Milres Projesi

Anı Nil DEMİRBAĞ
Milres Projesi

PROJE ADI Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)

PROJE KAPSAMI

Projede 500kW ve 2.5 MW’ lık endüstriyel ölçekte elektrik üretimi yapan rüzgar türbinlerinin tamamen özgün ve yerli teknoloji ile geliştirilmesi ve prototiplerinin üretilmesi hedeflenmiştir. TÜBİTAK hakem sürecinde proje iki aşamaya bölünmüştür. İlk etapta 500 kW’lık rüzgar türbini geliştirilecek, bu prototip deneme amaçlı kullanılarak tasarım olgunlaştırıldıktan sonra 2.5 MW’lık türbin prototipi geliştirilecektir. 500 kW prototip denemelerinde belirlenen tasarımlar 2.5 MW’lık türbin sistemlerine de uygulanacaktır. Projede ana sistemlerin tamamı ile alt sistemlerin tamamına yakını, MİLRES proje ekibi tarafından, özgün ve yerli olarak tasarlanıp geliştirilmiş ve ülkemizde üretilmiştir. Ayrıca projenin 1. aşamasında 9 değişik üniversite ve kurumdan 98 araştırmacı ve 23 lisansüstü öğrenci görev almaktadır.

PROJE AMACI

Projemizin temel amacı tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait, özgün ve dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgâr sanayinin kurulması için gereken altyapıyı oluşturmaktır. Projenin gerçekleştirilmesindeki amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• 10 yıllık dönemde Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından planlanan 20 GW ve 20 yıllık dönemde de toplam 40 GW rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için (1 MW kapasite 1 milyon USD) yurt dışına çıkacak toplam 40 Milyar USD kaynağın %25’ini yerli türbin teknolojisi ile üretip 20 yıllık dönemde 15 milyar USD ulusal kaynağın yurt dışına çıkmasını önlemek,

• Ülkemizde rüzgâr türbini alt sistemlerinin üretim ve test altyapısını geliştirmek, sanayici ve işçilerimize iş olanakları sağlamak, 120 bin kişiye doğrudan ve 250 bin kişiye dolaylı istihdam oluşturmak,

• Ulusal içerikli enerji Ar-Ge konularına sanayimizin daha fazla ilgisini çekmek ve rüzgâr türbini teknolojisinin yerlileştirilmesini sağlamak,

• Uluslararası enerji pazarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirmek, uluslararası enerji yatırımlarında öncü rol almak,

• Rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliştirmek,

• Bu alanda işgücünün de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve benzer pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek,

• Rüzgâr santralleri için; kule, kanat, generatör ve ilgili güç elektroniği sistemlerini geliştirmek,

•Uzun dönemde dünyada rüzgâr türbini tasarımı, üretimi ve satışta ilk 5’e girmek.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM VE KURULUŞLAR

1- Sabancı Üniversitesi
2- Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ/TAI)
3- İstanbul Ulaşım A.Ş.
4- İstanbul Teknik Üniversitesi
5- Marmara Araştırma Merkezi

PROJE MÜŞTERİ KURUMLARI

1- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap