Connect with us

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Türkiye’de İnsan ve Kültür

Yayın tarihi:

-

Nordex Türkiye’de kadronun hızla büyümesini destekleyen güçlü ve çalışkan bir İnsan ve Kültür Departmanı var. Dergimizin bu sayısında Nordex Türkiye İnsan ve Kültür Departmanı ekip üyeleri ile bir araya geldik. Hem kendilerini tanıdık hem de yaptıkları işler ve zorlu 2020 senesi aksiyonları hakkında bilgiler edindik.

Nordex’te İnsan Kaynakları Bölümü neden İnsan ve Kültür Bölümü olarak adlandırılır?

Değişim hızının gün geçtikçe arttığı günümüzde, küreselleşme ile birlikte dünyanın birçok yerinde İnsan Kaynakları yönetimi uygulamaları da değişim göstermektedir. Organizasyonlara düşen bu yeni düzeni doğru yorumlamak ve yeni çalışma düzeninde durağan kalmamaktır. “İnsan Kaynakları” departmanının şirketler içerisindeki rolü değişirken, dönüşüm kaçınılmaz olacaktır ve çalışanlarla iletişimi geliştirerek geri bildirim almayı daha fazla önemsemek önemli bir kriter olacaktır. Çünkü çalışanları anlamaya yardımcı olacak geri bildirim verme süreci her zamankinden daha fazla öne çıkmıştır. Bu nedenle, çalışanı merkeze alan, aidiyeti kuvvetlendiren ve bunun sonucunda da çalışanın şirkete katkısını maksimum düzeyde tutan bir anlayışla hareket etmek zorunlu hale gelmiştir. “İnsan Kaynakları”ndan “İnsan ve Kültür’e” dönüşümü de kaçınılmaz kılmıştır.

Nordex Türkiye’deki İnsan ve Kültür Departmanı olarak uluslararası sorumluluklarınızdan bahseder misiniz?

İnsan ve Kültür Departmanı olarak fonksiyonel anlamda yurtdışında bulunan ekiplerle koordineli çalışmak durumundayız. Bu koordinasyon da, yurtdışındaki süreçleri ve yenilikleri aynı zamanda Türkiye organizasyonunda
uygulanabilir kılmayı gerektiriyor. Günlük, haftalık, aylık toplantılarla departmanımızı ve Türkiye organizasyonumuzu güncel tutmak öncelikli hedefimiz haline geliyor. Kullanılan programların ve sistemlerin ortak olması sebebiyle de dinamik bir iletişim ağımız mevcut.

Bunun dışında, teknik ekiplerimizin üretim, montaj ve servis hizmeti olarak yalnızca Türkiye’ye değil, dünyanın pek çok yerine (Ukrayna, Hollanda, Hırvatistan, Pakistan, Meksika, Amerika…) destek vermesi de uluslararası bağımızı kuvvetlendiriyor. Çalışanlarımızın resmi süreçlerinin tamamlanması ve görevlendirmeleriyle ilgili tüm konuların takibini de yapıyoruz.

Şirketinizin çalışan profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

Nordex Türkiye olarak Mart ayı itibariyle toplam çalışan sayımız 28’i kadın, 268’i erkek olmak üzere 296 kişidir. Bu toplamın 210’u saha çalışanı, 86’sı ise ofis çalışanıdır. Organizasyonumuz genç bir kadroya sahip olup, yaş ortalaması 35 yaş bandındadır. Mezuniyet durumu saha çalışanları için genellikle lise/meslek yüksek okulu, ofis çalışanları için lisans olarak değişiklik göstermektedir.

2020’de Rüzgar Enerjisi sektörü çok yoğun bir sene geçirdi. Nordex İnsan ve Kültür Departmanı olarak siz nasıl hazırlandınız, neler yaptınız?

Nordex’te, 2019 yılı sonu itibari ile yirmiden fazla projenin tüm satış aşamaları başarılı ve eksiksiz bir biçimde tamamlanmış durumdaydı. Bununla birlikte, 2020 yılının YEKDEM’in (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın) son takvim yılı olması sebebiyle yoğun bir dönemin bizi beklediğinin farkındaydık. Özellikle işe alımların planlanması ve doğru zamanda tamamlanabilmesi için zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak bizim için oldukça önemliydi. Bu da, şirket içerisindeki diğer departmanlarla kuvvetli bir iş birliği yapmayı beraberinde getirdi. Bu dönemde ekibimize 51 saha, 16 ofis çalışanı katıldı. Projelerin yoğunluğunu en sağlıklı ve hızlı iş gücüyle yönetebilmek için de dönemsel olarak 30 çalışanımız görevine başladı.

