Connect with us

Elektronik Ekipman

Türbin elektromekaniğinde global partner: Resolux Türkiye

Yayın tarihi:

-

Resolux Türkiye Yetkili Ülke Müdürü Okan Uykan’la bir röportaj gerçekleştirdik. Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve kule imalatçılarına yönelik olarak türbin içi elektromekanik kapsam tedariği sunacak Resolux Türkiye’nin vizyonu hakkında bilgiler aldığımız Okan Bey’in rüzgâr enerjisi sektörüne ilişkin değerlendirmelerini de öğrendik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1987 yılı Bursa doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Bursa’da bitirdim. Üniversite eğitimime 2006 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile başladım ve 2011 yılında mezun oldum. 2012 yılında ise İspanya’da bulunan Universidad de Jaén okulundan Yenilenebilir Enerjiler Yüksek Lisans diplomasını alarak mezun oldum. Enerji, elektromekanik, elektrik ve telekomünikasyon sektörlerinde iş geliştirme, satış, satın alma ve idari yöneticilik pozisyonlarında toplamda 10 yıla yakın global tecrübeye sahibim. İspanyolca ve İngilizce dillerini akademik ve mesleki yeterlik seviyesinde aktif olarak kullanmaktayım. Proaktif, girişimci, sorumluluk alan ve çözüm odaklı liderlik özelliklerini barındırmamın yanında planlı ve vizyoner hedefler doğrultusunda ilerlemenin sürdürülebilir başarıya ulaşmada anahtar rol oynayacağına inanırım. Son olarak, 2019 yılında başladığım Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Doktora Programına devam etmekteyim.

Resolux Türkiye Yetkili Ülke Müdürü Okan Uykan

Bayramoğlu İnşaat bünyesinde sunduğunuz rüzgâr kulelerine yönelik çözümlerinizi global bir partnerle yeni bir boyuta taşıyorsunuz. Resolux Türkiye hakkında bilgi alabilir miyiz?

60 yıllık çelik konstrüksiyon, metal kaynaklı imalatlar ve anahtar teslim endüstriyel inşaat altyapısına sahip Bayramoğlu A.Ş. son 10 yılda yatırım ve atılımlarını enerji alanına yöneltmiş ve rüzgâr enerjisi bu alanda lokomotif olmuştur. 2018 yılına kadar lokal projelerde kendini geliştiren Bayramoğlu A.Ş. bu yıl da alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinde iştirakleri olan İspanyol Barga firması ile Barga&Bayramoğlu Renewable Energy adında bir firma kurmuş ve 1,5 yıl içinde 10’dan fazla ülkeye mekanik parça ihracatı yapmaktadır. Yine aynı dönemde başlayan rüzgâr kulesi elektrik – elektronik ekipmanları üretim ve ihracatı için Danimarkalı Resolux Group ile görüşülmüş, Bayramoğlu ve Resolux Grup ortak girişim yapısında kurulmuş olan Resolux Türkiye faaliyetlerine 2019 yılında başlamıştır. İlk adım, Yetkili Ülke Müdürü unvanıyla Okan Uykan olarak bu ortak girişimin yönetiminin profesyonel anlamda başına geçmemle oldu. Elektronik Yüksek Mühendisi olarak ve Yenilenebilir Enerjiler sektöründe yerel ve global anlamda bulunan 10 yıllık tecrübemle bu ortak girişime geçtiğimiz yıldan bugüne yoğun mesai harcayarak katkı sunmaktayım.

Resolux Türkiye olarak ne tür çözümler sunacaksınız rüzgâr enerjisi sektörüne? 

Resolux Türkiye olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayından bugüne dek en çok mesai ve emek harcadığımız kısım yerelleştirme (lokalizasyon) olmuştur. Ve bu odak noktamız Resolux Türkiye’nin sürdürülebilir projesi olarak sürekli devam edecektir. Türkiye’de hizmet vermekte olan tüm OEM’ler ve kule imalatçıları müşteri grubumuz arasında olup müşterilerimize türbin içinde bulunan tüm elektromekanik kapsamın tedarik hizmetini sunmayı planlamaktayız. Bu hizmeti sağlarken Resolux Grup’un 20 yıldan fazladan edinmiş olduğu global know-how önemli bir kılavuz olacaktır. Bu vesileyle hedefimiz yalnızca iç pazara sağlanacak hizmet değil aynı zaman da ihracattır. Hizmetimizin temelinde global anlayışla sürdürdüğümüz tedarik zinciri yönetimine Türkiye’deki imalat sanayiinde derin lokalleşme çıpasını da ekleyerek büyümektir. Bu kapsamda Resolux Türkiye bünyesinde; mühendislik, tedarik, üretim, stok yönetimi, lojistik, ithalat, ihracat ve dağıtım hizmetlerinin tümü müşterilerimizin hizmetine sunulacaktır.

2020 yılı için hedeflerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Türbin içi aksam üretimi için odak noktalarımız arasında; kablo gruplama, aydınlatma ürünleri, çeşitli panolar, e-modül, asansör, paketleme (kitting) ve ürün değişim hizmetleri vardır. Üretim yeri olarak Bursa ve İzmir planlanmıştır. Yıllık üretim tercih hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar 200 türbinin iç aksam tedarik hizmetini sağlamaktır. Hedefimiz 2021 yılı için bu hedefin iki katıdır. Üretim planımızın tüm hazırlıkları 2020 Ocak ayı sonuna doğru üretime geçmek üzere yapılmıştır.

Türkiye’de rüzgâr enerjisi sektörünü ve gelişimini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ortak girişimin temelinde Türkiye’nin rüzgâr piyasasındaki gelişimi, potansiyeli ve özellikle coğrafi anlamda sağladığı büyük avantajlar bulunmaktadır. Türkiye rüzgâr enerjisi piyasasında önemli OEM’lerin operasyonlarını yıllardır yürütüyor olması, yine global kule imalatçılarının ve kanat üreticilerinin yüksek kapasitelerde iç ve dış pazara üretim yapıyor olması ve YEKA-1 (1.000 MW) ve YEKA-2 (1.000 MW) projeleri yerli üretimin önemini ortaya koymaktadır. 

Resolux’un Türkiye pazarına ilgi duymasındaki temel motivasyon nedir?

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi piyasasında 20 yılı geçkin bir global tecrübesi bulunmakta olup artık global pazarda söz sahibi konuma gelinmeye başlamıştır. Bu sebeple Resolux Group olarak Resolux Türkiye’yi, ülkemizde yine tecrübeli bir partner olan Bayramoğlu ortaklığında genişletmek doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmış ve bu yatırımın yapılmasında itici güç olmuştur.

Türkiye piyasasındaki rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz sınırlarını biraz daha genişletip bulunduğumuz coğrafya özelinde konuşacak olursak eğer riskleri barındırdığı kadar fırsatları da barındırdığını söylemek yanlış olmaz. Yüksek teknoloji odaklı nitelikli üretimin hem gelişmiş pazarlarda hem de gelişmekte olan pazarlarda yeri her zaman vardır. Bulunduğumuz coğrafyada da bu ihtiyaç bir nebze daha fazladır. Rekabetin doğuyor olması sevindiricidir ve aynı zamanda kaliteyi de artıracaktır. Fakat bizim üretimimizin de standardı olan yüksek teknoloji gündeme geldiğinde konu rekabetten ziyade nitelikli, sürdürülebilir üretimi, buna uygun altyapı yatırımını ve tabii ki mühendislik hizmetini gerektirmektedir. Bu sebeple iç ve dış rekabet dahilinde pazar koşullarını yakından takip etmekle birlikte odak noktamız müşterilerimizin projelerine sunduğumuz nitelikli ve sürdürülebilir hizmettir.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Global anlamda hemen her sektörde reel anlamda önemli bir krizin yaşandığı ve aynı zamanda finansal anlamda hemen her ülkede ciddi bir parasal sıkılaşmanın yaşandığı bu dönemde uzun vadede doğrudan yabancı yatırım anlamına gelen bu ortaklık sektörümüze örnek olacak ve heyecan getirecektir. Diğer taraftan yüksek teknoloji yatırımı statüsünde değerlendirilen rüzgâr enerjisi yatırımları hem Bursa ilimiz hem de ülkemizin genelinde bu alanda üretimin ve yan sanayinin oluşmasına vesile olacaktır. Böylelikle katma değerli ürün üretimine altaypı sağlayacak bu ortaklık sayesinde orta ve uzun vadede cari açığa önemli bir pozitif katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda istihdama önemli katkılar sunuyor olacağız. Bünyemizde birçok mühendis ve ara teknik eleman isthdamı sağlayacağız.

Elektronik Ekipman

Rüzgar kaynağı değerlendirmesi için uzaktan algı cihazlarının kullanımı

Yayın tarihi:

-

Teknolojiye giriş

Günümüzün enerji eldesi değerlendirmeleri, çoğunlukla ölçüm kulelerinden gelen verilere dayanmaktadır.

Bunula birlikte, ölçüm kulesi kurulumunda bazı dezavantajlar vardır: inşaat gereksinimi, projenin geliştirilmesinde gecikmelere yol açabilmektedir. İlave olarak, kulelere genellikle, uzaktan algılama cihazlarının (RSD) kurulumuna göre daha çok efor gerektirmektedir. Endüstrideki son iyileştirmelerle birlikte, RSD’lerin rüzgar kaynağı değerlendirmesi bakımından kullanımı, makul bir seçenek haline gelmiştir.

Endüstrideki değişimlere ilave olarak, daha çok enerji üretimini garantilemek için daha büyük ve uzun rotorlara duyulan iştah, rüzgarın çeşitli yüksekliklerdeki yönünü ve hızını karakterize etmek için artan bir ihtiyaç ortaya koymuştur. Kule verilerinden elde edilen dikey dış değerler, kaynak değerlendirme işleminde büyük bir belirsizlik ortaya çıkarmaktayken, RSD’ler bu belirsizliği azaltmada kuvvetli araçlardır. Rüzgar kaynağı

Rüzgar enerjisinde en popüler iki teknoloji, sodar; ses radarıyla tespit ve uzaklık tayini, ve lidar; ışık radarıyla tespit ve uzaklık tayinidir. Ses ve ışık radarlarının her ikisi de  Doppler efekti kullanırlar: Sistem lazeri havaya iletir, aerosoller tarafından parçalara ayrılan ışığı alır ve aldığı sinyalleri kullanarak atmosferik özellikleri analiz eder. Hareket halindeki nesnelerden gelen sinyallerde hızlarına göre Doppler değişimi vardır, bu da hareket eden aerosollerin hızlarının hesaplanmasına olanak tanır. Sonuç olarak, rüzgarın yönü ve hızı ölçülebilir.

Doppler ses ve ışık radarlarının, ışışk ve ses atımlarını iletirken aerosollerden gelen parçalanmış ışığı taramasıyla parçacıkların mesafesi ve yönü anlık eş zamanlı olarak tayin edilebilir.

UL Hizmetleri

UL, RSD, ağırlıkla ışık radarı teknolojilerini kullanarak ölçüm hizmetleri sağlar. Işık radarıyla yapılan rüzgar ölçümleri, kule kurulumu için normalde gereken uzun onay idari onay süreçlerinin önüne geçebilir ve aktarma merkezi yükseklikleri, birkaç ölçüm konumu gerektiren büyük projeler ya da hiçbir ölçüm kulesinin kurulamadığı konumlar gibi konularda ilave değerli bilgiler sağlamasıyla, toplam proje maliyetlerini azaltabilir.

Rüzgar santralinin geliştirlmesi süresince ışık radarı cihazıyla yürütülen ölçüm stratejisi, UL uzmanları tarafından tanımlanabilir ve gerçekleştirilebilir.

  • Yatay dış değerleme belirsizliğini en aza indirmek için ölçüm konumunun/konumlarının seçimi
  • Kulenin yerinde kurulumu öncesinde ışık radarıyla doğrulama (gerekirse)
  • Ölçüm cihazının yerinde kurulumu ve hizmete alınması
  • Veri ulaşılabilirliğinin ve tutarlılığını en uygun hale getirmek için günlük indirme, haftalık kontrol, aylık raporlama dahil ölçüm kampanyası takibi.

Bu tip ölçüm stratejisi, kule yüksekliğinin ve kesin ölçüm değerlerinin gibi rüzgar değer spektrumlarının her ikisi için de değerlidir.  

Bu hizmetler, UL müşterilerinin ışık radarı sistemleriyle veya UF’nin kiralama için önereceği sistemlerden biriyle verilir.

Ölçüm kampanyası gerçekleştirildiğinde, yenilenebilir enerji ihalelerinde yer almak veya proje finansmanına erişimi garantilemek bakımından rüzgar projesi geliştiricisi için önemli olan enerji eldesinin bağımsız değerlendirilmesi

UL hizmetleri şunları kapsar:

  • Işık/ses radarları işlemleri
  • Işık/ses radar verilerinin rüzgar kaynak değerlendirilmesiyle bütünleştirilmesi; rüzgar aralığı değerlendirilmesi ve/veya kesin ışık/ses radar ölçüm değerlerinin kullanımı
  • Sahada ulaşılabilen veriler için uzun vadede düzeltme
  • Rüzgar akışı modellemesi: kara ve açık deniz projeleri
  • Rüzgar santrali verimlilik hesaplaması
  • Sistematik kayıplar altında (brüt p50), beklenen enerji eldesinin (net p50), belirsizlik ve aşım ihtimallerinin hesaplanması (p75, p90, p99 değerleri)

Son olarak, ışık ışınları yatay gönderilen bir diğer tip ışık radarı da mevcuttur; bu da gövdeye monte edilen ışık radarıdır. Gövdeye montajlı ışık radarlarıyla birlikte, veriler rüzgar türbinlerinin gövdesinin tepesinde toplanır. Böylelikle, serbest rüzgar gücünü rüzgar türbininin güç eğrisi verimliliğinin ana parametresi olarak belirlemek üzere kesin karakterizasyon sağlanır.  UL uzmanları, ayrıca, gövdeye monte edilen güç eğrisi ölçümleriyle rüzgar santralinin çalışma performansını değerlendirebilirler. Rüzgar kaynağı

Devamını oku
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com