlerde tercih  genellikle yatay eksenli türbin tipindedir. Rotor, döner tabla üzerine, rüzgarı en iyi […]

Betz yasası nedir?

Betz yasası tasarımından bağımsız olarak rüzgardan elde edilebilecek en fazla gücü gösterir. Alman bilim insanı Albert Betz tarafından geliştirilmiştir. Betz yasası, rüzgar akımından enerji çeken, ideal koşullarda çalıştığı varsayılan “çalıştırıcı disk” içinden akan hava akımının kütlesinin ve momentumunun korunumundan yola çıkmıştır. Yasaya göre, hiçbir türbin, gücün % 59,3 oranından fazlasını yakalayamaz. Bu nedenle, 16/27 (0,593) faktörü Betz […]

Nordex Grubu’na Brezilya’dan 399 MW sipariş

Nordex, Brezilya’dan 399 MW kapasitede sipariş aldı. Grup, Brezilya’nın kuzeydoğu eyaleti Piaui’deki rüzgar enerjisi santrali için 70 adet N163/5.X türbini tedarik edecek. Anlaşma, türbinler için 5 yıllık süre boyunca servis anlaşmasını da içeriyor. Projeye özel 5.7 MW modunda teslim edilecek türbinlerin kurulumunun 2023 yılı başlarında başlaması bekleniyor. Nordex Grubu rotor kanatlarını ve 120 metre yükseklikteki […]

TWRE&Zorlu Enerji Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımıyla örnek oluyor

Zorlu Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme yanıt veren ortak stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 odağında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlama konusunda proaktif davranan Zorlu Enerji, toplum için yüksek değer yaratacak etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımıyla iş gücüne eşit katılımı sağlamak amacıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları sahiplenen Zorlu Enerji ve Turkish Women in […]

Rüzgar türbini nedir?

Rüzgar türbini, prensip olarak, rüzgar ile aktarılan kinetik enerjiyi, öncelikle mekanik enerjiye, dönüştürülen mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Rüzgar türbini, kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, üreteç  (alternatör), elektrik-elektronik elemanlarından meydana gelir. Rüzgârın kinetik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü yer rotordur. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki üretece aktarılır. Üreteçten elde edilen elektrik enerjisi aküler aracılığıyla depolanır ya da doğrudan alıcılara ulaştırılır. Rüzgar enerjisi […]

Süt-D Dünya Soğutma Günü’nde gezegenimiz ve kesemiz için uyarı yaptı

26 Haziran Dünya Soğutma Günü’nde günlük ve endüstriyel yaşamda toplum için yeri tartışılamaz mühim soğutmanın iklim krizi etkisi ve maliyetine vurgu yapıp, uyarılarda bulunarak, iklimlendirme sektörünün gençlerin kariyeri için önemini açıkladı Soğutma evimizde, taşıtımızda, okulumuzda, otelimizde, marketimizde, hastanemizde iken tarımsal ve hayvansal ürünlerin, ilaç ve aşıların üretim, depolama ve taşınmasında mühimdir. Sanayide soğutma kritik teknolojilerden […]

Teoride ve uygulamada rüzgar eldesi nedir?

Varsayılan bir alana t sürede ilerleyen toplam rüzgar enerjisinin tamamen ele geçirilebilme şartı, rüzgar türbinini, ilerleyen rüzgarın hızını sıfıra indirmesidir. Gerçek koşullarda bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Mümkün olmamasının nedeni, havanın türbinden belli bir hızla ayrılmasıdır. Bunun yanında, başka kayıplar da meydana gelir. Bu kayıpların başlıcaları rotor kanadı sürtünem kaybı, dişli kutusu, jeneratör ve konvertör kayıplarıdır. […]

Umman ve IEA , petrol üreten ülkelerde temiz enerjiye geçiş konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

İklim değişikliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da petrol ve gaz üreten ülkelerin ekonomilerini kısmen etkiledi. Bölge ülkelerinin bakanlıkları da temiz enerjiye geçişi hızlandırırken ekonomik dayanımı garanti altına alacak yollar bulmaya çalışıyorlar. Konuyla ilgili toplantı, bakanlıklar düzeyinde 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Toplantıyı Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansı organize ediyor. Umman Enerji […]

Nordex Türkiye ve Vega Enerji, “A’dan Z’ye Rüzgar Santrali” kitabı için bir araya geldi

17 Haziran 2021 tarihinde Nordex Türkiye İzmir Servis ve Teknik Eğitim Merkezi’nde “A’dan Z’ye Rüzgar Santrali” kitabının tanıtımı amacıyla Vega Enerji Genel Müdürü Erman Kaya ve Nordex Türkiye’nin Genel Müdürü Habib Babacan bir araya geldi. Erman Kaya’nın yenilebilir enerji sektöründe yıllardır kazanmış olduğu tecrübe ile birlikte, çeşitli kaynaklardan derleyip toparlamasıyla oluşan birikimini “A’dan Z’ye Rüzgar […]

Finlandiya’ya bir dizi santral: Nordex Grubu 200 MW’a kadar türbin tedarik ediyor

Finlandiyalı bir rüzgar santrali geliştiricisi, Nordex Grubu’na toplamda 199.5 MW düzeyine karşılık gelen dört adet N163/5.X türbin siparişi verdi. Proje ve müşteri isimleri, müşterinin talebi nedeniyle açıklanmadı. Rüzgar santralleri, Orta-Batı Finlandiya’nın iç kesimlerinde ve ülkenin batısında, Ostrobothnia bölgesinde inşa edilecek. Nordex Grubu, proje özelinde, 5.7 MW işletim modunda N163/5.X  türbinlerin kurulumunu çelik boru kulelerde sağlayacak. […]

Berkeley Energy, Sahra Altı Afrika yenilenebilir enerji fonu için 130 milyon Avro topladı

Yedi gelişme finansmanı kuruluşu, Berkeley Energy’nin Afrika’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji fonlaması için 130 milyon Avro tutarında taahhütte bulundu. Berkeley Energy, Afrika Yenilenebilir Enerji Fonu II’nin (AREF II) fon yatırımcısı zemininde CDP, CDC, FMO, Proparco, Swedfund, Afrika Sürdürülebilir Enerji Fonu ve Temiz Teknoloji Fonu’nun yer aldığını belirtti. AREF II’nin nihai fon hedefi 300 milyon Avro olarak […]

Kojenerasyon Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu

Türkiye’nin ilk “enerji derneği olan” Türkiye Kojenerasyon Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihinde İTÜ Maçka Tesisleri’nde yapıldı. Genel Kurul’da ENERKO Genel Müdürü Yavuz Aydın yeniden başkan seçildi. Çok yüksek katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da, FinnTürker Genel Müdürü Emre Arıcan ve Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. […]

TÜREB, “RES Yatırımcı Rehberi” yayınladı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), rüzgar enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların proje geliştirme aşamasından santralin devreye alımına kadar geçen süreçte karşılaşabileceği tüm iş ve konu başlıklarını ele alan “Rüzgar Yatırımcısı Rehberi”ni www.tureb.com.tr internet adresinde yayınladı. TÜREB Başkanı Ebru Arıcı, potansiyel rüzgar sektörü yatırımcılarına rehberlik etmeyi amaçlayan çalışma ile Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün daha geniş […]

ENSİA’nın yenilenebilir gelecek vizyonu

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. ENSİA’daki yeni döneme ilişkin bilgiler aldığımız Alper Bey, yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin önemli tespitlerini de bizimle paylaştı. Öncelikle size ve yeni Yönetim Kurulu’na başarılar dilemek isteriz. ENSİA’daki yeni dönem için neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. “Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji […]

Nordex Türkiye’de Malzeme Yönetimi ve Lojistik

Nordex Türkiye’nin İzmir’de bulunan Servis ve Teknik Eğitim Merkezi’nde (Nordex Academy Turkey) Türkiye ve Ortadoğu Malzeme Müdürü Ali Karaali ve değerli ekibi ile söyleşi gerçekleştirdik. Nordex’in Malzeme Yönetimi ve Lojistik süreçleri hakkında bilgiler edindiğimiz keyifli görüşmede, ekibin Nordex hakkındaki duygu ve düşüncelerini öğrenme fırsatı da yakaladık. Nordex Malzeme Yönetimi & Lojistik Bölümü olarak başlıca görevleriniz […]

İzinler pandemi dinlemez…

Rüzgarcıların gözü ne bayram gördü ne pandemi. En büyük bayram YEKDEM’e yetişmek. Bir rüzgar santrali yapmak istiyorsanız gözünüzü izinlerle açar izinlerle kapatırsınız. Her şeyden önce önlisans almanız için gereken izinler, önlisans aldıktan sonraki izinler, lisans ve işletmeye alma dönemindeki izinler derken yatırımı hayata geçirene kadar kamu kurum ve kuruluşlarıyla kardeş yakınlığında olmanız gerekecektir. Ön lisans […]

RES Güvenliği’nde Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü dönemi

Rüzgar enerji santrallerinden güneş enerji santrallerine 102  enerji üretim tesisine güvenlik hizmeti sunan Securitas, teknoloji destekli çözümleri ile riskleri minimize ederek, orta vadede maliyetlerde ciddi tasarruflar sağlıyor. Bu teknolojilere bir yenisini daha ekleyen Securitas, güvenlik çözümlerinde arttırılmış gerçeklik gözlüğü dönemini başlatıyor.   Projenin henüz pilot aşamasında olduğuna belirten Securitas Enerji Segment Lideri Ünsal Kütaruk, “Securitas Arttırılmış […]

BEST For Energy Projesi 5. Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir İçin Temiz Enerji Projeleri” teması ile BEST For Energy Projesi kapsamında 5. Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. 07 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya sektör firmaları, akademisyenler, Teknopark İzmir, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, TurSEFF, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.  Toplantıda […]

DGN Makine, filosunu güçlendirerek RES sahalarındaki etkinliğini artırıyor

5 metreden 90 metreye kadar kendinden yürüyüşlü menlift ve jumbo sepetli platform kiralama hizmeti sunan DGN Makine, yeni Bronto Skylift S90 HLA markalı 90 metre erişim kapasitesi sunan makine yatırımı ile filosunu genişletti. 60 yılı aşkın bir sektör tecrübesiyle hizmet sunan DGN Makine, yeni yatırımlarla rüzgar enerjisi santralleri için etkili bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. […]

Rüzgâr Adam yayın hayatına başlıyor

Rüzgâr enerjisi sektöründe bilgi kaynağı olmak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla yepyeni bir proje hayata geçiriliyor: Rüzgâr Adam. Projenin mimarı da olan Vega Enerji Genel Müdürü Erman Kaya ile Rüzgâr Adam hakkında bir söyleşi yaptık. Rüzgar Adam projesinden bahseder misiniz? Rüzgâr Adam, rüzgâr enerjisi sektörüne merakı olan, kendini bu alanda yetiştirmek isteyen tüm ilgililere eğitim vermek […]

Linde MH, L14-16 AS/AS AP ve D12-14 AP Akülü İstifleyicilerini tepeden tırnağa yeniledi

Linde MH’nin 1,2 tondan 1,6 tona taşıma kapasitesine sahip L14-16 AS/AS AP ve D12-14 AP akülü istifleyicileri, ürünlerinizin depolanması ve taşınması için en uygun iş ortağınız olacak.  L14-16 AS/AS AP model denge ayaklı istifleyiciler 1,4-1,6 ton arası yükleri 5.300 mm raf yüksekliklerine kadar kolaylıkla istiflerken, D12-14 AP model katlanabilir platformlu çift istifleyiciler toplamda 1,2-1,4 ton […]

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Ağı TWRE, 3 yaşında

Kurulduğu Mayıs 2018’den pandeminin başlangıcına kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 60 farklı etkinlikte enerji sektörünü başarıyla temsil eden TWRE, bugün %70’e yakını mühendislik dallarında çalışan veya öğrenci olan 1507 kadın üyesi ile sektörün en aktif iş ağı olmuştur. Pandeminin başlangıcı itibariyle gerçekleştirdiği hızlı dijital dönüşüm ile sektörün, politikanın ve kamunun önemli isimlerini 25 […]

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Güneş ve rüzgarın potansiyeli fosil yakıtlardan 100 kat fazla

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Paris İklim Anlaşması’nın önemini vurguladı ve “Umuyorum ki en kısa süre içerisinde Türkiye’nin mevcut kaygılarının giderilmesi sağlanacak ve Türkiye de anlaşmayı onaylayacak” açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) çatısı altında bulunan Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (GÜNAM) düzenlediği […]

Jeotermal ve hidroelektrik enerjiye haksızlık ediyoruz

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) tarafından düzenlenen “Dünya’da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi” başlıklı zirvesinde konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol  yenilenebilir enerji denince akla ilk güneş ve rüzgarın geldiğini belirterek “İki yenilenebilir enerji türü olan jeotermal ve hidroelektrik enerjiye haksızlık  ediyoruz” dedi. Zirvede yaptığı konuşmada yeni tip korona virüs salgını sürecinde, enerji sektöründe […]

İklim krizi ve kitlesel yok oluş karşısında gelecek 10 yıl son şansımız

İklim krizi, gıda ve su güvenliği, sağlık ve biyoçeşitlilik için ekosistemlerin onarılması, yenilenmesi şart. Ekosistemlerimiz ne kadar sağlıklıysa, gezegen ve insanlar da o kadar sağlıklıdır. Biyoçeşitliliğin artan risk altında olmasını geleceğimiz için engellemeliyiz. İklim krizi ve kitlesel yok oluş karşısında gelecek 10 yıl son şansımız diyen Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz […]

YEKA RES-3 yarışma ilanı yayınlandı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2.000 MW kapasite hakkı için düzenlenecek YEKA RES-3 yarışa ilanını yayınladı. Yarışmalar ile MW başına 35 gigavat-saat üretim için alım garantisi sağlanacak. YEKA RES-3 yarışma ilanı Resmî Gazete’de yayınladı. İlana göre 42 bağlantı bölgesinde düzenlenecek yarışmalar ile 20 MW ila 90 MW arasında değişen büyüklüklerde kapasite tahsisleri gerçekleştirilecek. Yarışmalarda başlangıç tavan […]