Öte yandan pandemi, ilk olarak süregelen tüm rutinlerimizin değişimini de gerekli kıldı. Değişimlerle dolu olacağı düşünülen bu yılın sağlıklı tamamlanabilmesi için bazı beceriler ve alışkanlıkların önemini tespit etmek ve performansı düşürmeden iş sürekliliğini sağlamak için daha hassas ve empatik bir yaklaşım sergiledik. Bu dönemde, iş/karar süreçlerinin aksamaması için aldığımız hızlı ve yerinde aksiyonlarla da hem mevcut çalışanlarımızla hem de ekibimize yeni katılacak potansiyel adaylarla iletişimimizi mümkün olduğunca canlı tutmaya çalıştık. Eğitim ve oryantasyon programlarını mümkün olduğunca aksatmamak için planlamalar yaptık, katılımları en yüksek oranda tuttuğumuz için çalışanların ekiplerine ve kuruma adaptasyonunu hızlandırmış olduk.

Pandemi döneminde çalışanlarınızın rahat çalışabilmeleri için neler yaptınız?

Yakın tarihte tecrübe edilmemiş bir pandemi krizini yönetmek, bizler için hızlı ve etkin kararlar almayı gerektirdi. Bu sebeple de, 16 Mart 2020 itibariyle öncelikli olarak İstanbul ve İzmir’deki ofislerimizde evden/uzaktan çalışma modeline geçiş yaptık. Ofiste çalışmaya devam etmeyi tercih eden çalışanlarımız için ise fiziksel olarak güvenli bir çalışma ortamı yarattık. Saha/ofis fark etmeksizin çalışanlarımızın adreslerine düzenli olarak maske ve dezenfektan gönderdik. Ofise girişte zorunlu ateş ölçümü uygulaması yaptık, çalışma masaları arasına plexiglass seperatörler koyduk, toplu taşımayla ulaşımı engellemek adına ofise gidiş gelişleri belirli bir sisteme oturttuk. Bu süreçte santrallerimizde teknisyenlerimiz operasyonlarına devam ettikleri için benzer önlemleri de sahalarda uyguladık.

Uzaktan çalışmanın iş verimliliği üzerindeki etkisini düşündüğümüzde ise, çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak ve iş-özel yaşam dengesini koruyabilmeleri için periyodik bilgilendirme toplantıları ve konuyla ilgili uzmanların görüşlerinin paylaşıldığı online etkinlikler organize ettik. Tüm çalışanlarımızla sürekli olarak iletişimimizi koruduk.

Şirketinizdeki kadın istihdamı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Küreselleşmeyle birlikte kadınlar kendilerine farklı alanlarda çalışabilecek fırsatlar yaratmaya başladılar. Ancak bu fırsatlar beraberinde toplum ve iş dünyasındaki bazı alışkanlıkları kırmayı, sosyo-kültürel bakış açılarına göğüs germeyi de zorunlu kılmıştır. İş dünyasında cinsiyet eşitliğine ulaşabilmek için ilk aşamada geçmişten gelen gelenekçi ön yargılardan uzaklaşmak, ardından şirketlerde fırsat eşitliğini ön plana alarak, performansa bağlı değerlendirmelerin her bir çalışana eşit ve şeffaf kriterlerle uygulanması ihtiyacını da ortaya koymak gerekmektedir.

Nordex Türkiye’de, alışılmış kalıpların dışında ve sektörün gerekliliği doğrultusunda kadınların rüzgar enerjisi sektöründe kendilerini geliştirmelerini ve kalifiye çalışanlar olarak Nordex’e, sektöre ve Türkiye’ye katkı sağlamalarını umuyoruz. Özellikle teorik bilginin pratikle pekişmesi için üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin bu alandaki kadın istihdamının artırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla da İzmir’de Teknik Eğitim Merkezi’mizde eğitmenlerimiz ile öğrenci ve yeni mezun mühendislerimizi, teknik eğitim almış kadın çalışanları bir araya getiriyoruz. Ofis/saha pozisyonlarında cinsiyetten bağımsız olarak pozisyonların her iki cins için de ulaşabilir ve değerlendirme sürecinin de şeffaf ve adaletli olmasını gözetiyoruz.

Nordex Türkiye’den diğer ülkelerdeki organizasyonlarına transfer imkânları bulunuyor mu? Bu konuda çalışanlarınızı destekliyor musunuz?

