Connect with us

Hukuk ve Finansal Çözümler

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Kuruldu

Yayın Tarihi:

on

resmi gazete-kararname-enerji-verimlilik

Bugün Resmi Gazetede yayınlanan 27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Başkanlık enerji verimliliği dışında, enerjinin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanları ile ilişkili alanlarında da çeşitli görevler üstlenecek.

Kararnamenin 40’ıncı maddesi ile 1 Sayılı Kararnamede değişiklik yapılarak Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurularak görev ve yetki alanı belirlendi.

MADDE 174- (1) Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şurdan bakabilirsiniz.kararnamenin ilgili maddesi

Kararnamenin 38’inci maddesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini belirleyen 169’ncu maddesinde değişiklik yapılarak, enerji verimliliği alanındaki çalışmalar müdürlüğün görev alanından çıkarıldı.
EİGM müdürlüğünün enerji verimliliği alanındaki görevlerini belirleyen f, ğ ve h fıkraları kaldırıldı, ı fıkrasından da enerji verimliliği ile ilgili ifade çıkarıldı.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku
Advertisement
Yorum Yap

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hukuk ve Profesyonel Hizmetler

Elektrik depolama yönetmeliği taslağı kamuoyuna sunuldu

Yayın Tarihi:

on

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik depolama ile ilgili hazırlanan yasal düzenlemenin kamuoyunun görüşüne açıldığını duyurdu.

EPDK’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Elektrik depolama faaliyetlerine ilişkin olarak Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Taslağı ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliklerinde ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslaklar ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 8 Şubat 2019 tarihine kadar görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 8 Şubat 2019 tarihine kadar (MS Word) formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur. Uygun formatta gönderilmeyen görüşler dikkate alınmayacaktır.”

Açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Devamını Oku

Hukuk ve Finansal Çözümler

Sanayi sitelerindeki yenilenebilir yatırımlarına KDV muafiyeti

Yayın Tarihi:

on

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk 29 maddesi; Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin 18. maddesi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) istisnaları düzenleyen 13. maddesine “yenilenebilir ve diğer enerji” ifadesinin eklenmesini öngörüyor.

Teklifteki ilgili madde şu şekilde:

“MADDE 18- Madde ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (j) bendine “yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresinin eklenmesi yönünde düzenleme yapılması suretiyle; yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi; ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanması öngörülmektedir.”

Değişiklikle birlikte organize sanayi bölgelerinde yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV muafiyeti getirilmektedir.

Devamını Oku

Hukuk ve Profesyonel Hizmetler

2019 yılı nihai YEK listesi yayında

Yayın Tarihi:

on

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2019 yılı nihai YEK listesini yayınladı.

777 elektrik üretim tesisinin yer aldığı listede, 160 adet de rüzgâr enerjisi santrali (RES) bulunuyor.

2019 yılı nihai YEK listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku

Hukuk ve Profesyonel Hizmetler

EPDK’dan yönetmelik değişikliği

Yayın Tarihi:

on

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi”ne ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik maddelerine yeni fıkralar eklenirken, YEKDEM’le ilgili de eklemeler yapıldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğine ilişkin Resmi Gazete nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.

[post_gallery]

Devamını Oku

Hukuk ve Profesyonel Hizmetler

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik

Yayın Tarihi:

on

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptı, iki “geçici madde” ekledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması kararı verildi.

Kurum, tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükmü kararlaştırdı.

Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kati proje onayının alınmasına karar veren kurum, aynı yönetmeliğin 20. maddesinin üçüncü fıkrasında da değişikliğe gidildi.

Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaması kararı verildi.

Kurum aynı zamanda “1” numaralı alt bendinde de tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağına ilişkin hüküm yer aldı.

Aynı Yönetmeliğin 28. maddesine ve “önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak”, 30. maddesine de ikinci “lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak” şeklinde eklemeler yapıldı.

 “Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük”

“Geçiçi Madde 25”te “Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu yönetmeliğin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur” ibaresi yer aldı.

Kurum, birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu yönetmeliğin geçici 15. maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemeyeceği belirtti.

“Geçici Madde 26”da, “Bu yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar proje ya da kati proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir” ibaresi yer aldı. (Kaynak: enerjiportali.com)

 

Devamını Oku

Bankalar

Yapı Kredi, yenilenebilir projelerinin finansmanı için 25 milyon euroluk kredi sağladı

Yayın Tarihi:

on

25 milyon euroluk kredi sağladı

Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında Türkiye’nin lider bankaları arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, bu kapsamda çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi. Banka, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu olan Proparco’dan 10 yıl vadeli 25 milyon euroluk kaynak sağladı. Kredinin tamamı enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerinin uzun dönemli finansmanı için kullanılacak. 

“Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projeleri

desteklemeye devam!” 

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün

Yapı Kredi’nin proje finansman portföyünün önemli bir kısmının yenilenebilir enerji projelerinin oluşturduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Proparco’dan sağlanan kredi hakkında şu değerlendirmede bulundu: 

“Yapı Kredi olarak etkin enerji ve emisyon yönetimini, kaynak verimliliğini, çevreci ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayışla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanını çok önemsiyor, bu projelere katkı sağlamaya devam ediyoruz. 

Bu anlamda, bankamız kaynaklı finansmanların yanı sıra çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan önemli fonlardan da yararlanıyoruz. Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni teyit eden Proparco iş birliği ile teminatsız olarak sağladığımız toplam 10 yıl vadeli 25 milyon euroluk finansmanı da, yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projelere aktaracağız. Doğaya saygılı bir kurum olarak, yenilenebilir enerji projelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” (Kaynak: aa.com.tr)

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler