Connect with us

Genel

Rüzgâr türbinlerinde ekipman hizalamanın titreşim değerlerine etkisi

Yayın tarihi:

-

 

Rüzgâr Türbinlerinde Ekipman Hizalamanın Titreşim Değerlerine Etkisi

Rüzgâr türbinlerinin tahrik organlarındaki hizasızlık, dişlilerin ve jeneratörlerin servis ömrünü ve verimliliğini azaltacak titreşime neden olurlar. Bu hataları tespit etmek için titreşim ölçümleri ya da durum izleme sistemleri kullanılabilir.

 

Jeneratör ve dişli kutusundan alınan titreşim ölçümlerinin analizi sonucunda, hizasızlık belirtileri tespit edilirse, en son yapılan hizalama ölçüm raporu kontrol edilmeli ve gerektiği takdirde jeneratör ile dişli kutusu arasında,  şaft hizalama işlemi yapılmalıdır.

 

 

Rüzgâr Türbinleri Aktarma Organlarındaki Hizalama

Rüzgâr türbinlerinde jeneratör şaftı ve dişli kutusu çıkış şaftı arasındaki hizalama, jeneratör ve dişli kutusu bağlantılarının esnek olduğu kabulü ile yapılmalıdır. Ayrıca kaplin tipinin etkisi de göz önüne alınmalıdır. Hizalamanın amacı, kaplinin çalışma koşulları içerisinde aşınma ya da zorlayıcı kuvvete maruz kalmadan yatay ve dikey pozisyonunda paralel ve açısal kaçıklık değerinin düşürülmesidir. Hizalama toleransları, kullanılan kaplin tipine ve dönme devrine göre değişiklik gösterir. Şekil 2’de bir mafsallı kaplinin hizlama işlemi görülmektedir. Bu tür bir kaplin, yüksek açısal kaçıklığı tolere edebilmesine rağmen, bu durum kaplin ve yataklara gelen zorlayıcı kuvvetin artmasına neden olacaktır.  Bundan dolayı kaplin kataloglarında belirtilen hizasızlık toleransları kesinlikle aşılmamalıdır.

 

Tesislerdeki makinelerin bakım ihtiyacı olmadan uzun süre çalışabilmeleri için, kaplin üreticileri de kaplin tolerans değerlerini mümkün oldukça düşük tutmaktadırlar. Eğer bu durum gerçekleşmezse, kapline gelecek olan zorlayıcı kuvvet artacağından titreşim, sıcaklık ve aşınma artacaktır. Makineler, komparatör ya da lazerli optik hizalama teknolojileri kullanılarak hizalanabilirler. Lazerli optik hizalama cihazları, hızlı ve güvenilir olmakla beraber, ölçüm basamaklarının kaydedilebilir olması nedeniyle raporlama yapabilmektedirler. Özellikle rüzgâr türbinlerinde, hizalama işlemi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, ölçüm ve hizalama basamaklarının raporlanabilir ve kaydedilebilir olması büyük önem taşımaktadır.  Böylece bu raporlar arşivlenebilir ve gelecek ölçümler için referans kabul edilebilir. Şekil 3’te, komparatör ve lazerli hizalama yöntemleriyle alınan ölçümlerin ‘Alignment Center’ yazılımı kullanılarak oluşturulan raporları görülmektedir.

 

 

Ölçülen Hizasızlıkların Düzeltilmesi

Hizalama işleminden önce, jeneratörün ve bağlı olduğu dişli kutusunun mevcut durumu ölçülmelidir. Örneğin jeneratör dişli kutusuna göre geometrik olarak aşağıda ya da yukarıda, aynı şekilde yatayda sağ tarafta ya da sol tarafta duruyor olabilir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, PRÜFTECHNIK cihaz ve yazılımlarında bu hizasızlık değerleri kolay bir şekilde artı (+) ve eksi (-) işaretleriyle gösterilmektedir.

 

Rüzgâr türbinlerinin çoğunda jeneratör ve dişli kutusunun esnek bir şekilde bağlanmasından dolayı şaft pozisyonları, farklı yük ve dönme devirlerinde birbirlerine göre oldukça değişiklik göstermektedir. Bu durum, makinelerin çalışma ve durma şartlarındaki geometrik pozisyonlarında farklılık olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı ekipmanlar çalışma şartlarında düzgün bir şekilde çalışabilmesi için durdurulup,  belli hedefler dahilinde kasten geometrik olarak kaçık bir şekilde hizalanmaktadırlar. Örneğin, ağırlık merkezi arka tarafa yakın olan jeneratörlerde, esnek kauçuk takviyeli metal parçalarda zamanla yorulma olmaması için ilk hizalama esnasında birkaç milimetre yüksekte bırakılması yaygın bir durumdur. Bu hizalama hedef değerleri, jeneratörün bağlandığı yapının rijitliğine de bağlıdır.  İdeal olarak bu hedef değerler, türbin üreticileri tarafından belirlenmeli ve türbin sistemini işleten firmaya bildirilmelidir. Böylece bu hedefler şekil 4’te görüldüğü gibi cihaza girilebilir ve bunlar gözetilerek hizalama işlemi yapılabilir.

 

 

Hizalamada Hedef Değerler

Hizalamada hedef değerler analitik olarak hesaplanabilir ve/veya ölçümlerle belirlenebilir. Alman mühendisler odasının (VDI) yayınlamış olduğu kılavuzlarda (VDI 2726 [1] )açık bir şekilde belirtildiği gibi, bu hedef değerlerin özellikle dişli kutuları üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Aşağıda belirtilmiş olan hizalama şartları, kılavuzlarda farklılığa neden olmaktadır:

 

•Makine parçalarında, kurulum ve çalışma şartları sırasında oluşan sıcaklık farkları kaynaklı ısıl genleşme.

•Makine zemini, şaft yatağı ve şaftların çalışma esnasındaki esnek deformasyonları.

•Kurulum ve çalışma şartları arasında, rulman hareketleri, dişlilerdeki dişlere gelen kuvvet ve hidrodinamik yağlama nedeniyle oluşan farklılıklar ve bundan kaynaklı şaft hareketleri.

 

•Dişli şaftlarının dıştan uygulanan kuvvetler (kaplin, fren diskleri) nedeniyle oluşan eğilme.

•Flanşın aşınması ile oluşan radyal ve eksenel hizasızlık.

•Bağlayıcı kaplinin radyal ve eksenel rijitliği.

 

Yukarıda listelenen etkilerin haricinde aktarma organları, jeneratör ve dişli kutularının yumuşak bir şekilde bağlanması nedeniyle, ciddi yer değiştirmelere maruz kalabilirler. Her rüzgâr türbini üreticisi, kendi tasarımı gereği çok çeşitli zemin çerçevesi, aktarma organları ve kauçuk izolatörleri kullanmaktadır. Bundan dolayı, her üretici ve sistem için farklı hizalama hedef değeri seçilmelidir.

 

 

Hizalama Hedef Değerlerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesi 

Hizalama hedefleri, durum izleme sistemleri kullanılarak belirlenebilir. Bu işlem, jeneratör ve dişli kutusuna yerleştirilen iki Permalign seti yardımıyla, ekipmanların yatay ve dikey yöndeki pozisyonlarının sürekli olarak ölçülmesi ile yapılmaktadır. Şekil1’de lazer/sensor ünitelerin dişli kutusuna montajı gösterilmiştir. Kaydedilen radyal ve açısal X-Y pozisyonları sonradan şaft hizasızlığı  cinsinden hesaplanabilir. Böylece makinenin yatayda ne kadar kaydırılması ya da makine ayaklarına ne kadar ayar takozu eklenmesi gerektiği belirlenebilir. Online sistem olarak, VIBROWEB XP ya da VIBGUARD gibi ürünlerden birine sahip müşteriler, bu sistemler yardımıyla ölçüm alarak kendi hizalama hedef değerlerini hesaplayabilirler.

 

PERMALIGN sensör seti kullanılarak ölçülen makine pozisyonları, RS232 gibi haberleşme platformları yardımıyla, halihazırda var olan online durum izleme sistemine aktarılabilmektedir. PERMALIGN ölçümleri yapılırken her rüzgar durumu (rüzgarsız ve az-orta-çok rüzgarlı hava şartlarında) göz önüne alınarak farklı ölçümler alınmalıdır böylece tüm çalışma şartları için veri toplanmış olur. Şekil 6’da farklı hava şartlarında alınan ölçümler görülmektedir. PRUFTECHNIK tarafından yapılan ölçümler, rüzgar türbini lokasyonu ve rüzgar şartları göz önüne alınarak, 1 ila 4 hafta arasında sürmektedir. Eğer titreşim verileri ile birlikte diğer çalışma parametreleri de toplanırsa, bu veriler analiz edilerek sistemin tüm karakteristiği belirlenmiş olur. Ölçüm sonuçlarının PRÜFTECHNIK bünyesindeki “Monitoring Center”a gönderilmesi ile profesyonel bir analiz hizmeti yardımıyla gerekli hizalama hedefleri belirlenebilir. Rüzgar türbininde farklı bir online durum izleme sistemi bulunuyor olsa dahi, PRÜFTECHNIK sistemleri kiralanarak bu ölçümler gerçekleştirilebilir. Kiralama ve hizmetler için lütfen PRÜFTECHNIK Türkiye ofisine başvurunuz.

 

Son Söz

Kaplinlerin mevcut kataloglarındaki müsaade edilebilir hizasızlık değerlerinden dolayı hizalama işleminin bir önem arz etmediği yönünde genel bir düşünce mevcuttur. Kataloglardaki kaplin çalışma aralık değerlerinin, hizalama toleransı olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kural olarak hizalama toleransı, kaplin çalışma aralığının en az 1/3 oranında olmalıdır. Böylece, tüm çalışma süresi boyunca kaplinin müsaade edilen yer değiştirme oranı, çalışma oranının sadece 2/3’ü olmaktadır. Rekabet ortamından dolayı, kaplin üreticileri kendi kaplinlerinin çalışma aralıklarını paralel ve açısal ofsetlerinin artmasına bağlı olarak artacak tepki kuvvetini dâhil etmeden çalışma aralıklarını belirtirler. Fakat tepki kuvvetinin 0 olduğu tek durum hizasızlığın hiç olmadığı durumdur.

 

PRÜFTECHNIK

Genel

TÜREB VE SHURA’nın hazırladığı ‘Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Raporu’ panelde tanıtıldı

Yayın tarihi:

-

Yazar

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi iş birliğinde hazırlanan “Deniz Üstü Rüzgar İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye için Öneriler” başlıklı rapor TÜREB tarafından İzmir’de düzenlenen özel bir panelle tanıtıldı. Raporla ilgili detaylı bilgilerin SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nden Enerji Analisti Ahmet Acar tarafından aktarıldığı programın açılış konuşmalarını SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü ve TÜREB Başkanı İbrahim Erden yaptı. Program kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü TÜREB Deniz Üstü Rüzgardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman üstlenirken İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hülya Ulusoy, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTE RÜZMER) Müdürü Doç. Dr. Ferhat Bingöl ve WindEurope Politikalar Direktörü Pierre Tardieu panelistler arasında yer aldı.

İklim değişikliğiyle mücadele sürecinde, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, karasal olduğu deniz üstü rüzgarlarından da maksimum derecede yararlanması gerektiğinin tartışılmaz olduğunu söyleyen TÜREB Başkanı İbrahim Erden, TÜREB bünyesinde deniz üstü rüzgardan sorumlu bir başkan yardımcılığı pozisyonunun yanı sıra bu konuda özel bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. TÜREB olarak bir numaralı önceliklerinin yatırım sorunlarını çözmek ve karadaki projelerin hızlı bir şekilde yatırıma dönmesi olduğunu belirten Erden konuşmasında şunları da kaydetti: “Biz TÜREB olarak deniz üstü rüzgar konusunu, limanlarımızın ve gemi üretim sanayimizin deniz üstü rüzgar faaliyetlerine uyarlanmasından tutun da deniz altında kullanılabilecek nitelikte kablo üretimi yapabilecek yerli sanayimizin oluşturulmasına; bu alanda uluslararası regülasyonlarla uyumlu yasal düzenlemelere katkı sağlamaktan yine bu alanda çalışabilecek nitelikte iş gücü yetiştirilebilmesine kadar çok geniş bir çerçevede ele almaya kararlıyız. Bu kararlılığımız dolayısıyla, ‘Rüzgarda Seferberlik Yılı’ ilan ettiğimiz 2024’te deniz üstü rüzgar için faaliyetlerimizi de maksimum ölçüde yoğunlaştıracağız. İnanıyoruz ki deniz üstü rüzgar enerjisi bu noktadan sonra artık çok büyük bir hızla hayatımıza girecek ve biz belki de ilk ulusal hedefimiz olan 2035’e kadar 5 GW deniz üstü rüzgar kurulu gücünün de üstüne çıkacağız. Bunu da bu alanda özellikle güçlenmiş kendi yerli sanayimizle, kendi yetişmiş iş gücümüzle ve tabii ki kendi kaynağımızla yapacağız.”

