Connect with us

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Türkiye’de İnsan ve Kültür

Yayın tarihi:

-

Nordex Türkiye’de kadronun hızla büyümesini destekleyen güçlü ve çalışkan bir İnsan ve Kültür Departmanı var. Dergimizin bu sayısında Nordex Türkiye İnsan ve Kültür Departmanı ekip üyeleri ile bir araya geldik. Hem kendilerini tanıdık hem de yaptıkları işler ve zorlu 2020 senesi aksiyonları hakkında bilgiler edindik.

Nordex’te İnsan Kaynakları Bölümü neden İnsan ve Kültür Bölümü olarak adlandırılır?

Değişim hızının gün geçtikçe arttığı günümüzde, küreselleşme ile birlikte dünyanın birçok yerinde İnsan Kaynakları yönetimi uygulamaları da değişim göstermektedir. Organizasyonlara düşen bu yeni düzeni doğru yorumlamak ve yeni çalışma düzeninde durağan kalmamaktır. “İnsan Kaynakları” departmanının şirketler içerisindeki rolü değişirken, dönüşüm kaçınılmaz olacaktır ve çalışanlarla iletişimi geliştirerek geri bildirim almayı daha fazla önemsemek önemli bir kriter olacaktır. Çünkü çalışanları anlamaya yardımcı olacak geri bildirim verme süreci her zamankinden daha fazla öne çıkmıştır. Bu nedenle, çalışanı merkeze alan, aidiyeti kuvvetlendiren ve bunun sonucunda da çalışanın şirkete katkısını maksimum düzeyde tutan bir anlayışla hareket etmek zorunlu hale gelmiştir. “İnsan Kaynakları”ndan “İnsan ve Kültür’e” dönüşümü de kaçınılmaz kılmıştır.

Nordex Türkiye’deki İnsan ve Kültür Departmanı olarak uluslararası sorumluluklarınızdan bahseder misiniz?

İnsan ve Kültür Departmanı olarak fonksiyonel anlamda yurtdışında bulunan ekiplerle koordineli çalışmak durumundayız. Bu koordinasyon da, yurtdışındaki süreçleri ve yenilikleri aynı zamanda Türkiye organizasyonunda
uygulanabilir kılmayı gerektiriyor. Günlük, haftalık, aylık toplantılarla departmanımızı ve Türkiye organizasyonumuzu güncel tutmak öncelikli hedefimiz haline geliyor. Kullanılan programların ve sistemlerin ortak olması sebebiyle de dinamik bir iletişim ağımız mevcut.

Bunun dışında, teknik ekiplerimizin üretim, montaj ve servis hizmeti olarak yalnızca Türkiye’ye değil, dünyanın pek çok yerine (Ukrayna, Hollanda, Hırvatistan, Pakistan, Meksika, Amerika…) destek vermesi de uluslararası bağımızı kuvvetlendiriyor. Çalışanlarımızın resmi süreçlerinin tamamlanması ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm konuların takibini de yapıyoruz.

Şirketinizin çalışan profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nordex Türkiye olarak Mart ayı itibariyle toplam çalışan sayımız 28’i kadın, 268’i erkek olmak üzere 296 kişidir. Bu toplamın 210’u saha çalışanı, 86’sı ise ofis çalışanıdır. Organizasyonumuz genç bir kadroya sahip olup, yaş ortalaması 35 yaş bandındadır. Mezuniyet durumu saha çalışanları için genellikle lise/meslek yüksek okulu, ofis çalışanları için lisans olarak değişiklik göstermektedir.

2020’de Rüzgar Enerjisi sektörü çok yoğun bir sene geçirdi. Nordex İnsan ve Kültür Departmanı olarak siz nasıl hazırlandınız, neler yaptınız?

Nordex’te, 2019 yılı sonu itibari ile yirmiden fazla projenin tüm satış aşamaları başarılı ve eksiksiz bir biçimde tamamlanmış durumdaydı. Bununla birlikte, 2020 yılının YEKDEM’in (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın) son takvim yılı olması sebebiyle yoğun bir dönemin bizi beklediğinin farkındaydık. Özellikle işe alımların planlanması ve doğru zamanda tamamlanabilmesi için zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak bizim için oldukça önemliydi. Bu da, şirket içerisindeki diğer departmanlarla kuvvetli bir iş birliği yapmayı beraberinde getirdi. Bu dönemde ekibimize 51 saha, 16 ofis çalışanı katıldı. Projelerin yoğunluğunu en sağlıklı ve hızlı iş gücüyle yönetebilmek için de dönemsel olarak 30 çalışanımız görevine başladı.

Öte yandan pandemi, ilk olarak süregelen tüm rutinlerimizin değişimini de gerekli kıldı. Değişimlerle dolu olacağı düşünülen bu yılın sağlıklı tamamlanabilmesi için bazı beceriler ve alışkanlıkların önemini tespit etmek ve performansı düşürmeden iş sürekliliğini sağlamak için daha hassas ve empatik bir yaklaşım sergiledik. Bu dönemde, iş/karar süreçlerinin aksamaması için aldığımız hızlı ve yerinde aksiyonlarla da hem mevcut çalışanlarımızla hem de ekibimize yeni katılacak potansiyel adaylarla iletişimimizi mümkün olduğunca canlı tutmaya çalıştık. Eğitim ve oryantasyon programlarını mümkün olduğunca aksatmamak için planlamalar yaptık, katılımları en yüksek oranda tuttuğumuz için çalışanların ekiplerine ve kuruma adaptasyonunu hızlandırmış olduk.

Pandemi döneminde çalışanlarınızın rahat çalışabilmeleri için neler yaptınız?

Yakın tarihte tecrübe edilmemiş bir pandemi krizini yönetmek, bizler için hızlı ve etkin kararlar almayı gerektirdi. Bu sebeple de, 16 Mart 2020 itibariyle öncelikli olarak İstanbul ve İzmir’deki ofislerimizde evden/uzaktan çalışma modeline geçiş yaptık. Ofiste çalışmaya devam etmeyi tercih eden çalışanlarımız için ise fiziksel olarak güvenli bir çalışma ortamı yarattık. Saha/ofis fark etmeksizin çalışanlarımızın adreslerine düzenli olarak maske ve dezenfektan gönderdik. Ofise girişte zorunlu ateş ölçümü uygulaması yaptık, çalışma masaları arasına plexiglass seperatörler koyduk, toplu taşımayla ulaşımı engellemek adına ofise gidiş gelişleri belirli bir sisteme oturttuk. Bu süreçte santrallerimizde teknisyenlerimiz operasyonlarına devam ettikleri için benzer önlemleri de sahalarda uyguladık.

Uzaktan çalışmanın iş verimliliği üzerindeki etkisini düşündüğümüzde ise, çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak ve iş-özel yaşam dengesini koruyabilmeleri için periyodik bilgilendirme toplantıları ve konuyla ilgili uzmanların görüşlerinin paylaşıldığı online etkinlikler organize ettik. Tüm çalışanlarımızla sürekli olarak iletişimimizi koruduk.

Şirketinizdeki kadın istihdamı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Küreselleşmeyle birlikte kadınlar kendilerine farklı alanlarda çalışabilecek fırsatlar yaratmaya başladılar. Ancak bu fırsatlar beraberinde toplum ve iş dünyasındaki bazı alışkanlıkları kırmayı, sosyo-kültürel bakış açılarına göğüs germeyi de zorunlu kılmıştır. İş dünyasında cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek için ilk aşamada geçmişten gelen gelenekçi ön yargılardan uzaklaşmak, ardından şirketlerde fırsat eşitliğini ön plana alarak, performansa bağlı değerlendirmelerin her bir çalışana eşit ve şeffaf kriterlerle uygulanması ihtiyacını da ortaya koymak gerekmektedir.