Nordex Türkiye’nin genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadrosu yurtdışı organizasyonlarının da dikkatini çekmektedir. Bu anlamda diğer ülkeler, çalışanlarımızı orada yakalayabilecekleri kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgilendirip transfer sürecine ön ayak olabiliyorlar. Bir diğer seçenek ise, çalışanlarımız Nordex’in kariyer portalı aracılığıyla diğer ülkelerdeki açık pozisyonları inceleyip başvuru yapabiliyorlar. Sadece 2021 yılının ilk üç ayında, farklı pozisyonlardaki 3 çalışanımızın İsveç, İngiltere ve Hollanda’ya transfer sürecinde destek olduk. Nordex Türkiye üst yönetimi ve ilgili departman yöneticileri de bu konuda yenilikçi bir bakış açısıyla çalışan dostu bir tavır sergilemektedir.

Nordex Türkiye’de çalışmak isteyen arkadaşlarımız sizlere nasıl ulaşabilirler?

Öncelikle Kariyer.net ve Linkedin gibi platformlardaki ilanlarımızı takip edip başvuru yapabilirler. Bireysel olarak iletişime geçmek isteyen kişiler de cbesikoglu@nordex-online.com ve aurkmez@nordex-online.com adreslerinden
bizlere ulaşabilirler.

Cansu Beşikoğlu Köse

İnsan ve Kültür Müdürü

2011 yılında lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisansım devam ederken, işe alım danışmanlığı yapan bir firmanın mühendislik ekibinde çalışmaya başladım. Farklı sektörlerdeki şirketlerin mühendislik kadroları için işe alımlar gerçekleştirdim. Bu iş tecrübesi ile mühendis profillerini yakından tanıma fırsatı buldum. Nordex kariyerime 2014 yılı Ağustos ayında stajyer olarak başladım ve görevime İnsan ve Kültür Müdürü olarak devam etmekteyim. 6 yılı geçen bu süre içerisinde İK’nın birçok fonksiyonunda deneyim kazanma fırsatı buldum ve çok değerli yöneticilerle birlikte çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra herkesin isteği, öncelikli olarak insan odaklı ve çalışanına değer veren bir şirkette çalışmaktır. En azından benim için en önemli konulardan biridir bu. Bu anlamda Nordex’te çalışmaktan ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

Ayça Ürkmez

İnsan ve Kültür Departmanı Uzmanı

Nordex’teki kariyerime Ağustos 2016 yılında, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 4. sınıf öğrencisiyken uzun
dönem stajyer olarak başladım. Öğrencilik hayatım devam ederken 1.5 yıllık bir staj dönemi yaşadım. Stajım süresince lisans eğitimim sırasında öğrendiğim işletme fonksiyonlarına ait teorik bilgiyi yerinde görme ve özellikle İnsan Kaynakları uygulamalarını tecrübe etme fırsatı buldum. 2017 yılında mezun olduktan sonra, organizasyondaki
görevime uzman yardımcısı olarak devam ettim. Mart 2020 itibariyle de İnsan ve Kültür Departmanı’nda uzman
olarak çalışmaktayım. Nordex profesyonel kariyerime adım attığım ilk basamak. Bu sebeple bendeki yeri her zaman özel kalacak. “Nordex’te çalışmanın en keyifli yanı nedir?” sorusunu da tek bir cevapla sınırlandıramıyor olmak, benim için bir kurumdan daha fazlasını ifade ediyor olmasındandır. Nordex yalnızca benim için değil, tüm çalışma arkadaşlarım için bir okul, bir ev, bir yaşamdır. Burada büyüyüp bu kültürün bir parçası olarak hayatı tanımaya
devam ettiğim için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Group, Türkiye’de 187 MW’lık yeni bir anlaşma yaptı

Yayın tarihi:

-

Nordex Group, Türkiye’deki ayak izlerini sıklaştırıyor. Mart sonunda Caba Grubu tarafından Istanbul Rüzgar Santrali inşaatının ikinci aşaması için 39 adet Delta4000 serisi N133/4800 siparişi verildi. Sipariş, aynı zamanda 15 yıllık bir süre için öncelikli servis anlaşmasını da içeriyor.

Nordex Group, Istanbul-I santralinin ilk 24 MW aşaması için 2019 yılında beş adet N133/4800 siparişi almıştı. Bölgede şu anda ilk türbinin kurulumu gerçekleştiriliyor, kalan türbinlerinse inşaatı sürüyor. Nordex’in aynı tipte 39 türbin daha tedarik etmesiyle ikinci inşaat aşamasının toplam düzeyi 187 MW’a ulaşacak. İkinci aşama türbinlerinin teslimatı 2021 yaz sonu gerçekleşecek.

Karadeniz kıyısında İstanbul’un 50 km kuzey batısında konumlanan santral, tamamlandığında toplam 44 türbin hizmete alınacak. Bu da 211 MW kapasiteli santrali Türkiye’de şimdiye kadar lisanslandırılmış en büyük santrallerden biri konumuna taşıyor.