MİNİ YEKA RES yarışmaları için tarihler belli oluyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 26 Mayıs’ta düzenlenen “İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsisleri” başlıklı TÜREK@home Oturumu’na katılan Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, 2 bin MW’lık mini YEKA RES yarışmalarının tarihlerinin birkaç gün içerisinde ilan edileceğini belirtti. Rüzgar YEKA 1 ve YEKA 2 yarışmasında yer alan yatırımcılar ve türbin üreticilerinin Türkiye yöneticilerinin […]

Siemens Gamesa, Filipinler’deki en büyük rüzgar enerjisi santraline türbin tedarik edecek

Siemens Gamesa, Filipinler’de, ülkede şimdiye kadar yapılmış en büyük rüzgar santrali için 32 türbinin kurulumunu ve işletimini gerçekleştirmek üzere arazi tahsis etti. 160 MW’lık Balaoi & Caunayan rüzgar projesi, Asya’nın yenilenebilir enerji geliştiricilerinden UPC Renewables ve AC Energy tarafından yürütülüyor. Projede 18 adet SG 5.0-145 ve 14 adet SG 5.0-132 türbini yer alacak. Her iki […]

Rüzgar Enerjisi sektörünün baştacı Çandarlı Limanı

Temiz Enerji (yenilebilir enerji) sektörü denildiğinde rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri ve biyokütle enerjisi tesisleri kurulması için ekipman üreten firmalar akla gelmektedir. Başka bir ifade ile sektörün üretim ayağını oluşturan firmalar anlaşılmaktadır. Oysa, montaj, bakım-onarım, lojistik, finans, sigorta, sertifikasyon, yazılım ve danışmanlık konularına kapsayan hizmet faaliyetleri de sektör için oldukça önemlidir. […]

TÜREB, “Hibrit”, “Sanayi” ve “Offshore” çalışma gruplarını hayata geçiriyor

Türkiye rüzgar sektörünün çatı kuruluşu TÜREB, sektörün gündeminde olan ortak konulara odaklanmak üzere 3 ayrı çalışma grubu oluşturdu. Kamunun da yakından destek verdiği, Offshore (deniz üstü rüzgar), Hibrit ve Sanayi konularında hayata geçirilecek olan çalışma grupları TÜREB üyelerinden ve alanlarında uzman TÜREB tarafından davet edilen katılımcılardan oluşturulacak. TÜREB Yönetim Kurulu koordinatörlüğünde periyodik olarak gerçekleşecek çalışma […]

Nordex Group CEO’su José Luis Blanco, COP 26 yaklaşırken ABD Başkanlığı İklim Özel Delegesi (SPEC) John Kerry ile bir araya geldi

Enerji, finans, otomotiv ve kimya sektöründen temsilcilerle birlikte Nordex Grubu CEO’su Jose Luis Bianco, 18 Mayıs’ta ABD Başkanlığı İklim Özel Delegesi (SPEC) John Kerry ile Almanya’da Berlin’deki ABD Elçiliği tarafından düzenlenen küçük bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. John Kerry, Glasgow’da gerçekleştirilecek COP-26 BM İklim Değişikliği Konferansı’na doğru vizyonunu paylaşma fırsatını değerlendirdi. Ayrıca, iklim […]

Yeşil Fatura uygulaması Türkiye’nin sürdürülebilir enerji konusundaki kararlılığını gösteriyor

Elektrik faturalarında yer alacak ‘yeşil işaret’ uygulamasını değerlendiren Türkiye’nin temiz enerji firması Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı, “Küresel Isınma’nın hissedilir değerlere gelmesi devletleri bu konuda karar almaya itti. Elektrik faturalarındaki yeşil işaret uygulaması Türkiye’nin sürdürülebilir ve çevre dostu enerji konusundaki kararlığının işaretidir” ifadelerini kullandı. “Küresel Isınma’nın etkilerini açıkça gördüğümüz bir dönemde yaşıyoruz” diyen 20 yılı […]

Yenilenebilir enerjinin küresel karar vericileri büyük zirvede buluştu

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği ( YENADER) tarafından, yenilenebilir enerji alanında Dünya’daki son trendler ve gelişmeler ışığında, ülkemizin sahip olduğu potansiyeller, fırsatlar ve projelerin ele alındığı yenilenebilir enerji onur konukları; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) direktörü Francesco La Camera temsil etti. […]

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’nin 9.52021 tarihli 31479 nüshasında “Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği” yayınlandı. Merakla beklenen düzenleme ile elektrik depolama üniteleri ve tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları, piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Yeni düzenleme ile elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen elektrik depolama […]

Reklam
Reklam

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com