Nordex Türkiye’de, alışılmış kalıpların dışında ve sektörün gerekliliği doğrultusunda kadınların rüzgar enerjisi sektöründe kendilerini geliştirmelerini ve kalifiye çalışanlar olarak Nordex’e, sektöre ve Türkiye’ye katkı sağlamalarını umuyoruz. Özellikle teorik bilginin pratikle pekişmesi için üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin bu alandaki kadın istihdamının artırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla da İzmir’de Teknik Eğitim Merkezi’mizde eğitmenlerimiz ile öğrenci ve yeni mezun mühendislerimizi, teknik eğitim almış kadın çalışanları bir araya getiriyoruz. Ofis/saha pozisyonlarında cinsiyetten bağımsız olarak pozisyonların her iki cins için de ulaşabilir ve değerlendirme sürecinin de şeffaf ve adaletli olmasını gözetiyoruz.

Nordex Türkiye’den diğer ülkelerdeki organizasyonlarına transfer imkânları bulunuyor mu? Bu konuda çalışanlarınızı destekliyor musunuz?

Nordex Türkiye’nin genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadrosu yurtdışı organizasyonlarının da dikkatini çekmektedir. Bu anlamda diğer ülkeler, çalışanlarımızı orada yakalayabilecekleri kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgilendirip transfer sürecine ön ayak olabiliyorlar. Bir diğer seçenek ise, çalışanlarımız Nordex’in kariyer portalı aracılığıyla diğer ülkelerdeki açık pozisyonları inceleyip başvuru yapabiliyorlar. Sadece 2021 yılının ilk üç ayında, farklı pozisyonlardaki 3 çalışanımızın İsveç, İngiltere ve Hollanda’ya transfer sürecinde destek olduk. Nordex Türkiye üst yönetimi ve ilgili departman yöneticileri de bu konuda yenilikçi bir bakış açısıyla çalışan dostu bir tavır sergilemektedir.

Nordex Türkiye’de çalışmak isteyen arkadaşlarımız sizlere nasıl ulaşabilirler?

Öncelikle Kariyer.net ve Linkedin gibi platformlardaki ilanlarımızı takip edip başvuru yapabilirler. Bireysel olarak iletişime geçmek isteyen kişiler de cbesikoglu@nordex-online.com ve aurkmez@nordex-online.com adreslerinden
bizlere ulaşabilirler.

Cansu Beşikoğlu Köse

İnsan ve Kültür Müdürü

2011 yılında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisansım devam ederken, işe alım danışmanlığı yapan bir firmanın mühendislik ekibinde çalışmaya başladım. Farklı sektörlerdeki şirketlerin mühendislik kadroları için işe alımlar gerçekleştirdim. Bu iş tecrübesi ile mühendis profillerini yakından tanıma fırsatı buldum. Nordex kariyerime 2014 yılı Ağustos ayında stajyer olarak başladım ve görevime İnsan ve Kültür Müdürü olarak devam etmekteyim. 6 yılı geçen bu süre içerisinde İK’nın birçok fonksiyonunda deneyim kazanma fırsatı buldum ve çok değerli yöneticilerle birlikte çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra herkesin isteği, öncelikli olarak insan odaklı ve çalışanına değer veren bir şirkette çalışmaktır. En azından benim için en önemli konulardan biridir bu. Bu anlamda Nordex’te çalışmaktan ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

Ayça Ürkmez

İnsan ve Kültür Departmanı Uzmanı

Nordex’teki kariyerime Ağustos 2016 yılında, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 4. sınıf öğrencisiyken uzun
dönem stajyer olarak başladım. Öğrencilik hayatım devam ederken 1.5 yıllık bir staj dönemi yaşadım. Stajım süresince lisans eğitimim sırasında öğrendiğim işletme fonksiyonlarına ait teorik bilgiyi yerinde görme ve özellikle İnsan Kaynakları uygulamalarını tecrübe etme fırsatı buldum. 2017 yılında mezun olduktan sonra, organizasyondaki
görevime uzman yardımcısı olarak devam ettim. Mart 2020 itibariyle de İnsan ve Kültür Departmanı’nda uzman
olarak çalışmaktayım. Nordex profesyonel kariyerime adım attığım ilk basamak. Bu sebeple bendeki yeri her zaman özel kalacak. “Nordex’te çalışmanın en keyifli yanı nedir?” sorusunu da tek bir cevapla sınırlandıramıyor olmak, benim için bir kurumdan daha fazlasını ifade ediyor olmasındandır. Nordex yalnızca benim için değil, tüm çalışma arkadaşlarım için bir okul, bir ev, bir yaşamdır. Burada büyüyüp bu kültürün bir parçası olarak hayatı tanımaya
devam ettiğim için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.