Bir diğer açılış konuşmacısı olan ve deniz üstü rüzgar enerjisinin büyük ölçekli temiz üretme potansiyeli ile son yıllarda küresel yenilenebilir enerji sahnesinde önemli rol oynadığını belirten SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü ise, Türkiye’nin Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi boyunca stratejik bir konumda olması, sahip olduğu geniş kıyı şeritleri ve uygun rüzgar koşulları, dinamik özel sektörü ve yatırım iştahının Türkiye’nin deniz üstü enerji kaynaklarına erişiminde önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Deniz üstü rüzgar santrallerinin karasal santrallere göre hem daha maliyetli hem de teknik olarak daha karmaşık olduğunu kaydeden Alkım Bağ Güllü, bu nedenle düzenlenecek yarışmalar kapsamında yatırımcıların teknik ve finansal yeterliliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunların yanı sıra projelerin iyi geliştirilip geliştirilmediğinin tetkiki, projenin çevresel ve sosyal etkilerinin analizi, cezaların etkin biçimde uygun olup olmadığı gibi diğer etkenlerin de ihale tasarımında önemli olduğuna dikkat çeken Alkım Bağ Güllü, hedeflerinin bu çalışma vasıtasıyla Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi YEKA mekanizması için etkili bir yarışma sistemi tasarlanmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman “TÜREB olarak, Türkiye’nin deniz üst rüzgar enerjisi potansiyeli konusundaki farkındalığını artırmak ve bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak amacını taşıyoruz ve bu yönde faaliyetler yürütüyoruz” derken SHURA ile birlikte hazırladıkları “Deniz Üstü Rüzgar İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye için Öneriler” başlıklı raporun bu çabaların ürünü olduğunun altını çizdi.

 

Raporla ilgili detaylı bilgileri aktaran SHURA Araştırma Merkezi Koordinatörü Ahmet Acar, teknik ve idari ölçümlerin yeterli olmaması, kur ve enflasyon riski, finansmana erişim ve cezaların etkin şekilde uygulanmamasının Türkiye’de bu alandaki olası riskler olduğunu belirterek rapor çerçevesinde bir dizi öneride bulunduklarını belirtti.

 

Acar bu önerilerin bir kısmını:

• Gerçekçi teklif için gereken kapsamlı met-ocean analizlerinin yapılması ve aday taraflarla paylaşılması
• Adaylarda teknik ve finansal yeterlilik şartının yerine getirilmesi
• Farklı coğrafi koşullara uygun ihale yaklaşımı seçilmesi
• Enerji tedarik anlaşmalarının süresinin uzun ve istikrarlı olması (15-20 yıl)
• İzin süreçlerinin netleştirilmesi ve kısaltılması
• Cezai yaptırımların dikkatle tasarlanması ve etkin uygulanması
• İhale takviminin belirlenmesi
• Şebekeye erişimin kolaylaştırılması
• Yatırımcılara yeterli teklif hazırlama süresi verilmesi
• Şeffaflık ve rekabetçilik için açık ihale yaklaşımı
• Yerli aksam zorunluluğu durumunda yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekebilecek şekilde düzenleme yapılması olarak sıraladı.

