Connect with us

Genel

Teknoloji Üreticilerinden ‘Öngörülebilirlik’ Vurgusu

Yayın tarihi:

-

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİ ÜRETİCİLERİ
 • Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen TÜREK#10GW+ panellerinin üçüncüsü, ‘Rüzgar Enerjisi Üretiminde Yeni Teknolojiler” başlığı altında 9 Şubat 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.
 • Başdöndürücü bir hızla gelişen rüzgar enerjisi teknolojilerinin bizzat teknoloji üreticisi şirketlerin global yöneticileri tarafından değerlendiridiği panel, WindEurope CEO’su Giles Dickson moderatörlüğünde yapıldı. Panele, Enercon Merkez Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi CEO’su Arif Günyar, Nordex Avrupa CEO’su İbrahim Özarslan, Siemens Gamesa Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye Bölgesi CEO’su Clark MacFarlene, GE Onshore Mühendislik Lideri Renjith Vripullan ve Vestas Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Jose Luis Jimeno konuşmacı olarak katıldı.
 • Rüzgar enerjisi teknolojilerindeki gelişmelerin karbon emisyon hedeflerine katkısının sürdürülebilirlik ekseninde tartışıldığı panelde katılımcılar, ‘Türkiye’nin rüzgarda ilk 10 ülke arasında kalabilmesi için daha fazla öngörülebilirlik sağlanması ve finanse edilebilir bir proje yapısı oluşturulması gerektiği’ konularında birleşti.

  Teknoloji üreticilerinden ‘5 ila 10 yıllık öngörülebilirlik’ vurgusu

  Türkiye’nin rüzgar kurulu gücünde 10 GW’ı aşmış olmasının büyük bir başarı öyküsü olduğunun altını çizen panel katılımcıları bu başarının sürdürülebilir kılınması için daha fazla öngörülebilirlik sağlanmasının yanı sıra yeni yarışma, YEKDEM ve benzer regülasyonların geliştirilme ve uygulanmasında ‘esneklik’ gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Türkiye’de rüzgar sektörünün yolculuğu 20 yıl önce başladı ama özellikle son 10 yıl oldukça rekabetçi bir dönem oldu ve tüm teknoloji üreticileri Türkiye’ye ciddi yatırımlar yaptı” diyen Enercon Merkez Asya, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Arif Günyar, OEM şirketlerinin Türkiye’de yıllık 2 bin ila 2 bin 500 MW’lık kurulum yapması gerektiğini ancak mevcut düzenlemelerle buna ulaşmanın pek mümkün görünmediğini belirterek Türkiye’nin mevcut eskalasyon metodolojisinin değişeceğine dair duyumlar aldıklarını sözlerine ekledi.

  Bir önceki YEKDEM uygulamasının 10 GW kurulu güce ulaşılması başarısı sağladığını söyleyen Vestas Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Jose Luis Jimeno da mevcut YEKDEM uygulamasında yerli para birimi uygulanması ve yerli katkı konusuna dikkat çekerek mevcut koşullarda herhangi bir projenin gerçekleştirilmesinin zor olabileceğini kaydetti. Siemens Gamesa, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye Bölge CEO’su Clark MacFarlene “Bir ülke sürdürülebilir piyasaya girişi istiyorsa istikrarlı ve finanse edilebilir olması, iştah yaratması önemli. Bu koşulların nasıl sağlanabileceğine bakmak gerekir” şeklinde konuşurken Nordex Avrupa CEO’su İbrahim Özarslan ise bu konuda daha iyimser olduğunu ve Türkiye’nin daha önce de benzer dönemlerden geçtiği halde son dakika uygulanan tedbirlerle pazarın atağa geçtiğini gördüklerini vurguladı. Özarslan “Türkiye’de pazarı doğru yöne götürmek için diğer pazarlardan edindiğimiz deneyimlerimizi paylaşmak, doğru tavsiyelerde bulunmak ve kapıları birlikte açmak önemli. Bu noktada TÜREB’in de önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Ben hala iyimserim ve bu yönde gidilebileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. GE Onshore Mühendislik Lideri Renjith Vripullan da Türkiye’nin kendileri için hala önemli bir pazar olduğunun altını çizerek “Sektör olarak büyümek istiyorsak bu iniş çıkışlı dönemde sorunların üstesinden nasıl gelebileceğimizi kestirebilmemiz gerek” hatırlatmasında bulundu.

  Teknolojideki gelişmeler ‘sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri’ bağlamlarıyla birlikte değerlendirildi

  Panele katılan konuşmacılar türbin teknolojilerinde, kanatlarda ve diğer bileşenlerde ortaya konulan teknolojik gelişmelerin hem sürdürülebilir olup olmamaları hem de tedarik zinciri ve lojistik alanlarına uyumu konusuna özel olarak dikkat çekti. Türbin büyüklüklerinde daha geniş kanat açıklıklarına ulaşmak üzere çalışıldığını belirten Vestas Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Jose Luis Jimeno, bu tür türbinlerin her türlü rüzgarı alabildiğini ve daha düşük boyutlu türbinlere göre daha verimli çalıştığını belirtirken yine de verimlilik açısından tüm tedarik zincirinin hesaba katılması gerektiğini vurguladı. “Hepimiz aynı yönde ilerliyoruz. Daha büyük türbinler daha esnek çalışsın istiyoruz ama önemli olan sektör için fayda getirecek akıllıca geliştirmeler yapmak ve bunun tedarik zinciri, nakliye, kurulum gibi alanlarla uyumlu olmasını sağlamak” diyen Nordex Avrupa CEO’su İbrahim Özarslan da önümüzdeki yıllarda yeni teknolojiler geliştirilmesi konusunda bir parça yavaşlama olabileceğini söyledi. Optimizasyon konusuna vurgu yapan GE Onshore Mühendislik Lideri Renjith Vripullan ise “Bizce ana konu türbinin büyüklüğü ya da ne kadar enerji ürettiği değil, optimizasyon. Her projeyi nasıl optimize ederiz ona bakmamız lazım. Göz önünde bulundurmamız gereken pek çok faktör var” şeklinde konuştu.

  Hidrojen ve atık konusu da ele alındı

  Panelde karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik bağlantısıyla genişçe tartışılan konulardan ikisi de rüzgar enerjisi alanında hidrojen kullanımı ve sektörün kurulumdan üretime kadar her alanda ürettiği atıklar konusu oldu. “Hidrojen tüm yenilenebilir enerji çözümleri için önem arz eden ve gelecek için yaşamsal bir yakıt” diyen Siemens Gamesa, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye Bölge CEO’su Clark MacFarlene depolama alanındaki gelişmelerin hidrojeni devreye almada büyük önem arz ettiğini ve bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

  Türbinlerin, kanat, rotor ve diğer bileşenlerin geri dönüşümü, geri kazanımı ve yeniden kullanımı konusuna vurgu yapan oturum moderatörü WindEurope CEO’su Giles Dickson da WindEurope’un 2025’ten itibaren düzenli depolamayı durdurarak geri dönüşüm ve geri kazanım konularına odaklanacağını bilgisini verdi. Dickson, ‘geri kullanım, tekrar kullanım ya da çok amaçlı başka kullanımların’ gündemlerinde olduğunun altını çizdi.

Genel

Kamu Görevini Engelleyenler 5 Yıla Kadar Hapis cezası alabilir

Yayın tarihi:

-

Yazar

Dicle Elektrik Uzun Yıllar Borcunu Ödemeyip Şiddete Başvuranları Mektupla Uyardı;

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde 27 milyar TL’yi aşan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen ve bununla birlikte görevlilerin çalışmalarını engelleyenlere karşı hukuk mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde yer alan 6 ilde kamu hizmeti yürüten dağıtım şirketi, başta Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere borçlu sulama abonelerini bu kez engellemelerden dolayı 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’ten, başta Şanlıurfa ve Mardin’deki çiftçilerin 27 milyar TL’yi aşan elektrik borçlarının ödenmemesiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Tarım sezonu öncesi “borcunu ödemeyene elektrik verilmeyecek” uyarısında bulunan Dicle Elektrik, borçlu abonelere bir mektupla önemli yeni uyarılarda bulundu. Mektupta mevzuat gereği elektriği kesilecek olan ancak bu kesintiye kaba kuvvetle karşı koyacak olan abonelerin, TCK’nın ‘Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesine’ dair 113’ncü maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği duyuruldu.

İadeli taahhütlü mektupla uyarıldılar
Elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye gelen görevlileri engelleyenlere yönelik gönderilen bu kritik uyarı, her bir borçlu aboneye özel olarak iadeli taahhütlü mektupla yapıldı.

Kamu görevini engelleyene 5 yıla kadar hapis
Aynı mektupta, görevlilere dönük yapılacak her türlü engellemenin TCK’nın 113’ncü maddesinde yer alan ‘Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunu’ kapsadığına yer verilerek, çalışmaları cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engelleyenlerin, 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

18 bin çiftçinin 27 milyar TL borcu var
Dicle Elektrik, bölgede 18 bin tarımsal sulama abonesinin elektrik borcunun 27 milyar TL’yi aştığını açıklamıştı. Söz konusu borcun 15.5 milyar TL’sinin Şanlıurfa’daki 13.000 aboneye, 9.5 milyar TL’sinin Mardin’deki 5.000 aboneye, geri kalanın ise Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerine ait olduğunu duyurulmuştu.

Dicle Elektrik tarafından abonelere iadeli taahhütlü olarak gönderilen kişiye özel mektuplarda şu ifadeler yer alıyor:

‘’ Sayın abonemiz;
… tesisat numaralı aboneliğinize ait muaccel olan ………… faturalı borçlara ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından 18.03.2024 tarihinde Elektrik Piyasası Tüketici Yönetmeliği‘nin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. Maddesi hükümleri uyarıca kesme işlemi için aboneliğinizin bulunduğu sayaca gelinmiş ancak tarafınızca mukavemet gösterilmesi sebebiyle kesme işlemi gerçekleştirilememiştir. Aynı tesisat ve borca ilişkin ekiplerimiz tarafından tekrar kesme işlemi uygulanacak olup, tarafınızca mukavemet gösterilmesi halinde hakkınızda TCK 113 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suç duyurunda bulunacağımız konusunda tarafınıza ihtarda bulunulmuştur.’’

Devamını oku

Genel

ENERCON ve Enerjisa Üretim, YEKA-2’nin ikinci aşaması için türbin anlaşması imzaladı

Yayın tarihi:

-

Yazar

Enercon ve Enerjisa Üretim, WindEurope Bilbao etkinliğinde YEKA-2 projeleri kapsamında 250 MW’lık türbin sevkiyat sözleşmesi imzaladı. 750 MW’lık türbin teslimat anlaşmalarının başarılı bir şekilde yerine getirilmesinin ardından imzalanan anlaşma ile 1.000 MW’lık projenin tamamlanması için önemli bir adım atıldı. 250 MW kapasite için imzalanan anlaşma kapsamında, 60 adet Enercon E-138 EP3 E2 Rüzgar Türbini teslim edilecek.

Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden ENERCON ve Enerjisa Üretim, İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenen WindEurope etkinliğinde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in de katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, YEKA-2 projesi kapsamında iş birliklerine devam ettiklerini duyurdu. 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninde; ENERCON CEO’su Udo Bauer, ENERCON CCO’su Uli Schulze Südhoff, ENERCON Bölge Başkanı Arif Günyar, Enerjisa Üretim Rüzgâr Santralleri Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Deniz Katmer, Enerjisa Üretim Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden de yer aldı.

Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün öncü firmaları olarak, yaptıkları iş birliği ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkılarda bulunan Enercon ve Enerjisa Üretim, bu katkıyı sürdürmeye devam ediyor. 2022’nin Ekim ayında gerçekleştirdikleri stratejik bir anlaşma ile YEKA-2 Projesi’nde toplam 1000 MW’lık bir kapasite için çerçeve anlaşması imzalayan şirketlerin bu projesi, Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin sürdürülebilir geleceği için önemli bir adımı temsil ediyor. İlk fazda başarıyla tamamlanan 750 MW’lık türbin sevkiyat anlaşmalarının ardından, bugün geriye kalan 250 MW’lık kapasite için 60 adet Enercon E-138 EP3 E2 rüzgar türbini içeren sevkiyat anlaşması ile projenin tamamlanmasına bir adım daha yaklaşılarak, toplam 1000 MW’lık kapasite için türbin üretimine yeşil ışık yakılmış oluyor. Bu gelişme, YEKA 2 Projesi’nin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösterirken, Türkiye temiz enerji hedeflerine ulaşma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Törende konuşan ENERCON CCO’su Uli Schulze Südhoff, şunları söylüyor: “Türkiye, rüzgar türbinlerinin üretimi, satışı, kurulumu ve servisi açısından ENERCON için odak pazar olmaya devam ediyor. Büyük perspektifler sunuyor ve yetkili makamlar tarafından muazzam bir destek alıyoruz. Ülkenin yenilenebilir enerjinin ve özellikle de kara rüzgârının yaygınlaştırılması konusunda net bir kararlılığı var. Türkiye’deki sahalarda son derece güvenilir olduğu kanıtlanmış, sınıfının en iyisi rüzgar türbini teknolojisini sağlayarak müşterimiz Enerjisa Üretim ile birlikte Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Enerjisa Üretim’e güvenleri için teşekkür ediyor ve verimli iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.”

ENERCON Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar, yapılan anlaşma ve projenin önemine dair şu açıklamalarda bulunuyor: “ENERCON olarak, partnerimiz Enerjisa Üretim ile 2022 yılında Avrupa’da tek kalemde imzalanan en büyük 1000 MW ilk çerçeve anlaşmasını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. YEKA II ihalesinin getirdiği derin yerlilik kapsamlarına uygun olarak, yerli aksam ile gerçekleşecek olan projelerimiz, mevcut yerli üretim ve sanayinin devam etmesi ve derinleştirilmesi açısından önemli bir mihenk taşı olmuştur.”

Enerjisa Üretim Rüzgâr Santralleri Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Deniz Katmer, “1.000 MW YEKA 2 Projesi, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörüne tarihi bir yatırımdır. ENERCON iş birliğiyle önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurulacak her üç rüzgar türbininden biri Enerjisa Üretim imzasını taşıyacak ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına yön verecek” diyor.

İlk YEKA projesi Akköy RES’in devreye alınması

İlk faz için rüzgar türbinlerinin üretimi devam ederken ENERCON, Aydın’ın Didim ilçesindeki 25,2 MW kapasiteli 6 adet E-138 EP3 E2 türbininden oluşan ilk YEKA projesi Akköy Rüzgar Santrali’ni 2023 yılı sonunda devreye alarak YEKA 2 yolculuğuna başarılı bir başlangıç yapıyor. ENERCON Bölge Başkanı Arif Günyar, şunları ekliyor: “Projelerin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm ekiplerimize, tedarikçilerimize ve alt yüklenicilerimize minnettarız. Enerjisa Üretim ile birlikte ENERCON ekipleri de projelerin başarıyla hayata geçirilmesi için yoğun çaba ve hazırlıklarını sürdürüyor.”

Devamını oku

Genel

WindEurope Bilbao hızlı başladı

Yayın tarihi:

-

Yazar

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin geniş bir heyetle katıldığı WindEurope Bilbao Yıllık Etkinliği, 20 Mart’ta Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’in de konuşmacıları arasında olduğu özel ‘Bakanlar Oturumu’ ile başladı. TÜREB Standı’nın açılışını da yapan Dönmez, standı ziyaretinde katılımcı şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fuar temaslarına ve sektöre dair görüşlerini aldı.

WindEurope CEO’su Giles Dickson’ın modere ettiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’in de konuşmacı olarak yer aldığı Bakanlar Oturumu yoğun ilgiyle takip edildi. Oturumun diğer konuşmacıları Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Philipp Nimmermann, Yunanistan Enerji ve Çevre Bakan Yardımcısı Alexandra Sdoukou, Moldova Enerji Bakan Yardımcısı Carolina Novac, Siemens Gamesa Renewable Energy CEO’su Jochen Eickholt, RWE Onshore Wind/PV Europe & Australia CEO’su Katja Wünschel, Iberdrola Renewables Yönetici Direktörü Xabier Viteri Solaun ve EDPR Avrupa ve Latin Amerika CEO’su Duarte Bello oldu.

Oturum sonrasında TÜREB Başkanı İbrahim Erden ve Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile birlikte ‘Türkiye Pavilyonu’ olarak da kabul edilen TÜREB Standı’nın açılışını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Dönmez, fuara katılan Türk şirketlerin temsilcilerinden fuardaki temas programları hakkında bilgi aldı. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’yi böyle bir etkinlikte üst düzeyde temsil ediyor olmaktan memnun olduklarını belirterek fuar süresince düzenleyecekleri teknik ziyaretler ve gerçekleştirecekleri temaslarla sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Devamını oku

Trendler