Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi kuruldu

Anı Nil DEMİRBAĞ
Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi kuruldu

 

Enerji sektöründeki hukuki uyuşmazlıkların arabulucular tarafından daha hızlı ve daha az masrafla çözülmesi amacıyla Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi kuruldu. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan merkezin tanıtım toplantısı Ankara’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

 

Sektörü yakından bilen ve enerji hukuku alanında uzmanlaşmış arabulucuların görev yapacağı merkezle birlikte enerji sektöründe ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, yargıya taşınmadan, daha hızlı ve daha az maliyetle çözülmesine katkı sağlanırken, yargının iş yükü de azaltılacak.

İlgili kanunda arabuluculuk, “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” şeklinde tanımlanıyor.

Ekim ayında kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’yla da “kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatıyla işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması” dava şartı olarak getirildi.

(Kaynak: dunya.com)

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap