Connect with us

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi

“Deniz üstü RES aday YEKA alanlarının ilanı ülkemiz için önemli bir adım”

Yayın tarihi:

-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 Ağustos 2023 tarihinde deniz üstü rüzgar enerjisi aday YEKA alanlarını ilan etti. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Başkanı Tolga Şallı, bu adımın Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve küresel iklim krizi mücadelesine önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2016 yılında yayımlanan ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’ ile ilgili konuşan Şallı, “Bu yönetmelikle amaçlanan, büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanlarının oluşturulması ve bu alanda yatırımların hızlandırılmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi veya temin edilmesi, teknoloji transferine katkı sağlamak amacıyla da büyük önem taşıyor” dedi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için belirlenen aday YEKA alanı hakkında bilgiler aktaran Şallı, “Öncelikle deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için belirlenen alan henüz aday YEKA konumundadır. Enerji mevzuatı çerçevesinde bu alanda herhangi bir faaliyetin yürütülmemesi ve kaynak verimliliğini etkileyecek imar düzenlemelerinin yapılmaması için ilgili kurumlara bildirimler yapılacak. Ayrıca, aday YEKA içerisinde belirlenen enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulamayacak sahaların olup olmadığı hususu ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde sorgulanır. Toplam kurulu güç kapasitesi belirlenir ve bu kapasite üzerinden işlem tesis edilip edilmeyeceği değerlendirilir. Gerek görülmesi halinde ölçüm istasyonları kurulur.  YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilebilmesi için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde kaynak alanına ilişkin çevresel etki değerlendirme, jeolojik ve jeoteknik etütler, kamulaştırma, halihazır haritaların hazırlanması, parselasyon, imar çalışmaları ve elektrik iletim alt yapı çalışmaları yapılır ve/veya yaptırılır” açıklamasında bulundu.

YEKA kullanım hakkının yarışma ilanı ve başvuru süreçleri hakkında konuşan Şallı, şu ifadelerini kullandı: “YEKA kullanım hakkı yarışma ilanı Resmi Gazete’de yayımlanır. Burada en kritik noktalardan biri de başvuru dosyalarında olması gerekenler.  Tüm başvuru evrakları, üzerinde sicil tasdiknamesinde yer alan yetkili imzalar ve kaşeli olacak şekilde büyük ve kapalı bir zarf içerisine konularak sunulmalıdır. Mali teklif, kapalı, kaşeli ve ıslak imzalı daha küçük bir zarfa konulmuş olarak, tüm başvuru evraklarının bulundurulduğu kapalı zarf içinde yer almalıdır. Evrakların asıl veya noter tasdikli olarak sunulması esastır.  Komisyon oluşturulduktan sonra başvurular, başvuru sahiplerinin huzurunda incelenir ve eksik evrakı olan başvurular için detay evrak incelemesine geçilmez. Komisyon, detay evrak incelemesinin tamamlanma tarihine göre yarışma için yer, tarih ve saati belirler. Geçerli başvuru sahipleri yarışmaya katılma hakkı kazanır. Yarışma, Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır. Belirlenen en düşük azami 5 mali teklif sahibi arasında açık eksiltme esasına dayalı yarışma yapılır. Yarışmaya; teklif edilmiş olan en düşük mali teklif esas alınmak suretiyle sırayla başvuru sahipleri tarafından her defasında teklif edilen bir önceki en düşük fiyattan eksiltme yapılarak en düşük fiyat verilinceye kadar devam edilir. Yarışma en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır.”

Yaptığı açıklamada, deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin yerli mühendis ve teknisyenlerle desteklenmesinin önemine de değinen Şallı, “Ülkemizin kendi insan kaynağını kullanarak bu projelerde yer alması, ileride daha büyük kazanımlar sağlayacak ve enerji sektöründe sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye'nin alanında en özel yayınlara sahip medya grubu MONETA'nın sektörel dergi ve portallarının yönetimine katkıda bulunmaktayım. MONETA bünyesinde yeni nesil yayıncılık anlayışıyla içerik yönetimini geliştirmeye devam ediyoruz.

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi

Ingeteam’den deniz üstü rüzgar türbinlerini döndürecek enerji depolama sistemi

Yayın tarihi:

-

Yazar

Ingeteam’den deniz üstü rüzgar türbinlerini döndürecek enerji depolama sistemi

Zorlu rüzgar koşulları ve hava koşullarından kaynaklanan elektrik kesintileri nedeniyle rüzgar türbininin elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildiğinde kule üzerindeki nacelle’i döndürmekten sorumlu dizel sistemlere güvenilir ve daha verimli bir alternatif sunmak için 2020 yılında sistem geliştirmeye başlayan Ingeteam, Yaw Backup sisteminin ilk 15 ünitesini geliştirerek Birleşik Krallık’taki bir deniz üstü rüzgar projesine tedarik ediyor.

Rüzgar türbinine enerji sağlayan bir batarya ile birlikte bir frekans dönüştürücüsünden oluşan sistem, böylece genellikle açık denizlerde meydana gelen aşırı hava koşullarına dayanabiliyor ve rotoru rüzgar yönünde hizalı tutabiliyor. Bu sayede kanatlar ve yapı üzerinde etkili olan kuvvetler en aza indirilerek olası arızalar ve rüzgar türbini bileşenlerinde önemli hasarlar önleniyor.

Olumsuz hava koşullarında anında tepki vermeyi garanti eden ürün, Yaw Backup sistemini doğrudan besleyerek rüzgar türbininin mekanik gerilimlerini azaltan, böylece tüm bileşenlerinin güvenliğini koruyan ve ekonomik kayıpları önleyen sürdürülebilir bir çözüm sunuypr. Buna ek olarak, Yaw Yedekleme Sistemi, diğer sistemlerin yanı sıra kontrol ve iletişim gibi temel yükleri desteklemek için acil bir elektrik güç kaynağı da sağlıyor.

Bu sistemler, tayfun ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde bulunan parklarda da kullanılıyor. Bununla birlikte, deniz üstü rüzgar türbinlerinin boyutlarındaki artış, desteklenen yüklere karşı giderek daha hassas hale geldikleri ve bu durumlarda Yaw Yedekleme Sistemi gibi çözümlerin gerekli olduğu anlamına geliyor.

Ingeteam tarafından geliştirilen bu sistemin ilk ünitelerini halihazırda teslim alan ve kuran Birleşik Krallık’taki proje, fosil yakıtlarla çalışan mekaniklerden kaçınarak temiz enerji üretme misyonuyla uyumlu bir sisteme geçiyor. Nacelle’in hareketini sağlayan bataryalarda depolanan enerji, rüzgar türbininin kendisinden geliyor ve bu da projelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak %100 yenilenebilir olmasını sağlıyor.

Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek olan projenin farklı aşamalarında, ilk test aşamasını çoktan geçmiş olan Ingeteam teknolojisi kullanılacak.

Devamını oku

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi

Mayıs 2024 itibarıyla dünya denizüstü rüzgar enerjisi son durumu

Yayın tarihi:

-

Mayıs 2024 itibarıyla dünya denizüstü rüzgar enerjisi son durumu

2023 yılında toplam RES kurulu gücü 1050 GW’a ulaşmış, toplam elektrik tüketiminin %10’nu RES’ten karşılanmıştır. Denizüsü RES özelinde ise, 2023 yılında 9.8 GW yeni kapasite eklenerek toplam denizüstü RES kurulu gücü 67.4 GW’a ulaşmıştır. Bu kapasitenin yarıya yakını Çin’de, 31.5 GW ile işletmededir. 2023 yılında sektör ciddi bir fiyat artış şoku yaşamıştır. Tedarik zincirindeki fiyat artışları bazı projelerin fizibilitelerinin tekrar değerlendirilmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, 2023 yılında 42 GW yeni kapasitenin ihalesi yapılmıştır. 2024 sonu ile birlikte toplamda 70 GW kapasitenin ihalesinin tamamlanması beklenmektedir. Yıllık kurulu güç artışları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Şekil 1: 2014-2023 yılları arasındaki yıllık kurulu güçler.

Şekil 1: 2014-2023 yılları arasındaki yıllık kurulu güçler.

2014-2023 yılları arasındaki kümülatif kurulu güçlere bakıldığında gittikçe artış gösteren bir trend olduğu görülmektedir.

Şekil 2: 2014-2023 yılları arasındaki kümülatif kurulu güç gelişimi.

Şekil 2: 2014-2023 yılları arasındaki kümülatif kurulu güç gelişimi.

Global Denizüstü Rüzgar Türbin (DRT) piyasası

2023 yılında 22.9 GW denizüstü RT satış anlaşması yapılmıştır. SiemensGamesa bu kapasitenin %33’ünü oluşturmaktadır. İngiltere’de bulunan Hornsea projesinde SG 14-236 kullanılacak olup ana projelerdendir. Vestas 3.1 GW ve Ming Yang 1.8 GW kapasite ile sıralanmaktadır. 2018-2023 periyoduna bakıldığında SiemensGamesa %26 pazar payı ile hala piyasa lideridir; MYSE %13, Vestas %10 ile onu takip etmektedir. 

Ortalama denizüstü RES kurulu gücü ise 2023 yılında 392 MW olmuştur; 2022 yılında bu değer 225 MW idi.

Dünyadaki en büyük yüzer denizüstü RES ise Norveç’te işletmeye alınmıştır. 88 MW Hywind Tampen projesi Norveç kıyısından 140 km açıkta kurulmuştur. Diğer yüzer projeler ise Çin’de (7.5 MW) ve İspanya’da (2 MW) bulunmaktadır.

Çin, 2023 yılında eklediği 5 GW kapasite ile toplam kurulu gücünü 31.5 GW’a çıkararak dünya liderliğini sürdürmektedir. 

Hollanda, Hollandse Kust Noord (759 MW) ve Hollandse Kust Zuid (1.5 GW) projelerinin işletmeye almıştır. 

Dünya çapında 282 adet denizüstü RES işletmede olup, bunun 158’i Asya’da, 122’si Avrupa’da ve 2 adedi ise ABD’de yer almaktadır.

Şekil 3: 2014-2023 yılları arasındaki kümülatif kurulu güç gelişimi.

Şekil 3: 2014-2023 yılları arasındaki kümülatif kurulu güç gelişimi.

İnşaatı devam eden projelere bakıldığında ise; Çin’de 6.3 GW, İngiltere 3.9 GW ve Tayvan’da 2.4 GW denizüstü RES projeleri olduğu görülmektedir. Japonya ve Hindistan sektöre iddialı girişler yapmıştır. GWEC raporuna göre, 2024-2028 yılları arasında 27 GW yıllık ek kapasite eklenmesi öngörülmüştür. 

Kaynaklar:

Global Offshore Wind Report, World Offshore Wind Forum, 2023.

GWEC, Global Wind Energy Council, GLOBAL WIND REPORT 2024.

Devamını oku

Deniz üstü Rüzgar Enerjisi

TotalEnergies ve European Energy, iş birliklerine offshore rüzgarı da ekliyor

Yayın tarihi:

-

Yazar

TotalEnergies ve European Energy, iş birliklerine offshore rüzgarı da ekliyor

Elektrik alanındaki entegre gelişiminin bir parçası olarak Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri geliştirmek için European Energy ile yeni bir anlaşma imzalayan TotalEnergies, sadece Danimarka’da 405 MW’lık offshore rüzgar enerjisi projesi geliştiriliyor. TotalEnergies’in iş birliği yaparak hisse satın aldığı Danimarka’da yer alan projeleri; %85 ile 240 MW’lık Jammerland Bugt Offshore Rüzgar Projesi, %72,2 ile 165 MW’lık Lillebaelt South Rüzgar Projesi oluşturuyor. 2023’ün Aralık ayında Danimarka Enerji Ajansı tarafından onaylanan, münhasırlık ve şebeke bağlantı izinleri alınan bu iki projenin, nihai inşaat izinlerinin 2024 yılı ortalarında alınması ve 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu sahalarda üretilen elektriğin ise, doğrudan elektrik toptan satış piyasasında veya Kurumsal Güç Satın Alma Anlaşmaları (CPPA) yoluyla satılması ve karbon ayak izlerini azaltması planlanıyor.

3 ülkede büyük ölçekli offshore rüzgar projeleri için ortak geliştirme

İsveç ve Finlandiya’da ortak bir girişim aracılığıyla yeni büyük ölçekli offshore rüzgar projeleri geliştirmeyi ve işletmeyi planlayan TotalEnergies ve European Energy, bunun yanı sıra Danimarka’da yaklaşan offshore rüzgar ihalelerine teklif vermeyi de planlıyor. TotalEnergies’in büyük ölçekli projelerdeki deneyimi, ticari piyasalardaki alım-satım ve pazarlayabilme becerisi tarafından desteklenecek ortaklık, European Energy’nin sıfırdan projeler geliştirme ve bu ülkelerdeki paydaşlarla başarılı bir şekilde ilişki kurma konusundaki geçmişinden yararlanmayı planlıyor. Deniz üstü rüzgar projeleri için yapılan bu anlaşma, TotalEnergies ve European Energy arasında 2023’te birden fazla coğrafyada yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için yapılan bir önceki anlaşmayı izliyor.

Gerçekleşen ortaklıkla ilgili konuşan TotalEnergies Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Stoquart, “European Energy ile iş birliğimizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Danimarka’daki bu yeni açık deniz rüzgar projeleri, ticari ülkelerde rekabetçi maliyetlerle yenilenebilir projeler geliştirme stratejimizle uyumludur. Bu ortaklık, TotalEnergies’in European Energy’nin Kuzey Avrupa’daki uzun süreli varlığından yararlanarak buradaki işlerin genişletilmesine olanak tanıyacak” diyor.

European Energy Grup CEO’su Knud Erik Andersen ise, “TotalEnergies ile bu ortaklık, Kuzey Avrupa’da yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak. Sıfırdan proje geliştirme konusundaki uzmanlığımız ve TotalEnergies’in büyük ölçekli operasyonlardaki deneyimi, son teknoloji ürünü offshore rüzgar tesisleri sunmamızı sağlayacak. İskandinav enerji piyasası hakkındaki derin bilgi birikimimizi bu girişime katarak iddialı projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği sadece yenilenebilir enerji sektöründeki konumumuzu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa’da sürdürülebilir kalkınma ve enerji bağımsızlığı konusundaki kararlılığımızın da altını çiziyor” ifadelerini kullanıyor.

2023 yılı sonunda yenilenebilir enerji üretimindeki brüt kurulu gücünü 22 GW’a ulaştıran TotalEnergies’in deniz üstü rüzgar enerjisinde 16 GW’tan fazla kapasitesi bulunuyor. Firmanın offshore rüzgar projeleri; Birleşik Krallık, Güney Kore, Tayvan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da yer alıyor.

Devamını oku

Trendler