Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) nedir?

Anı Nil DEMİRBAĞ
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) nedir?

18 Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”, endüstriyel işletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik desteklere dair düzenlemeleri içermektedir.
Endüstriyel işletmelerde, enerji etüt çalışmasıyla belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.
VAP, endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Artırıcı Projelerin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl ocak ayı içinde genel müdürlüğe sunabilirler.

Verimlilik artırıcı proje desteklerine kimler başvuruda bulunabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

2018 yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları

2018 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları 2 Ocak 2018 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap