Connect with us

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Türkiye’de Projelerin CFO’ları

Yayın tarihi:

-

Bu sayıda, Nordex Türkiye Ticari Proje Yönetimi ekip üyeleri ile bir söyleşi yaparak, Nordex’teki görevleri, çalışma alanları ve sorumlu oldukları ülkelerin yanı sıra, ekibin 2020 yılında yaptığı en önemli işler hakkında bilgiler edindik.

Ticari proje yönetimi nedir, proje yönetiminden farklı olarak neler yapıyorsunuz?

Nordex’te Ticari Proje Yönetim Bölümü olarak, projelerin satış safhasından başlayarak servis bölümüne devrine kadar olan tüm proje döngüsü içinde finansal süreçleri yürütmekte ve gümrük işlemleri, bütçe takibi, sigorta süreçleri, kontrat yönetimi gibi projelerle ilgili tüm ticari konuların yürütülmesine destek vermekteyiz. Teknik proje ekibimiz saha operasyonlarının başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlarken, ticari konularda uzman ayrı bir ekip olmamız sayesinde hem yatırımcılarımıza hem de şirket içi ve şirket dışı paydaşlarımıza ticari konularda çok daha etkin ve hızlı geri dönüş sağlayabiliyoruz. Başka bir deyişle projelerin CFO’luğunu yürütüyoruz diyebiliriz.

Bölümünüzün organizasyon yapısı ve ticari proje yönetimi kariyeri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Ticari Proje Yönetim Bölümü olarak 4 kişilik bir ekibiz. Ayrıca Pakistan’da yerleşik kontrat yöneticisi bir arkadaşımız da ekibimize destek vermekte. Globaldeki ticari proje yönetim organizasyonumuzda ise bizim bölgemiz de dahil olmak üzere 6 farklı bölgede yaklaşık 35 kişilik bir ekip bulunmakta. Artan iş girişleriyle birlikte ticari proje ekibimiz de büyümeye devam edecektir.

Genç sayılabilecek ancak proje yönetimi ve finans alanında uzman, aynı zamanda dinamik pazar şartlarına uyum sağlayan bir ekibiz. Şirket içerisinde farklı bölümlerde deneyim kazanıp ticari proje yönetimine geçiş yapan arkadaşlarımızın yanı sıra enerji sektöründe proje yönetim tecrübesi kazanıp ekibimize dahil olan arkadaşlarımız da bulunmakta. Aynı şekilde ticari proje yöneticiliği yaptıktan sonra şirket içinde proje yöneticiliği, proje direktörlüğü hatta lojistik direktörlüğü gibi farklı alanlarda kariyerini devam ettiren çok sayıda ticari proje yöneticisi arkadaşımız bulunuyor.

Türkiye’deki etkin ticari proje yönetimimizin yanı sıra son üç yıldır globaldeki ihtiyaçlara da destek vermekte ve Nordex’in farklı ülkelerdeki projelerinin ticari yönetim sorumluluğunu da üstlenmekteyiz. Nordex’te ticari proje yönetimi; farklı coğrafyalarda sorumluluk alanınızın genişlemesi ve kariyerinizi farklı alanlarda ilerletme fırsatı sunmasının yanı sıra, inisiyatif kullanabileceğiz, projedeki çok sayıda paydaşla sürekli iletişimde olduğunuz ve birçok farklı disiplinde öğrenmenin devam ettiği motive edici bir çalışma ortamı sunuyor.

2020 ve 2021 ilk yarısı Nordex Türkiye Ticari Proje Yönetimi için nasıl geçti?

2020 yılı Türkiye’de 20’den fazla projenin ticari operasyonlarını yürüttüğümüz oldukça yoğun geçen bir yıl oldu. 2020 yılının YEKDEM’den yerli katkı payı desteği almak için belirlenen son takvim yılı olması sebebiyle saha operasyonları ve paralelinde tüm ticari süreçlerin YEKDEM takvimine yetişmesinin hedeflendiği yüksek tempolu bir yıldı. Proje sayısındaki fazlalığın üzerine pandemi nedeniyle tedarik zincirinin negatif etkilendiği, seyahat kısıtlamalarıyla geçen ve dolayısıyla planlanan proje sevkiyat ve kurulum takvimlerine uymayı zorlaştıran bir dönem yaşasak da projelerimizi başarıyla tamamladık. YEKDEM kapsamında devreye alma tarihinin Haziran 2021’e uzatılmasıyla, 2020 yıl sonunda ve 2021 ilk çeyreğinde yeni proje yatırımları ivme kazanmaya devam etti. Kırklareli’nden Ağrı’ya kadar pek çok farklı lokasyonda projelerimizi sürdürdük. Şirket içindeki tüm birimlerimizle koordineli çalışmalarımız, alt yüklenicilerimiz ve saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla saha operasyonlarımız birkaç ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Ve Haziran 2021 sonu itibariyle 7 tane yeni sahamızda bakanlık kabulü yapılarak yatırımcılarımızın YEKDEM takvimine yetişmesini sağladık.

Başarılı saha operasyonlarımızın yanı sıra projeler başlarken yatırımcılarımızla birlikte kurgulanan uygun maliyetli ECA (Export Credit Agency) finansmanı ve ödeme takvimi planlarımıza paralel olarak nakit akışımızda negatif bir etki oluşmadı ve herhangi bir cezai durumla karşılaşmadan projelerin kabulleri yapıldı. İç piyasada çok sayıdaki aktif projemizin yanı sıra Nordex Türkiye Ticari Proje Bölümü olarak Balkan ülkelerinde Yunanistan ve Hırvatistan’da yürütülen mevcut projelere de güçlü bir şekilde destek verdik.

Bahsettiğiniz yurtdışı projelerdeki ticari proje yönetimiyle ilgili neler yaptınız, ne gibi zorluklarla karşılaştınız, paylaşabilir misiniz?

Geçtiğimiz 2 yılda Hırvatistan’da toplam 27 türbinden oluşan 2 proje ve Yunanistan’da 45 türbinden oluşan 9 farklı projenin ticari yönetimini Nordex Türkiye ticari proje ekibi olarak tamamladık. 2020’de pandemiyi yaşarken bu ülkelerde tüm proje sahalarında montaj ve devreye alma aktiviteleri devam etmekteydi. Ve Türkiye’de yerleşik geniş saha ekiplerimizin aksine bu ülkelerdeki lokal ekipler yeterli sayıda değildi ve maalesef karantina tedbirleri ve ülkeler arası seyahat kısıtlamaları nedeniyle projelerde ciddi duruşlar yaşandı. Pandemi kaynaklı duraklamalar olsa da çalışan güvenliği ön planda tutularak projelerin kabulleri yapıldı ve yatırımcılara devirleri tamamlandı. Balkan bölgesindeki bu projelerin birçoğunda kanat ve kule ekipmanlarının tedariki Türkiye’deki üreticilerimiz üzerinden gerçekleşirken, iş gücü desteği Nordex Yunanistan’daki lokal ekiplerin yanı sıra Türkiye, Fransa ve Almanya üzerinden sağlandı. Gümrük ve vergi mevzuatları, çok uluslu ekiplerle proje yönetimi, finansal raporlama süreçleri gibi konularda zorlu ama bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı arttıran bir deneyim yaşadık. Kazandığımız uzmanlıkla Yunanistan’da yeni iş girişi yapılan Delta 4000 platformu 5MW sınıfındaki N163/5.X türbinlerimizi de içeren 3 projemizde Türkiye, Hindistan, İspanya ve Yunanistan’dan temin edilecek ekipman ve hizmetlerin ticari proje yönetimini yapmaya devam ediyoruz.

2021 yılının ikinci yarısı ve sonrasında ticari proje yönetimini neler bekliyor?

Nordex hem Türkiye’de hem de globalde yenilenebilir enerji piyasasında artan rekabete rağmen yeni iş girişleri, gerçekleşen ve hedeflenen finansallarıyla başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Nordex Türkiye, 2,5 GW kurulu gücü ve 26,8%’lik pazar payıyla Türkiye’deki pazar liderliğini sürdürürken, ticari proje ekibi olarak bizler de projelerde hedeflenen kârlılık rakamlarına ve nakit akışı tutarlarımıza ulaşmayı sürdüreceğimizi öngörüyoruz. 2021 yılında Türkiye’de 23 aktif proje sahamızda 170’ten fazla türbin kurulumu yapmayı ve projelerde yaklaşık 480 milyon Euro’luk bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımıza projelerin her aşamasında ticari konularda yardımcı olmaya devam etmekle beraber özellikle finansman kullandırım süreci, bankalarla koordinasyonun sağlanması, proje takvimine uygun ödeme planlaması gibi konularda desteklerimize devam edeceğiz.

Temmuz 2021 itibariyle geçerli olacak yeni YEKDEM yerlilik katkısı eskiye nazaran daha az avantajlı görünse de uygun fiyatlı ihracat kredisi finansman destekleri yatırımcılara avantaj sağlamaya devam edecek. Nordex olarak bizler de yeni dönemde hem yerli üretimimize devam edeceğiz hem de yurtdışı kapsamın 50%’si gibi yüksek bir orana kadar yurtiçi kapsam için kredi sağlayan Euler Hermes ECA finansmanı konusunda yatırımcılarımıza destek vermeye devam edeceğiz.

Türkiye’deki yeni projeler, kapasite artışları ve YEKA ihalelerinin yanı sıra Ortadoğu Bölgesi’nde Suudi Arabistan gibi yeni pazarlara giriş aktivitelerimiz olacak. Balkan ülkelerindeki Nordex projelerinde ticari proje yönetim aktivitelerimizi de sürdüreceğiz.

Nordex Türkiye Ticari Proje Yönetim bölümü, Nordex’in hem Türkiye hem de globaldeki hedefleri doğrultusunda güçlü ve istikrarlı büyüme hedeflerine etkin destek verecek bilgi ve tecrübesiyle ön planda olmaya devam edecektir.

Nordex Türkiye Ticari Proje Yönetimi ekibini biraz daha yakından tanıyalım:

Azize Yorulmaz
Nordex Türkiye ve Ortadoğu, Ticari Proje Yönetimi Grup Müdürü

 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. Yine Boğaziçi’nde Uluslararası Ticaret Yönetimi yüksek lisansıma devam ediyorum. 2010 yılında profesyonel çalışma hayatıma akaryakıt sektöründe finans alanında başladım. Daha sonra kariyerime uluslararası bir enerji firmasında devam ettim. Burada Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da yürütülen hidroelektrik ve kombine çevrim santrallerinin kurulumu projelerinde proje ticari yönetimi yaptım. Ardından 2016 yılında Nordex’e ticari proje müdürü olarak katıldım. Yurtiçindeki projelerin yanı sıra 2019 yılından beri Balkan ülkelerindeki Nordex projelerinde de yer almaktayım. 2020 yılı başında Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesi Kıdemli Ticari Proje Müdürü görevinin ardından 2020 Kasım ayından itibaren Nordex Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Ticari Proje Yönetimi Grup Müdürlüğü görevime devam etmekteyim. Dinamik bir sektördeki müşteri odaklı ve esnek bir çalışma ortamına sahip Nordex’te geçirdiğim dönemde oldukça kıymetli deneyimler kazandım ve hâlâ öğrenmeye, gelişmeye devam ettiğim bir iş ortamında bulunduğum için kendimi şanslı görüyorum.

Kübra Kocaöz
Nordex Türkiye ve Ortadoğu, Ticari Proje Müdürü

İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümlerinde eğitim aldım. Profesyonel iş hayatıma 2016 yılında Nordex Türkiye’de Proje Yönetimi Departman Asistanı olarak başladım ve görevime bugün Ticari Proje Müdürü olarak devam etmekteyim. Nordex Türkiye’deki ilk günümden itibaren her zaman kendimi böyle bir ekibin parçası olduğum için şanslı ve mutlu hissettim. Yenilenebilir enerji sektörünün öncü firması Nordex Türkiye’de genç, dinamik, çalışanına destek ve değer veren, eğitimine, gelişimine katkı sağlayan bir yapının parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Aktif proje sayımızın fazla olduğu yoğun, yorucu ama bir o kadar da motive geçen bu süreçte birbirine her zaman destek olan bir kültüre sahibiz. Yenilenebilir enerji alanında -özellikle çevre ve iklim konusunun daha da fazla önemsenmeye başlandığı ve hassasiyet oluştuğu bu dönemde daha da gelişip büyüyeceğimize olan inancım tamdır.

 

 

Emre Anduv
Nordex Türkiye ve Ortadoğu, Ticari Proje Müdürü

TED Koleji’nden mezun olduktan sonra İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde lisan eğitimimi tamamladım. 2014 yılında, Vergi Denetimi alanında başladığım kariyerime ikinci profesyonel iş tecrübem olan Nordex Türkiye’de Finans Uzmanı olarak devam ettim. Şu anki görevime Proje Ticari Müdürü olarak devam etmekteyim. Nordex gibi sektörde söz sahibi olan bir firmanın çatısı altında kariyerimi devam ettirmek benim için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Projenin hemen her aşamasında görev aldığım pozisyonumda, projeye ilişkin kontrat yönetimi, finansman ve lojistik ile ilgili tüm ticari konulardaki ihtiyaçları yönetiyorum. Proje Ticari Yönetimi Bölümü olarak bireysel gelişimlerimizin, ekip ruhuyla şirket gelişimine yansıyacağının farkındayız. Bu nedenle, birbiriyle iyi iletişimi olan, şeffaf bir çalışma ortamını ve yönetim anlayışını benimseyen bir departmanız. Yeni yatırım potansiyellerinin fazla olduğu bir sektörde, geleneksel enerji kaynaklarının sürdürülebilir olmadığının bilincindeyiz. Temiz bir gelecek için çalışmayı ve gelecek nesillerin haklarını koruyarak büyümeyi amaç edindiğim bu yolda, Nordex’te çalışmaktan son derece gururluyum.

Merve Karabulut
Nordex Türkiye ve Ortadoğu, Ticari Proje Müdürü

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü ve Milano Üniversitesi Ekonomi & Politika yüksek lisansı mezunuyum. 2015 yılı itibariyle başladığım profesyonel iş hayatıma, üretim sektöründe dış ticaret satış, ulaşım sektöründe ticari proje yöneticiliği yaparak, farklı şirketlerde devam ettim. Değişik endüstrilerdeki deneyimim, beni gerçekten bir parçası olmaktan gurur duyacağım rüzgar enerjisine adım adım yönlendirdi. Nordex bünyesine çok yeni katılmış olmama rağmen çevreci bir yenilenebilir kaynak olan rüzgar enerjisi konusunda çalıştığım için çok heyecanlıyım. Şirketin kapsayıcı ve eğitici politikaları sayesinde kendimi uzun zamandır Nordex ailesinin bir parçasıymış gibi hissediyorum. Bu yeni sektörü öğrenmek, rüzgar enerjisi üretimine katkı sağlamak için Nordex’in en doğru şirket olduğunu düşünüyorum.

 

Rüzgar Türbini İmalatçıları

GE, 3D yazıcılar ile rüzgar türbini basacak

Yayın tarihi:

-

GE Yenilenebili Enerji

General Electric, off-shore rüzgar uygulamaları için Dünya’nın en büyük 3D yazıcısını geliştirmek için Fraunhofer Döküm, Kompozit ve İşleme Teknolojisi Enstitüsü (Fraunhofer IGCV) ve endüstriyel 3D baskı şirketi voxeljet AG ile ortaklık kuruyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada, teknolojinin GE’nin Haliade-X açık deniz türbininin döküm bileşenlerinin üretimini hızlandıracağını ve optimize edeceğini söyledi.

Gelişmiş Döküm Hücreli (ACC) 3D yazıcı, türbin motorunun temel bileşenlerinin 9,5 metre çapa ve 60 tondan fazla ağırlığa kalıp çıktısını alabilecek. GE, açık deniz rüzgar projelerinin yakınında büyük türbin parçalarının üretilmesine izin vererek nakliye maliyetlerinin düşmesini ve çevresel faydalar ile karbon ayak izinin azalmasını sağlayacağı bildirildi.

Tasarım mühendisi Juan Pablo Cilia, “Bu benzeri görülmemiş üretim teknolojisi, yüksek maliyetli ülkelerde yerelleştirilmiş üretime imkan tanıyan üretim yöntemleri için oyun değiştirici ve off-shore rüzgarının yerel ekonomik kalkınma faydalarını en üst düzeye çıkarmak isteyen müşterilerimiz için önemli bir avantaj olacak” dedi.

Projenin son çeyrekte başlaması bekleniyor. 2022’nin ilk çeyreğindede  ilk yazıcı denemelerine başlanması planlıyor.

Yazıcı geliştirme projesi, Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Devamını oku

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Türkiye, 1000. türbin montajını tamamladı

Yayın tarihi:

-

Yazar

Nordex Türkiye, çalışanları ve yöneticileriyle birlikte,  19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul, Silivri’de yer alan Ömerli Rüzgar Santrali proje sahasında yatırımcısı Erciyes Anadolu Holding Enerji Grubu’nun üst düzey yöneticileri Nordex Türkiye’nin 1000. Türbin Montaj etkinliğinde bir araya geldi.

Nordex Türkiye, çalışmalarına 2008 yılında başladığı Türkiye’de; Kırklareli’nden Hatay’a, İzmir’den Bitlis’e, Ağrı’ya faaliyet gösteren güçlü kadrosuyla 19 Ağustos 2021 itibariyle 1000. türbinin dikimini gerçekleştirmiş oldu.

Etkinlikte görüşlerini paylaşan,  Nordex Türkiye ve Ortadoğu Projeler Direktörü Oytun Ababay, şunları ifade etti:

“2020 ve 2021 yıllarında yoğun geçen yeni projelerin inşaasını tamamladıktan sonra,  Türkiye’de 1000. türbinimiz montajını tamamlandığımız bugünde, Nordex Türkiye ekip arkadaşlarımızla ve yatırımcımızla birlikte ile bu başarıyı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun çalışma ve özverilerinden dolayı Nordex Türkiye’nin tüm değerli çalışanlarına ve bizlere olan güven ve işbirliklerinden dolayı tüm değerli Nordex yatırımcılarına teşekkür ederiz.”

Nordex Türkiye, İstanbul ve İzmir ofisleri ile toplamda 330 kişilik ekibiyle, TÜREB’in açıkladığı verilere istinaden 2020 yıl sonu itibariyle %26,8’lik pazar payı ile Türkiye’de 2021 yılında 3,000 MW’ı aşkın kurulu gücüyle pazar liderliğini sürdürmektedir.

Devamını oku

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Grubu, 2021 yılının ilk yarısında rekor satış ve gelir kaydetti

Yayın tarihi:

-

Nordex Grubu, 2021 yılının ilk yarısında, faizler, vergiler ve amortismanlar hariç, önemli bir büyüme oranının gerçekleştirildiğini duyurdu. Etkinlik düzeylerindeki artışa bağlı olarak satışlar 2.7 milyar Euro’ya yükseldi. Envanterlerdeki değişimleri de kapsayan brüt hasıla, %17 oranında artıp 2.324 milyon Euro’ya çıktı.  COVID-19 pandemisinin operasyonlar üzerindeki etkisi, ikinci çeyrekte sınırlı bir seviyede kaldı. Bununla birlikte pandeminin dolaylı etkileri ham madde ve lojistik piyasasında yine de net bir şekilde hissedilir durumdaydı.

Operasyon Performansı

 Nordex Grubu, projeler segmentindeki (hizmetler hariç) siparişlerini, 2021 yılının ilk altı ayında % 9.9 artırarak 2.8 GW düzeyine çıkardı (202 yılında 2.5 GW idi). Bu da, 2020 yılındaki 1.805 milyar Euro’dan 2021 yılında 1.961 Euro’ya bir artışa karşılık geliyor.

Firma, türbin montajındaki imalatını 2021 yılının ilk altı ayında, önceki yıldaki 2,948 MW düzeyinden 3,105 MW düzeyine çıkardı. Firma tarafından grubun kendi merkezlerinde üretilen rotor kanadı sayısı 819 birime yükseldi (2020 yılında 623 birimdi). Grup, dış tedarikçilerden de 1,209 kanat temin etti.

Nordex Grubu, kurulumlarını da 2021 yılının ilk altı ayında artırmaya devam etti. 21 ülkede toplam çıkışı 3.0 GW düzeyine ulaşan 775 rüzgar türbini kuruldu (önceki yıl 22 ülkede toplam çıkışı 2.1 GW düzeyini bulan 610 türbin kurulumu gerçekleşmişti).

Projeler segmentinde, yılın ilk altı ayında 2020 yılının aynı dönemindeki 1.893 milyar Euro’dan 2.841 milyar Euro’ya bir artış meydana geldi. Servis segmentindeki satışlar da, yılın ilk yarısında %3.5 oranındaki küçük bir yükselmeyle 216.8 milyon Euro’ya ulaştı.

Finansal verilere bakış

Nordex Grubu’nda sermaye artışı Temmuz ayında başarılı bir şekilde tamamlandı; garanti kredisi artırıldı ve genişletildi. Döner krediyse ise iptal edildi.

Sayısal verilere göz atacak olursak:

Nordex Grubu CEO’su José Luis Blanco, finansal gelişmelerle ilgili şunları ifade etti: “İş performansımız, birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte, özellikle de kar edilebilirliğin beklentiler yönündeki hareketiyle birlikte, momentum kazanmayı sürdürdü. Pandeminin doğrudan sonuçları, kısmen tüm iş gücümüzün aşılanmasına bağlı olarak durulmaya başlarken, dolaylı etkileri ham maddeden lojistiğe etkisini sürdürüyor. Şimdiki görevimiz bu durumu başarıyla yönetmek.

Aynı zamanda, sermaye artırımımızın, haklar maddesi altında başarılı bir şekilde tamamlanmasından memnunuz. Bununla ilgili olarak bilanço yapımızda meydana gelen önemli gelişme, Nordex Grubu’nun gelecek yıllarda odaklanmış bir şekilde büyümeye devam etmesi ve kara rüzgarı sektöründe ilk üç firmadan biri haline gelmesi için hayati bir gerekliliktir” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devamını oku
Reklam
Reklam

Trendler