Connect with us

Genel

Rüzgâr türbinlerinde ekipman hizalamanın titreşim değerlerine etkisi

Yayın tarihi:

-

 

Rüzgâr Türbinlerinde Ekipman Hizalamanın Titreşim Değerlerine Etkisi

Rüzgâr türbinlerinin tahrik organlarındaki hizasızlık, dişlilerin ve jeneratörlerin servis ömrünü ve verimliliğini azaltacak titreşime neden olurlar. Bu hataları tespit etmek için titreşim ölçümleri ya da durum izleme sistemleri kullanılabilir.

 

Jeneratör ve dişli kutusundan alınan titreşim ölçümlerinin analizi sonucunda, hizasızlık belirtileri tespit edilirse, en son yapılan hizalama ölçüm raporu kontrol edilmeli ve gerektiği takdirde jeneratör ile dişli kutusu arasında,  şaft hizalama işlemi yapılmalıdır.

 

 

Rüzgâr Türbinleri Aktarma Organlarındaki Hizalama

Rüzgâr türbinlerinde jeneratör şaftı ve dişli kutusu çıkış şaftı arasındaki hizalama, jeneratör ve dişli kutusu bağlantılarının esnek olduğu kabulü ile yapılmalıdır. Ayrıca kaplin tipinin etkisi de göz önüne alınmalıdır. Hizalamanın amacı, kaplinin çalışma koşulları içerisinde aşınma ya da zorlayıcı kuvvete maruz kalmadan yatay ve dikey pozisyonunda paralel ve açısal kaçıklık değerinin düşürülmesidir. Hizalama toleransları, kullanılan kaplin tipine ve dönme devrine göre değişiklik gösterir. Şekil 2’de bir mafsallı kaplinin hizlama işlemi görülmektedir. Bu tür bir kaplin, yüksek açısal kaçıklığı tolere edebilmesine rağmen, bu durum kaplin ve yataklara gelen zorlayıcı kuvvetin artmasına neden olacaktır.  Bundan dolayı kaplin kataloglarında belirtilen hizasızlık toleransları kesinlikle aşılmamalıdır.

 

Tesislerdeki makinelerin bakım ihtiyacı olmadan uzun süre çalışabilmeleri için, kaplin üreticileri de kaplin tolerans değerlerini mümkün oldukça düşük tutmaktadırlar. Eğer bu durum gerçekleşmezse, kapline gelecek olan zorlayıcı kuvvet artacağından titreşim, sıcaklık ve aşınma artacaktır. Makineler, komparatör ya da lazerli optik hizalama teknolojileri kullanılarak hizalanabilirler. Lazerli optik hizalama cihazları, hızlı ve güvenilir olmakla beraber, ölçüm basamaklarının kaydedilebilir olması nedeniyle raporlama yapabilmektedirler. Özellikle rüzgâr türbinlerinde, hizalama işlemi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, ölçüm ve hizalama basamaklarının raporlanabilir ve kaydedilebilir olması büyük önem taşımaktadır.  Böylece bu raporlar arşivlenebilir ve gelecek ölçümler için referans kabul edilebilir. Şekil 3’te, komparatör ve lazerli hizalama yöntemleriyle alınan ölçümlerin ‘Alignment Center’ yazılımı kullanılarak oluşturulan raporları görülmektedir.

 

 

Ölçülen Hizasızlıkların Düzeltilmesi

Hizalama işleminden önce, jeneratörün ve bağlı olduğu dişli kutusunun mevcut durumu ölçülmelidir. Örneğin jeneratör dişli kutusuna göre geometrik olarak aşağıda ya da yukarıda, aynı şekilde yatayda sağ tarafta ya da sol tarafta duruyor olabilir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, PRÜFTECHNIK cihaz ve yazılımlarında bu hizasızlık değerleri kolay bir şekilde artı (+) ve eksi (-) işaretleriyle gösterilmektedir.

 

Rüzgâr türbinlerinin çoğunda jeneratör ve dişli kutusunun esnek bir şekilde bağlanmasından dolayı şaft pozisyonları, farklı yük ve dönme devirlerinde birbirlerine göre oldukça değişiklik göstermektedir. Bu durum, makinelerin çalışma ve durma şartlarındaki geometrik pozisyonlarında farklılık olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı ekipmanlar çalışma şartlarında düzgün bir şekilde çalışabilmesi için durdurulup,  belli hedefler dahilinde kasten geometrik olarak kaçık bir şekilde hizalanmaktadırlar. Örneğin, ağırlık merkezi arka tarafa yakın olan jeneratörlerde, esnek kauçuk takviyeli metal parçalarda zamanla yorulma olmaması için ilk hizalama esnasında birkaç milimetre yüksekte bırakılması yaygın bir durumdur. Bu hizalama hedef değerleri, jeneratörün bağlandığı yapının rijitliğine de bağlıdır.  İdeal olarak bu hedef değerler, türbin üreticileri tarafından belirlenmeli ve türbin sistemini işleten firmaya bildirilmelidir. Böylece bu hedefler şekil 4’te görüldüğü gibi cihaza girilebilir ve bunlar gözetilerek hizalama işlemi yapılabilir.

 

 

Hizalamada Hedef Değerler

Hizalamada hedef değerler analitik olarak hesaplanabilir ve/veya ölçümlerle belirlenebilir. Alman mühendisler odasının (VDI) yayınlamış olduğu kılavuzlarda (VDI 2726 [1] )açık bir şekilde belirtildiği gibi, bu hedef değerlerin özellikle dişli kutuları üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Aşağıda belirtilmiş olan hizalama şartları, kılavuzlarda farklılığa neden olmaktadır:

 

•Makine parçalarında, kurulum ve çalışma şartları sırasında oluşan sıcaklık farkları kaynaklı ısıl genleşme.

•Makine zemini, şaft yatağı ve şaftların çalışma esnasındaki esnek deformasyonları.

•Kurulum ve çalışma şartları arasında, rulman hareketleri, dişlilerdeki dişlere gelen kuvvet ve hidrodinamik yağlama nedeniyle oluşan farklılıklar ve bundan kaynaklı şaft hareketleri.

 

•Dişli şaftlarının dıştan uygulanan kuvvetler (kaplin, fren diskleri) nedeniyle oluşan eğilme.

•Flanşın aşınması ile oluşan radyal ve eksenel hizasızlık.

•Bağlayıcı kaplinin radyal ve eksenel rijitliği.

 

Yukarıda listelenen etkilerin haricinde aktarma organları, jeneratör ve dişli kutularının yumuşak bir şekilde bağlanması nedeniyle, ciddi yer değiştirmelere maruz kalabilirler. Her rüzgâr türbini üreticisi, kendi tasarımı gereği çok çeşitli zemin çerçevesi, aktarma organları ve kauçuk izolatörleri kullanmaktadır. Bundan dolayı, her üretici ve sistem için farklı hizalama hedef değeri seçilmelidir.

 

 

Hizalama Hedef Değerlerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesi 

Hizalama hedefleri, durum izleme sistemleri kullanılarak belirlenebilir. Bu işlem, jeneratör ve dişli kutusuna yerleştirilen iki Permalign seti yardımıyla, ekipmanların yatay ve dikey yöndeki pozisyonlarının sürekli olarak ölçülmesi ile yapılmaktadır. Şekil1’de lazer/sensor ünitelerin dişli kutusuna montajı gösterilmiştir. Kaydedilen radyal ve açısal X-Y pozisyonları sonradan şaft hizasızlığı  cinsinden hesaplanabilir. Böylece makinenin yatayda ne kadar kaydırılması ya da makine ayaklarına ne kadar ayar takozu eklenmesi gerektiği belirlenebilir. Online sistem olarak, VIBROWEB XP ya da VIBGUARD gibi ürünlerden birine sahip müşteriler, bu sistemler yardımıyla ölçüm alarak kendi hizalama hedef değerlerini hesaplayabilirler.