Devamını oku

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Nordex Türkiye’de satışın arkasındaki teknik güç

Yayın tarihi:

-

Yeni yılın ilk sayısı için Nordex Türkiye Satış Mühendisliği ekip üyeleriyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Nordex Türkiye’nin bu dinamik ekibiyle yaptığımız söyleşide Nordex’teki görevleri ve Nordex’te çalışıyor olmanın keyifli yanlarını öğrendik. Bununla birlikte satış mühendisinin ne iş yaptığı, bu pozisyon için nasıl bir alt yapı ve eğitim gerektiği, kariyer gelişiminin nasıl olduğu ve COVID-19 sebebiyle dünya olarak geçirdiğimiz bu zor süreçte Nordex Türkiye Satış Mühendisliği ekibinin 2020 senesinde yaptığı en önemli işler hakkında bilgiler edindik.

Nordex’te satış mühendisi ne yapar?

Nordex bünyesinde bulunan satış mühendislerinin görevleri genel hatları ile şu şekilde sıralanabilir:

 • Güncel teknolojinin etkin şekilde takip edilmesi
 • İlgili pazar ve ülkedeki standart ve normlar ile türbin kabiliyetlerini örtüştürmek
 • Projenin yapısına uygun olan türbin tipinin belirlenmesinde satış müdürlerine teknik destek vermek
 • Kontratların teknik bölümünün sahiplenilmesi ve gerekli teknik sözleşme metni, tanım ve kontrat eklerinin hazırlanması
 • Yatırımcılardan gelen özgün taleplere yanıt verebilmek adına proje özelinde çözümler sunulabilmesinin sağlanması ve gerekli çalışmaların takibi
 • Kontrat süreçleri tamamlanan projelere ait türbin konfigürasyonun oluşturulması, planlama ve üretim departmanlarına aktarımının sağlanması, süreçlerinin takibi
 • Satış sürecinde yatırımcılara ve danışmanlara ihtiyaç duydukları teknik bilgi ve dokümanların sağlanması
 • Satış aşaması tamamlandıktan sonra ilgili projenin, Proje Yönetimi departmanına devredilmesi
 • Türbinlerde kullanılacak olan yerli malı belgeli aksamlara ilişkin mevzuat takibinin yapılması ve yerli akşamların yönetmeliklere uygun şekilde üretilmesi noktasında üreticilerin etkin ve doğru şekilde bilgilendirilmesi
 • Tedariği gerçekleştirilmiş olan yerli akşamlara ait başvurular için gerekli dökümanların oluşturulması ve yatırımcılara teslim edilmesi
 • Tüm sektör paydaşları, birlikler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin yönetilmesi, resmi başvuru süreçlerinin takip edilmesi, sonuçlandırılması şeklinde sıralanabilir.

Nordex’te satış mühendisi olabilmek için nasıl bir eğitim ve altyapı gerekmektedir?

Nordex’te satış mühendisi olabilmek için iyi bir mühendislik altyapısına sahip olmak gerekir. Rüzgar enerjisininden elektrik üretimi; inşaat, mekanik, elektrik, elektronik, haberleşme, otomasyon, kontrol ve bilişim teknolojileri üzerinde sürekli gelişen, multidisipliner bir alan. Satış mühendislerinden bu alana hâkim olarak bilginin gerek içeriden dışarı, gerekse dışarıdan içeri en doğru şekilde akışını sağlaması beklenmektedir. Bu da ancak iyi bir mühendislik altyapısı ve iletişim becerileri ile mümkün olabilir. Genel itibariyle ekibimizde elektrik, makine, fizik ve enerji sistemleri mühendisleri görev almış ve almaya devam etmektedirler.

Nordex’te satış mühendisinin kariyeri nasıl gelişir?

Nordex’te satış mühendisleri hem satış alanında hem de mühendislik alanında kariyerini geliştirme imkânı bulabilir. İşin doğası gereği satış fazının bütün aşamalarını deneyimleme imkânının yanı sıra, teknik alanda da çok fazla birikim edinebilir. Bu birikim sadece satış ve mühendislik olarak değil. Proje mühendisliği, proje yönetimi ve servis alanlarında da kariyer fırsatı sunmaktadır. Nordex Türkiye’de satış mühendisliğinin getirdiği artılardan bir tanesi de yurtdışı pazarlarını deneyimleme imkânıdır. Geçmiş dönem çalışma arkadaşlarımız şu an Almanya’da satış müdürlüğü, Finlandiya’da satış mühendisliği bölge ekip liderliği ve uluslararası bir firmada mühendislik yöneticisi olarak görev almaktadırlar. Bu noktada çalışanlara sunduğu kariyer olanakları satış mühendisliğinin en özel yanlarındandır diyebiliriz. Yine yakın zamanda iki satış mühendisi arkadaşımız İngiltere ve Hollanda Nordex ofisinde görevlerine devam edeceklerdir. Nordex satış mühendisliği pozisyonu, sadece yerel anlamda değil aynı zamanda küresel olarak da hem satış hem de teknik açıdan çok fazla bilgi ve yetkinlik ile birlikte kariyerinizi bu yönde geliştirebileceğimiz fırsatlar da sunmaktadır.

Nordex’te satış mühendisliği ekibinin 2020 senesinde yaptığı en önemli işlerden bahsedebilir misiniz?

2020 yılı sadece Nordex için değil tüm rüzgar enerjisi sektörü için çok yoğun bir yıl oldu. Bunun en büyük sebebi YEKDEM’in (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın) son takvim yılı olmasıydı. 2019 yılı sonu itibariyle yirmiden fazla proje tüm satış aşamaları ile birlikte, başarılı ve eksiksiz bir biçimde tamamlanmış durumda. Bu noktada en önemlisi bu kadar fazla sayıda projenin eksiksiz bir şekilde sipariş aşamalarından başlayarak hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu gerçekten de azımsanmayacak bir iş yükü anlamına gelip çok fazla disiplin ve özveri gerektirmektedir. Satış süreçlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının yanında satış mühendisleri için kayda değer bir diğer başarı ise yerli aksam katkı başvurularının da aynı başarı ile tamamlanmasıdır. Yerli aksam katkı başvuruları, bütün paydaşların koordineli bir şekilde ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdikleri titiz bir çalışmayı ifade etmektedir. Nordex bu süreç içerisinde de hem yatırımcılarımıza hem de aksam tedarikçilerimize en doğru bilginin aktarılması ve başvuruların eksiksiz tamamlanması adına, edinmiş olduğu tecrübesiyle yol göstericilik rolü üstlenmektedir. Bu süreçler Nordex tarafında Satış Mühendisleri tarafınca, proje ve finans birimlerinin desteği ile yürütülmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2021 yılı başvurularına müteakip, yatırımcılarımız en yüksek yerli katkı fiyatından faydalanmaya devam etmektedirler.

Şimdi Nordex Türkiye “Satış Mühendisi” ekip üyelerini tanıyalım:

Öncelikle bu bölümde bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yenilebilir enerji sektöründe farklı şirketlerde çalışma fırsatı buldum ve şu anda eş zamanlı, Kassel Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Sistemleri bölümünde yüksek lisans öğrenciliğimi sürdürmekteyim.

Nordex Türkiye ofisinde, 2013 yılında satış sürecinin mutfağı olan saha ve fizibilite biriminde mühendis olarak çalışmaya başladım. Buradaki görevimde yirmiye yakın yurtiçi ve yurtdışı projede mikrokonuşlandırma çalışmalarında yer aldım, uygunluk raporları yayınladım. Bu şekilde Nordex’in hedeflerine ulaşmasına ve başarılarına katkıda bulunmaya çalıştım. Nordex Türkiye’de yedi yıl süren teknik deneyimimin ardından, türbin teknolojisi ve satış sürecindeki ticari ve sözleşmesel konulara olan yoğun ilgim, beni 2018 yılında açılan satış mühendisliği pozisyonuna başvurmaya yönlendirdi ve bu vesileyle de yeni görevime geçiş yaptım. 2018-2020 yılları arası Nordex Türkiye sektör tarihinin en yoğun dönemini geçirdi. Bu esnada satış sürecinde dokuz farklı projenin satış mühendisliğini yapma fırsatım oldu.

Nordex’te çalışmak benim için her zaman keyifli olmuştur. Genç ve dinamik olan organizasyonumuz geleneksel anlayıştan uzak olup, motivasyonu yüksek ve işleyişi süreklidir. Burada çalışan bir mühendisin hiçbir zaman tekdüzeliğe düşmeyeceğini teyit edebilirim. Bu tatlı yoğun temponun ardından gelen güzel sonuçlar da tabii ki çok değerli. İlk çalışma günümden itibaren, emek verdiğimiz çoğu projenin fiiliyata dönmesi, başarılarımızın taçlanmasını ve bunun geri dönüşü olarak da motivasyonumuzun daha da artmasını sağlamıştır. Organizyasyonumuz genç ve dinamik yöneticilerden oluşmaktadır. Bu da klasik yönetim anlayışından uzaklaşıp, günümüzün dinamiklerine uyan, çağdaş bir ortam sağlamaktadır. Burada düşüncelerinizi ve fikirlerinizi rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Nordex’in yenilikçi bir firma olmasının en önemli nedenlerinden biri kendisini sürekli yenilemesidir.

2021 yılı Şubat ayı itibariyle kariyerime Nordex İngiltere ofisinde kıdemli satış mühendisi olarak devam edeceğim. Bu noktada da fırsat eşitliği ve kariyer imkanları açısından öncü bir şirket olduğumuzu söyleyebilirim.

2015 yılının son aylarında uzun dönem stajyer olarak Nordex Türkiye’de çalışmaya başladım. Bu süreçte Nordex içerisinde farklı departmanlarda stajıma devam ettim ve genel hatlarıyla şirketi ve örgüt kültürünü tanıma fırsatım oldu. Lisans eğitimimin son döneminde sahada çalışmak istedim ve Nisan 2016 tarihinde İzmir’de bulunan şantiyelerimizden birinde saha müdürü yardımcısı olarak göreve başladım. Bu süreçte rüzgar enerjisi üzerine tezimi de tamamladım. Sahada görevime devam ederken İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. İki farklı projede görevimi tamamladıktan sonra 2017 Şubat ayında satış mühendisi olarak göreve başladım ve o tarihten bu yana da devam etmekteyim. Bu süre zarfında birçok farklı projede yer alma ve rüzgar enerjisi sektörünün en deneyimli profesyonelleriyle çalışma fırsatını yakaladım. 2021’in ilk ayları itibariyle Nordex Hollanda ofisine transferim gerçekleşecek. Görevimi aynı organizasyon içerisinde ancak farklı bir ülkede yine gururla sürdürüyor olacağım.

Nordex’e katıldığım ilk günden bu yana herkesin birbirine gösterdiği saygı ve yardımlaşma kültürü beni etkilemeye devam etmektedir. Böyle bir ailenin parçası olmaktan her zaman gurur duydum. İlk geldiğimde en çok şaşırdığım konu, çalışan her profesyonelin alanında uzman olması ve Nordex’te uzun yıllardır çalışıyor olmasıydı. Bir firma düşünün ki ofisten içeriye girdiğinizde herkesin yüzü gülüyor ve desteğe ihtiyacınız olduğunda herkes elinden gelen yardımı size sunuyor. Nordex’te çalışmanın en keyifli yanı benim için, kendinizi işte değil, evinizde hissetme duygusudur.

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Ek olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimimi 2019 yılında tamamladım. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimimi sürdürmekteyim. Mezuniyetten kısa bir süre sonra enerji kalitesi ve güç kompanzasyonu alanında satış ve proje mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bu alanda, enerji analizörleri ile çeşitli endüstriyel sanayi tesislerinin enerji kalitesi ölçümlerinin yapılması ve raporlanarak probleme özel çözümlerin bulunması noktasında önemli beceriler elde etme fırsatı yakaladım.

Sonrasında kariyerime, yerli transformatör üretimi sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından birinde satış ve teklif mühendisi olarak devam ettim. Güç transformatörleri, yağlı tip, kuru tip transformatörler ve şönt reaktörlerin enerji üretim tesislerine, endüstriyel tesislere, havalimanı, alışveriş merkezleri gibi nüfus yoğun bölgelere tedariği için, pazar ihtiyaçlarının ne yönde olduğunun saptanması, ihtiyaca özel çözümlerin üretilmesi konularında çok işlevli bir rol ile önemli yetkinlikler kazandım.

Şu anda, Nordex Türkiye’de satış mühendisi görevi ile kariyerime devam etmekteyim. Açıkçası lisans eğitiminden beri çalışmaya istekli olduğum rüzgar enerjisi alanında kariyer yapabilme fırsatı yakalamış olmak beni çok mutlu ve motive ediyor. Özellikle rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir yere sahip, globalde başarılı bir firma olan Nordex’in bir parçası olarak, gerek teknik ve ticari becerileri kazanabilmek, gerekse kurumsal yaşamın sunmuş olduğu yenilikleri ve fırsatları yakalayabilmek, rolümü çok daha özgün bir yere taşımaktadır. Herkesin saygı ve sevgi çerçevesinde renkli bir harmoni ile çalıştığı, bilgi paylaşımının yüksek seviyelerde olduğu ve pazarın gerektirdiği çözümlerin her zaman bulunabildiği Nordex’te, herkesin çalışmayı arzu edeceği bir atmosfer olduğunu düşünmekteyim. Nordex’de çalışmanın birçok keyifli yanı olduğunu söylemeliyim. Burada çalışma hayatı, sadece üstlenilen görevleri tamamlamakla geçen bir zaman dilimi olmayıp, her adımda yeni bilgiler ve deneyimler edinme fırsatlarıyla dolu bir süreci tanımlamaktadır. Takım içi verimli koordinasyonu bulabilmek, soruların her zaman yanıtını alabilmek ve tüm bunları yaparken de sosyal etkileşimi daima hissedebilmek burada çalışmanın en güzel yanlarındandır.

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, endüstriyel makina imalatı alanında öncü bir firmada satış mühendisi olarak göreve başladım. Daha çok ihracat odaklı çalışıyor olmam yurtdışı tecrübesi de edinmemi sağladı. Genellikle Güney Asya ve Afrika bölgelerinde görev aldım. Son olarak da bir yıl kadar önce Nordex Türkiye organizasyonuna satış mühendisi olarak katıldım.

Nordex, bildiğiniz üzere, hem dünyada hem de Türkiye’de adını duyurmuş ve çok fazla projede imzası olan bir üretici. Şirkete katıldığım ilk andan itibaren iş arkadaşlarımdan büyük destek gördüm. Tecrübelilerin yanında genç çalışanların da bulunduğu bir yapı olması hasebiyle çalışanlara önemli sorumluluklar vermekten kaçınılmadığını söyleyebilirim. Bu yaklaşım, çalışanların kabiliyet ve özgüvenlerini artırırken, motivasyonlarının da yüksek tutulmasına katkı sağlıyor.

Satış Mühendisliği görevini yerine getirirken hem satış süreci olarak hem de teknik bilgi bakımından kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz bekleniyor. İş sürecinin farklı yönlerine dokunabilmek ve farklı alanlarda da bilgi ve becerileri pekiştirmek büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Nordex kendini sürekli yenileyen ve gelişime açık bir şirket ve bu bilinçle çalışanlarına da bu yönde fırsatlar sunuyor. Sorumluluk alanında inisiyatif alabilmek ve bu işlerin sonuçlarını görmek gerçekten çok keyifli. Burada kendi fikir ve düşüncelerinizi rahatlıkla dile getirebildiğiniz bir iş ortamı sunulmaktadır.

Rüzgar Enerjisi Dergisi’ne bu röportaj için teşekkür ederiz. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İnşaat sektöründeki dört yıllık deneyimimin ardından Nordex Türkiye’de 2011 yılında elektrik proje mühendisi olarak göreve başladım, 2016 yılı itibariyle de satış destek ve proje mühendisliği direktörü olarak görev alıyorum.

Mühendislik ekibimiz alanında ve sektörde uzman inşaat ve elektrik proje mühendisleri, rüzgar ve fizibilite mühendisleri ve bugün sizlere tanıttığımız satış mühendislerinden oluşmakta.

Satış mühendisliği adından anlaşılabileceği gibi satış ve mühendislik faaliyetlerinin bir araya geldiği, ürünlerimize ait tüm teknik detay ve bilgilerin iletişimde kaybolmadan, yatırımcının ofisine en doğru şekilde, ilgili paydaşın görev alanının gerektirdiği düzey ve sadelikte ulaşmasını sağlayan birim. Bu noktada teknik uzmanlık kadar iletişim becerilerindeki yetkinlik düzeyi de bizler için çok önemli.

Pazar liderliğimizi sürdürebilmek için önem verdiğimiz bir diğer konu ise sektör için hayati önemde olan, hem yerli üretim hem de şebeke uyumluluğuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişikliklerin analizinin ivedilikle yapılıp, ilgili geliştirme ve adaptasyonların sahadaki son ürüne kadar aktarılmasını sağlamaktır.

Satış Mühendisliği birimimizin Avrupa’daki diğer Nordex Group organizasyonlarından da yoğun talep gören ve yetişmiş personelimizi gururla ihraç ettiğimiz bir ihraç kapısı durumunda olduğunu da eklemek isterim.

Devamını oku

Rüzgar Türbini İmalatçıları

Enercon ve EWE ortak girişim için anlaşma imzaladı

Yayın tarihi:

-

Rüzgâr türbini üreticisi ENERCON’un tek hissedarı Aloys Wobben Vakfı ve Oldenburg enerji hizmeti sağlayıcısı EWE, kara rüzgâr enerjisini genişletmek için bir ortak girişim kurma kararıyla bir adım attı. Ortaklar Salı günü bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma, her iki tarafın da yüzde 50 hisseye sahip olacağını ve ENERCON ve EWE’nin mevcut envanterleri ve kara projelerinin ortak girişime dahil edileceğini öngörüyor. Amaç, önümüzdeki yıllarda Almanya ve Fransa’nın en büyük yeşil elektrik üreticilerinden biri haline gelmek ve aynı zamanda uluslararası ölçekte büyümek olarak belirginleşiyor. 2030 yılına kadar toplam hacmi yaklaşık dört milyar Euro olan yatırımlar planlanıyor. Şirketin merkezi Aurich olacak. Ancak çekirdek pazarlardaki yaklaşık 200 çalışanın Oldenburg dahil olmak üzere çeşitli yerlerde merkezden dağıtılmadan çalışması planlanıyor. 2021 baharında beklenen işlemin kapanışı, rekabet incelemesine tabi olacak.