“Deniz üstü rüzgar için uzmanlaşmayı bölgelere indiren bir destek mekanizmasına ihtiyaç var”

Toplantı panelistlerinden İZKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hülya Ulusoy deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün, girişimcilerin, Ulaştırma, Sanayi ve Enerji Bakanlıklarının, akademinin ve bütün bir tedarik zincirinin dönüşüp gelişmesini gerektiren bir sektör olduğunu belirtti. Ulusoy, bu nedenle konunun bütün bakanlıkların, enstitülerin ve teşvik veren ara kuruluşların tümleşik bir bakış açısıyla sektörün ihtiyaçlarını bir araya getiren bir teşvik mekanizması oluşturması gerektiğini kaydetti. Deniz üstü rüzgar sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu ve burada en fazla stratejik öneme sahip olan konunun limanlar olduğunu dile getiren Hülya Ulusoy, limanlarla ilgili de şunları söyledi: “Kurulum, bakım ve üretim limanlarının oluşması, liman altyapılarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda birçok çalışma var ve biz de Çandarlı Limanı’nı geliştirmeye yönelik çalışıyoruz. Limanların arka alanlarının da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çandarlı’nın bu noktada çok önemli bir görev üstleneceğini düşünüyoruz. YEKDEM ve YEKA mekanizmaları karasal rüzgarı oldukça destekledi fakat burada farklı bir mekanizmaya ihtiyaç var. Biraz daha yerele inen, bölgelerin yeteneklerine göre uzmanlaşan, özelleşen bir teşvik sistemi lazım.”

Panele çevrimiçi olarak katılan ve Avrupa’da enerji ihtiyacının yüzde 19’unun rüzgardan karşılandığını ve bunun da 300 bin kişilik istihdama tekabül ettiğini söyleyen WindEurope Politikalar Direktörü Pierre Tardieu, “En iyi politika ülkenin koşullarını dikkate alan politikadır” tespitinde bulunurken, 2 kat büyüyecek bir pazar ve enerji ihtiyacının yüzde 50’sinin rüzgardan karşılanacağı bir gelecek hayal ettiklerini belirtti. Tardieu, TÜREB ve SHURA’nın hazırladığı Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Raporu’na atıfta bulunarak “Önemli olan yatırımcıları çekmek için rekabet etmek isteyecekleri koşulları yaratmaktır. Yeterli sayıda oyuncunun rekabet etmesi ve toplum için önemli projeler ortaya koyması için ortam sağlanıyor ancak bir rakip havuzuna sahip olmak için projelerin ekonomik olarak uygulanabiliyor olması gerekir. Böylece risk aldıkları, deniz üstü projeleri oluşturmaları ve nihayetinde yeşil enerji üretmeleri için bir teşvik ortamı sağlanır” ifadelerini kullandı.

Panele çevrimiçi katılan bir diğer isim olan İYTE RÜZMER Müdürü Doç. Dr. Ferhat Bingöl de hazırlanan rapordaki birçok konuda hazırlayan uzmanlarla hemfikir olduklarını ve bu belgeyi bir yol hartası olarak kullanmayı düşündüklerini söyledi. Doç. Dr. Ferhat Bingöl’ün konuşmasından satır başları da şöyle: “Raporda anlatıldığı gibi meteorolojik ölçümlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz ve 3 senelik planlamamız sırasında buna hazırlık yaptık. Uzun mesafe ölçümler ve uydudan alınan verilerle analizler yapabiliyoruz. Türkiye’nin bütün denizlerinde teknik konularda çalışmak istiyoruz. İnsan kaynağı konusuna gelirsek rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’de büyük bir insan kaynağı açığı var çünkü sektör çok hızlı ve çok profesyonel büyüdü. Doğal olarak bazı konularda yetişmiş elemana ihtiyaç var. Sektör şu ana kadar farklı disiplinlerden aldığı öğrencileri yetiştirerek kapatmaya çalışıyordu. Biz 10 senedir bu multidisipliner çalışmaları yapabilecek mühendisler yetiştirmeye çalışıyoruz ve yüksek lisans mezunlarımızın tamamı şu anda rüzgar sektöründe çalışıyor. Lisans programımız da 4 yıl önce başladı ve bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Onların da sektörde yer alacaklarını düşünüyoruz.”

Devamını oku

Genel

Türkiye’nin en büyük RES’ine entegre edilecek ilk enerji depolama sistemi için imzalar atıldı

Yayın tarihi:

-

Yazar

Partner EGS ve Polat Enerji, Soma RES projesinde kullanılacak ve birçok açıdan ilk olacak enerji depolama sistemi için imzaları attı.

Partner EGS ve Polat Enerji, Soma RES projesinde kullanılmak üzere 4MW-4MWh kapasiteli enerji depolama sistemi anlaşmasını imzaladı. 29 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen imza töreninde, Partner EGS CEO’su Dr. Alper Terciyanlı, Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, Soma Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kehale Altunyuva hazır bulundu. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi santralı projesi Soma RES’e entegre edilecek enerji depolama sistemi, şebeke esnekliğine katkıda bulunurken dengesizlik maliyetinin azaltılmasını sağlayacak. Bir enerji depolama sisteminin lisanslı bir rüzgar enerjisi santraline entegre edileceği ilk uygulama olacak olan projede enerji depolama sistemleri Partner EGS’nin çözüm ortağı olan Huawei tarafından tedarik edilecek.

Partner EGS sektörde öncü olmaya devam edecek

Partner EGS CEO’su Dr. Alper Terciyanlı, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Global anlamda birçok yeniliğe imza atan güçlü çözüm ortağımız Huawei ile birlikte Türkiye enerji sektöründe ilk uygulamaları gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyuz. Huawei tarafından temin edilen donanımlara, Partner EGS’nin yerli yazılım ve mühendislik çözümlerinin entegre edilmesiyle, piyasa ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan rekabetçi ve üstün özellikte enerji depolama sistemlerini yenilenebilir enerji yatırımcılarımıza sunmaktayız. Burada üstlendiğimiz öncü rol ile sektörün gelişimine de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyor; bu süreçte bizleri tercih eden tüm paydaşlarımıza da güvenleri ve destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz“ dedi.

Polat Enerji teknolojiye ve yeniliklere yatırım yapmaya devam edecek

Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü bakımından en büyük şirketi ve en büyük RES işletmecisi olduklarına dikkat çeken Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli ise “Sektörde bugüne kadar birçok ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Ülkemizin ilk şebeke ölçekli depolama sistemini Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali Soma RES’te devreye alacağız. Attığımız imzalar aynı zamanda, Türkiye’nin ilk depolamalı RES’ini hayata geçirme kararlılığımızın da göstergesi. Teknolojiye yatırım yapmaya, yenilik ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Polat Enerji’nin 20 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösterdiğini belirten Neşet Özgür Cireli, “Kurduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle yılda yaklaşık 2 milyar kWh elektrik üretiyoruz. Böylece 50 milyon ağaç dikimine eşdeğer yılda ortalama 1,25 milyon ton sera gazı emisyonunu azaltıyor, yaklaşık 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Devamını oku

Genel

“Deniz üstü RES’ler hem elektrik hem yeşil hidrojen üretmeli”

Yayın tarihi:

-

Yazar

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin 75 bin MW kurulu güç potansiyeli olduğu Deniz üstü Rüzgar Enerjisi Santralleri’nde (DRES) teknik çalışmalar 2024 yılında başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Planı’nda DRES’ler için 2035 yılına kadar 5 bin MW kurulu güç hedeflenirken, Türkiye’nin bu alandaki stratejisinin sadece elektrik değil yeşil hidrojen de üretecek şekilde kurgulanması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye çok yüksek potansiyele sahip

Türkiye’de hidrojen teknolojileri alanında çalışan en köklü şirketler arasında yer alan TEKSİS İleri Teknolojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim; İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır üzerinde çalışılan teknoloji ile DRES’lerden üretilecek elektriğin yeşil hidrojen üretiminde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Bu teknolojilerin karbon emisyonlarının azaltılmasına ve karbondan arındırılmış ekonomilere geçiş çabalarına önemli katkıda bulunduğunu hatırlatan Devrim, “Dünyanın ilk offshore yeşil hidrojen tesisi bu yıl Fransa’da devreye alındı. DRES’lere hidrojen elektrolizörleri yerleştirmekle, fosil kaynak kullanmadan hidrojen üretebilmek mümkün. Bir yarımada ülkesi olan Türkiye, çok yüksek potansiyele sahip olduğu DRES’leri kurgularken, mutlaka yeşil hidrojen üretimini de önceliğine almalı. Bu şekilde bir taşla iki kuş vurabilir ve ulusal hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilir” dedi.

Türkiye’nin dünya üzerinde yeşil hidrojeni en verimli ve büyük ölçekte üretebilecek ülkeler arasında başı çektiğini vurgulayan TEKSİS Genel Müdürü Hüseyin Devrim, birincil enerji kaynaklarında yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji ihracatçısı ülke konumuna ulaşabilmesindeki tek anahtarın yeşil hidrojende olduğuna dikkat çekti.

Hüseyin Devrim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türk şirketleri bu entegrasyonu başarabilir

“Ülkemizde deniz üstü RES’ler ile ilgili yenilenebilir kaynak alanları çalışması bu yılın tamamlandı ve Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga açıklarında toplam 1900 kilometrekare deniz alanı DRES’ler için tahsis edildi. YEKA kapsamında inşa edilecek santraller için taban fiyat 6,75 dolar/cent, tavan fiyat 8,25 dolar/cent, alım garanti süresi ise 10 yıl, yerli katkı uygulama süresi 5 yıl olarak belirlendi. Ulusal hedef olarak belirlediğimiz 5 bin MW, potansiyelimizin on beşte birine karşılık geliyor. Bugün itibarıyla dünyada devrede olan DRES kurulu gücü 70 bin MW’ın üzerinde. Buna karşılık Avrupa ülkeleri 2030’a kadar kurulu güçlerini 160 bin MW’a, İngiltere 30 bin MW’a, ABD 70 bin MW’a, Çin ise 100 bin MW’a çıkarmayı ulusal hedef olarak dünyaya ilan etmiş durumda. Bu büyük hedefler dikkate alındığında Türkiye’nin hedef kurulu gücünün çok yetersiz olduğunu söylememiz mümkün olabiliyor. Bu tesislerin Yeşil Hidrojen ile entegre edilmesi durumunda çok daha yüksek seviyede katma değer üretebiliriz. TEKSİS olarak ülkemizin yerli elektrolizör üretiminde paydaş olarak hazır olduğumuzu pek çok ifade etmiştik. Türk şirketleri olarak DRES-Yeşil Hidrojen entegrasyonunu herhangi bir ülkeye bağımlı olmadan gerçekleştirebilecek insan kaynağına ve teknolojik birikime sahibiz.”

“Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Projesi ile DRES-Yeşil hidrojen entegrasyonu mümkün”

TEKSİS Genel Müdürü Hüseyin Devrim, Türkiye’nin ilk deniz üstü RES YEKA alanları arasında Marmara Denizi’nde Karabiga açıklarının belirlenmesi ile Bandırma-Biga hattına kazandırılması düşünülen ‘Güney Marmara Yeşil Endüstri Bölgesi’nin deniz üstü RES- Yeşil hidrojen entegrasyonu artıran önemli bir adım olacağını belirtti.

Koordinatörlüğünü Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) üstlendiği Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen üretimi projesi olan Güney Marmara Hidrojen Kıyısı (South Marmara Hydrogen Shore – HYSouthMarmara) Projesi’nin bölgeyi bir yeşil hidrojen üretim üssü noktasına taşıyabileceğine dikkat çeken Hüseyin Devrim, “Türkiye’nin elinde muhteşem bir potansiyel var. Türkiye gibi derin denizlere sahip ülkelerde sayıları hızla artan yüzer temelli DRES’ler ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz havzasında hem yeşil hidrojen hem deniz üstü RES hem de bu santrallerin ekipman üretiminde üretim merkezi olmamamız hiçbir neden yok. Ancak bunun için sihirli sözcüklerimiz doğru planlama, doğru yer seçimi ve doğru destek politikaları olmalı” dedi.

Devamını oku

Trendler