Rüzgar Türbini İmalatçıları

LEITWIND rüzgar türbinleri, Türkiye’de beklentileri aşan bir performans sergiledi

Yayın tarihi:

-

Çorum Belediyesi’nin, Samsun Ladik’teki santralinde bulunan LEITWIND rüzgar türbinleri beklentilerin üzerine çıkan bir performans sergiledi. Türkiye’deki güçlü performans, LEITWIND rüzgar türbinlerinin kalitesini ve güvenilirliğini ispat ediyor.

Kanıtlanmış teknoloji, gelişmiş performans ve yüksek güvenilirlik: Bunlar müşterilerin LEITWIND’i tercih etmesinin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Temiz, merkezi olmayan rüzgar enerjisi üretimi LEITWIND’in misyonudur. İtalyan üretici, DirectDrive adı ile bilinen son derece güvenilir, daimi mıknatıslı, senkronize jeneratör ile donatılmış dişlisiz rüzgar türbinleri üretmektedir. DirectDrive, LEITWIND’in düşük bakım gereksinimleri, daha düşük işletim maliyetleri ve daha yüksek verimlilik oranları için garantisidir. LEITWIND’in ürün portföyü, 250 kW ile 3 MW arasında değişen, farklı rotor çapları ve kule yüksekliklerinin kombinasyonlarını içeren, her müşterinin ihtiyacını karşılayan özel yapım bir rüzgar türbini sağlayan eksiksiz bir ürün gamını içerir. 

2018 yılından bu yana 4 LEITWIND türbini, Türkiye’nin bereketli Anadolu topraklarında  çevreci, yerel kaynaklı rüzgar enerjisi sağlıyor. Çorum Belediyesi tarafından Samsun Ladik bölgesine yerleştirilen, 65 metre göbek yüksekliğine sahip 4 adet LTW80 1,0 MW rüzgar türbini, deniz seviyesinden 1100m rakıma kurulmuştur. 

Sadece birkaç yıldır faaliyette olan rüzgar çiftliği, şimdiden yüksek enerji üretimi rakamlarına ulaştı. Nitekim 2020 boyunca 4 adet LTW80 1,0 MW türbin, mükemmel enerji üretimini ve yüksek teknik kullanılabilirlik özelliklerini sergilemiştir. Söz konusu mükemmel performans, özellikle rüzgar santralinin enerji potansiyelinden yararlanan LEITWIND servis ve bakım birimleri tarafından yönlendirildi. Nitekim Çorum Belediyesi’ne ait rüzgar santrali, 2020 boyunca Türkiye topraklarında faaliyet gösteren en verimli ve en iyi rüzgar santrallerinden biri olmuştur. 

Aşağıda, Samsun Ladik’te kurulu 4 adet LTW80 LEITWIND türbininin gelişmiş performansının altını çizen bazı gerçekler ve rakamlar sıralanmıştır.

Olağanüstü yüksek emre amadelik

LEITWIND, Samsun Ladik’in saha gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşıladı ve dişlisiz DirectDrive tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri nedeniyle çok az bakım gerektiren 4 adet LTW80 türbini, yaklaşık %97,3’e varan güçlü emre amadelik rakamlarına ulaştı.

Çok yüksek yıllık enerji üretimi

Çorum Belediyesi tarafından Samsun Ladik’te geliştirilen rüzgar santralinde üretilen enerji, tüm beklentileri aştı: 2020 boyunca yıllık enerji üretimi, yaklaşık 7 m/s’lik ortalama rüzgar hızlarında dahi yaklaşık 16 milyon Kilowatt saate ulaşmıştır. Görev başarıyla tamamlanmıştır: 4 LTW tarafından üretilen enerji, Çorum Belediyesi’nin tüm enerji ihtiyacını karşılamaya yetmiştir. 

LEITWIND Ülke Müdürü Can Güven, bu başarı öyküsünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “LEITWIND’i özellikle Türkiye pazarında rekabetçi kılan birçok faktör var: Modern teknolojiyi, güçlü bir yerel mevcudiyeti ve rüzgar türbini jeneratörlerinin standart teslimatını, proje mühendisliğini, organizasyonunu, izinlerin alınmasını ve inşaatın kendisini içeren, her şey dahil anahtar teslim çözüm önerileri. Türkiye’de elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi konusunda son derece etkili olan en son mevzuat, tüm tüketicilere eşsiz fırsatlar sunuyor. LEITWIND, her projeyi müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlayan farklı rotor çapı ve kule yüksekliği kombinasyonlarıyla 0,25 MW ila 3,0 MW arasında tam bir portföy sunar. Vizyon sahibi KOBİ’lerin yanı sıra belediyeler ve kamu kurumları (hastaneler, üniversiteler) gibi büyük kuruluşların enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyoruz. Bu durum büyük ölçüde, en son LEITWIND teknolojisinin yanı sıra, birlikte kullanılması halinde gelecekte büyük değer üretimi yaratacak olan yenilikçi Türk enerji mevzuatından kaynaklanıyor.”

Devamını oku

Rüzgar Santralleri

Nordex, Polonya firması OX2’den 45 MW sipariş aldı

Yayın tarihi:

-

Polonya’nın enerji dönüşümünü destekleyecek, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini genişletecek ve fosil yakıtlara bağımlılığını ortadan kaldıracak yeni bir proje hayata geçiyor.

İsveçli santral geliştiricisi OX2, Nordex Grubu’na “Huszlew” santrali için,15 adet N117/3000 türbin siparişi verdi.

Sipariş, aynı zamanda türbinlerin 30 yıllık bakım anlaşmasını da içeriyor.

45 MW kapasiteli Huszlew” rüzgar santrali, Polonya’nın Doğusunda Mazowieckie bölgesinde inşa edilecek. Nordex,  120 metre gövde yüksekliğinde boru çelik kulelere yerleştirilmek üzere N117/3000 türbinlerinin tedariğini gerçekleştirecek.

Santralin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor. Yıl başına üretilecek temiz enerjinin yaklaşık 130 GWs olacağı tahmin ediliyor. Bu da 30.000 hanenin yıllık enerji tüketimine karşılık geliyor. Huszlew”, yılda yaklaşık 45.000 ton CO2 emisyonunun salınmasını önleyecek.

Devamını oku

Rüzgar Santralleri

Nordex Grubu’na Brezilya’dan 399 MW sipariş

Yayın tarihi:

-

Nordex, Brezilya’dan 399 MW kapasitede sipariş aldı. Grup, Brezilya’nın kuzeydoğu eyaleti Piaui’deki rüzgar enerjisi santrali için 70 adet N163/5.X türbini tedarik edecek. Anlaşma, türbinler için 5 yıllık süre boyunca servis anlaşmasını da içeriyor.

Projeye özel 5.7 MW modunda teslim edilecek türbinlerin kurulumunun 2023 yılı başlarında başlaması bekleniyor.

Nordex Grubu rotor kanatlarını ve 120 metre yükseklikteki beton kuleleri yerel imkanlar ile üretecek. Nordex’in Brezilya’daki müşterileri N163/5.X  türbinlerini FINAME olarak bilinen avantajlı kredi ve yerel amaçları tanımlamada akreditasyon parametresi olarak kullanılan BNDES (Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ulusal Bankası) yoluyla satın alacaklar.

Geçen yıl sonunda Nordex, N163/5.X rüzgar türbini modeli için bu akreditasyonu , Brezilya’nın en büyük kamu kalkınma bankasından almıştı.

Devamını oku
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com