Aloys Wobben Vakfı CEO’su Heiko Janssen, şunları ifade etti: “Bu imzayla, yenilenebilir enerji sektöründe yeni, güçlü bir oyuncu yaratma yönündeki ortak planımızı yeniden teyit ediyoruz. Ortak girişim, sektörün en büyüklerinden biri olan bir portföye, her iki şirkette de birinci sınıf uzmanlıkla oluşan sağlam bir temele ve onlarca yıllık deneyime, çalışanların karar ve tutkusuna ve ortaklarımızın tanınmışlığına dayanmaktadır. Bu temelde, birlikte büyümek ve Almanya’da ve uluslararası alanda enerji dönüşümünü kararlı bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Her iki taraf da halihazırda kendileri için yüksek standartlar ile %100 yenilenebilir enerji, iklim koruma, sürdürülebilirlik konularına ve birbirlerine açık bir şekilde bağlılık gösteriyorlar. Güçlü yönlerimizi bir araya getirerek, etkinliğimizi önemli ölçüde artırıyoruz, bu da sonuçta enerji sistemlerinin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesine ve iklimin korunmasına fayda sağlıyor. ”

EWE AG CEO’su Stefan Dohler ise şunları belirtti: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Almanya ve Avrupa’da rüzgâr enerjisi üretiminde acilen gereken büyümede kilit rol oynayacak ortak bir şirketin temellerini attık. Bugün bu noktaya adım adım ve bir ortaklık ruhu içinde geldik. Yenilenebilir enerjilerin tüm sektörlerdeki payını önemli ölçüde ve kalıcı olarak artırmak istiyoruz, çünkü toplumumuzun sürdürülebilir yeniden yapılanması ve yeterli yeşil elektriğe sahip olmayan iklime nötr bir Avrupa düşünülemez. Kökleri bölgede bulunan ortak şirketimiz bu nedenle büyümeye yönelecek, tüm değer zincirini kapsayacak ve yeni güç odakları oluşturmak için her iki şirketin uzun yıllara dayanan uzmanlığını bir araya getirecektir. ”

Aloys Wobben Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Thekla Wobben ise şu açıklamaları yaptı: “ENERCON Grubu, modern rüzgâr türbinleri ile iklim dostu enerji üretimine katkıda bulunmaya 35 yılı aşkın bir süre önce adım attı. Çok farklı yerlerden ve türden tepkilere rağmen, sonraki on yıllar kimsenin öngöremeyeceği benzeri görülmemiş bir gelişme gösterdi. Bugün, EWE ile birlikte, bölüm genişletmek için ön koşulları oluşturacağız: benzeri görülmeyen bir rüzgâr santrali portföyünden başlayarak, ortak girişim önemli ölçüde daha fazla potansiyel geliştirebilir ve enerji geçişi için daha fazla uygulama olanakları açabilir. Böylelikle iklim koruma hedeflerine ulaşmamıza katkımızı önemli ölçüde artıracağız.”

EWE Denetleme Kurulu Başkanı Bernhard Bramlage ise şunları söyledi: “Aloys Wobben Vakfı gibi, EWE de rüzgâr enerjisi büyümesi konusundaki onlarca yıllık geleneğini kullanabilir. O zamandan beri, bölgede enerji dönüşümünde önemli kilometre taşları belirdi. Ortak şirket bu başarılı yolda devam edecek. EWE sonuç olarak Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu ve belediye hissedarlarının çoğunluğu arasında kararlaştırılan stratejik hedefi, kara rüzgârından yeşil elektrik üretimi alanında önemli ölçüde büyümektir ve bu hedefi iklimin korunmasına önemli katkılar sağlamak üzere sıkı takip etmektedir. Bu nedenle projeyi memnuniyetle ve tam bir inançla onayladık.”

Yeni şirket, 2.300 megavattan fazla kurulu kapasiteye ve 9.400 megavatın üzerinde bir proje boru hattına sahip olacak. Bu, onu Almanya’da kara rüzgârında pazar lideri yapacak bir değerdir. Amacımız, yılda 200 megawatt’tan fazla inşa etmek ve birinci konuma yerleşmektir.

Devamını oku
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com