 

PERMALIGN sensör seti kullanılarak ölçülen makine pozisyonları, RS232 gibi haberleşme platformları yardımıyla, halihazırda var olan online durum izleme sistemine aktarılabilmektedir. PERMALIGN ölçümleri yapılırken her rüzgar durumu (rüzgarsız ve az-orta-çok rüzgarlı hava şartlarında) göz önüne alınarak farklı ölçümler alınmalıdır böylece tüm çalışma şartları için veri toplanmış olur. Şekil 6’da farklı hava şartlarında alınan ölçümler görülmektedir. PRUFTECHNIK tarafından yapılan ölçümler, rüzgar türbini lokasyonu ve rüzgar şartları göz önüne alınarak, 1 ila 4 hafta arasında sürmektedir. Eğer titreşim verileri ile birlikte diğer çalışma parametreleri de toplanırsa, bu veriler analiz edilerek sistemin tüm karakteristiği belirlenmiş olur. Ölçüm sonuçlarının PRÜFTECHNIK bünyesindeki “Monitoring Center”a gönderilmesi ile profesyonel bir analiz hizmeti yardımıyla gerekli hizalama hedefleri belirlenebilir. Rüzgar türbininde farklı bir online durum izleme sistemi bulunuyor olsa dahi, PRÜFTECHNIK sistemleri kiralanarak bu ölçümler gerçekleştirilebilir. Kiralama ve hizmetler için lütfen PRÜFTECHNIK Türkiye ofisine başvurunuz.

 

Son Söz

Kaplinlerin mevcut kataloglarındaki müsaade edilebilir hizasızlık değerlerinden dolayı hizalama işleminin bir önem arz etmediği yönünde genel bir düşünce mevcuttur. Kataloglardaki kaplin çalışma aralık değerlerinin, hizalama toleransı olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kural olarak hizalama toleransı, kaplin çalışma aralığının en az 1/3 oranında olmalıdır. Böylece, tüm çalışma süresi boyunca kaplinin müsaade edilen yer değiştirme oranı, çalışma oranının sadece 2/3’ü olmaktadır. Rekabet ortamından dolayı, kaplin üreticileri kendi kaplinlerinin çalışma aralıklarını paralel ve açısal ofsetlerinin artmasına bağlı olarak artacak tepki kuvvetini dâhil etmeden çalışma aralıklarını belirtirler. Fakat tepki kuvvetinin 0 olduğu tek durum hizasızlığın hiç olmadığı durumdur.

 

PRÜFTECHNIK

Genel

SÜT-D’den Dünya Temizlik Günü Çağrısı

Yayın tarihi:

-

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 19 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde dijital yaşamı temizleme çağrısı yaparak, dijital karbon ayak izini düşürerek, enerji tüketiminin kesemize ve iklim değişimine maliyetini azaltmaya dikkat çekti.

 19 Eylül Dünya Temizlik Günü, daha temiz ve sağlıklı bir gezegen için atık toplanmasının, yaygın bilinç yaratılmasının hedeflendiği 180 ülkeyi birleştiren küresel sivil hareketlerin en büyüklerinden biridir. Bu yıl, pandemide riskleri en aza indirerek temizlik için “Haydi Yapalım, Dijital Atıkları Temizleyelim ve Doğayı Koruyalım” diyen Let’s Do It Dünya Vakfı’nın sivil eylemi başlattığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “SÜT-D olarak Let’s Do It Türkiye’nin dijital temizlik hareketine katılacağız ve yeşil gücümüzü ülkemizin dijital karbon ayak izini düşürmek için ortaya koyacağız dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu

Gördüğümüz ve görmediğimiz atıklarımız mühim

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Evimizde, okulumuzda, işimizde, yolda, tarlada, ormanda, dağda, denizde, gölde, nehirde, yaşarken, uğraş verirken, gezip eğlenirken hep atığımız çıkar. Kâğıt, plastik, ahşap, cam, metal, atık bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış madeni yağ, lastik, akü ve elektrikli-elektronik eşya (e-atık) gibi. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı görürüz. Hepsinin ulusal servet olarak atık sektörümüzde işlenip katma değer kazanması için duyarlı yurttaş katkımız mühim. Bir de görmediğimiz dijital atıklarımız var. Teknoloji kullanırken bilgisayarımız, dizüstü bilgisayarımız, akıllı telefonumuz var. Bu harika sayısal dünyamızda, dijital evimizde bize özel dosya, fotoğraf, oyun, videolar, yedekleri, e-posta kutumuz, kullandığımız ve kullanmadığımız dosyalar ve uygulamalar var. Dijital eğitim var. Bize hizmet sunan kablolu-kablosuz erişim ağları, dijital veri merkezleri-sunucular, dijital telefon santralleri, e-alışveriş siteleri, e-bankacılık da var. Her yerde, çevrimiçi yaşamda dijital atığa neden oluyoruz” dedi.

Dijital Evimizde Karbon Ayak İzimizi Düşürerek Doğamızı, İklimimizi Koruyalım

Dijital evimizde, internet kullanırken ve cihazlarımızda elektrik tüketiyoruz. Bu tüketimle küresel sıcaklık artışına, iklim değişimine neden olan sera gazları salınıyor. Bir internet araması yaptığımızda, e-posta yolladığımızda bizler küçük bir elektrik tüketimiyle karbon ayak izi yapıyoruz. Ancak veri merkezleri, akıllı sunucular enerji yoğun hizmet sunarak yüksek elektrik tüketimi ile yüksek karbon ayak izi yapıyorlar diyen Prof. Karaosmanoğlu, “4,1 milyar insan, dünya nüfusunun %53,6’sı internet kullanıyor.Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mike Hazas’ın değerlendirmesine göre, küresel sera gazı salımlarının %3,7’sinden dijital yaşam sorumlu. Bu miktarın havayolu taşımacığı küresel sera gazı salımlarına eşit olduğunu belirten Dr. Hazas, sera gazı salımların 2025 yılında iki misli artacağını ön görüyor. Sonuç, çevrimiçi gezinmenin, çalışmanın, enerji tüketiminin kesemize akçeli, yüksek karbon ayak iziyle gezegenimize iklim değişimi bedeli yüksek demek. Dijital evimizi mutlaka temizlemek gerekli demek” bilgisini verdi.

Dijital Temizlik Hareketine Katılalım

Prof. Karaosmanoğlu dijital atıklarımızı silerek temizleme, e-posta kutularımızı ve dosyalarımızı düzenleme gereği vurgusu yaparak, depolama alanı, hız, zaman ve düzen kazanarak dijital evimizde, çevrimiçi başarılı olmak için Dijital Temizlik Hareketine Katılım çağrısı yaptı.

Devamını oku

Genel

Alaçatı’nın gözdesi Viento Hotel “hijyen manifestosuyla” kapılarını açtı

Yayın tarihi:

-

Alaçatı’da Köy içinde huzur ve dinginliğin yanı sıra kaliteli ve konforlu tatil sunmayı amaçlayan Viento Hotel, tüm gerekli hijyen önlemlerini alarak 1 Haziran’da yaza merhaba dedi.

Viento Hotel, Turizm Bakanlığının sertifika programına ilk katılan otellerden biri oldu. Ayrıca, temizlik ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkararak, Sağlıklı Turizm İşletmesi belgesini ve Gıda Güvenliği Yönetimi ISO 22000 HACCP belgesini de alarak yeni döneme hazırlandı.

Hijyenik bir konaklama

Misafir odalarında kullanılan Ozon makinesi, ULV dezenfeksiyon makinesi ve TSE ve CE sertifikalı hastane tipi dezenfektanlar ile hijyenik, tertemiz ve konforlu bir konaklama yapmanızı sağlıyor. Odalarda sterilize edilmiş tek kullanımlık Molton Brown buklet malzemeleri, 90 derecede yıkanmış ve tek tek poşetlenmiş tekstil ürünleri, özenle hazırlanmış hijyen kittlerinin yanı sıra dileyen misafirlerine tek kullanımlık tekstil ürünleri de sunuyor.

Misafirlerine yüksek hijyen standartlarının yanı sıra odalarındaki birinci kalite yataklar, lüks tekstil ürünleri, işlemeli havlu, geçmişin mirasını taşıyan özel dokuma perdeler, jakuzili, havuzlu bahçesi, gizli bahçesinde yapılan meşhur kahvaltısı, keyifli müziklerin eşlik ettiği Sota Kabuklu Deniz Ürünleri Restoranı ve barı ile bu yaz da tatilcilerin Alaçatı’daki buluşma noktası olmaya devam edecek.

Devamını oku

Genel

Güncel haberlerimiz Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle’da

Yayın tarihi:

-

Moneta Medya Grubu, dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak için yeni bir adım daha attı ve bütün siteleriyle Bundle uygulamasındaki yerini aldı.

Dijital dünyadaki varlığıyla göz dolduran Moneta Medya Grubu, sektörel mikro web siteleriyle Bundle uygulamalarında yer alacağını duyurdu. Bundle, son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okurlarıyla buluşturan, Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması. Teknolojiden bilime, finanstan spor ve kültür sanata kadar geniş bir alanda en güncel haberleri dijital dünyadaki okuyuculara sunan Bundle uygulaması App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.

App Store’dan indirmek için tıklayınız: https://apps.apple.com/tr/app/bundle-son-dakika-haber/id830521905?l=tr

Goggle Play’den indirmek için tıklayınız: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle

Türkiye’den ve dünyadan pek çok firmayla özel iş birlikleri içerisinde olan Moneta Medya Grubu, hem basılı hem de dijital alanda spesifik yayınlarla profesyonel dünyada iletişime katkı sunuyor. Hem Türkçe hem de İngilizce sitelerle global çapta sektör profesyonellerine hitap eden web siteleri, aynı zamanda sektör temsilcileri için bir açık kürsü vazifesi de görüyor. Firmalar ve yeni ürünler hakkında güncel haberlerin yer aldığı web siteleri, sektör profesyonellerinin kaleme aldığı yazı çalışmalarıyla eşsiz bir bilgi kaynağı konumunda.

Endüstriyel pazar iletişiminin dinamik öncüsü

Hem konvansiyonel medya hem de yeni medya anlayışını başarılı bir şekilde harmanlayarak sektörel ihtiyaçlara özel çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşmış olan Moneta Medya Grubu; sürekli ölçülebilir, takip edilebilir ve hızlı aksiyon almaya dönük anlayışıyla yayıncılık, iletişim ve pazarlama alanında hizmet sunuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl endüstriyel PR ve reklam yönetimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Mepax ile partnerlik anlaşması imzaladı. “Endüstriyel Pazar İletişimi” sloganıyla “360© Pazar İletişimi” anlayışını geliştiren Moneta Medya Grubu; Mepax şirketiyle yaptığı partnerlik anlaşmasıyla hizmetlerini global düzey ve standartlara taşımıştı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internete erişimi olduğu ve dijital pazarlamanın giderek önem kazandığı günümüz şartlarında; dijital dünya, gezegenin en uzak köşelerine dahi ulaşabilme imkânı tanıyor. Bu kapsamda Google News’ten sonra Bundle altyapısını da kullanmaya başlayan Moneta Medya Grubu, globalleşmek isteyen Türk firmaları için doğru kanalları ve iş birliklerini sağlamaya devam edecek.

Devamını oku
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com