Connect with us

Genel

Rüzgar türbinlerindeki dişli kutusu bakım onarımları

Yayın tarihi:

-

 

Bir rüzgâr türbini; dişli kutusu, jeneratör, kule ve kanatlardan oluşur. Aktarma sisteminin içindeki en önemli bileşen ise dişli kutusudur. Dönme hızının jeneratör hız gereksinimlerine göre ayarlanabilmesi için güç iletim hattında güç aktarma sisteminin bulunması gerekir. İdeal bir dişli sistemi, rüzgâr türbininin işletme ömrü boyunca, sert iklim ve aşırı yüklenme koşulları altında bile düzgün ve sessiz bir şekilde çalışmalıdır. ABD’de 1983-89 döneminde kurulan bazı rüzgâr türbinlerinin periyodik bakım onarım işlemlerinin yapılması sayesinde hala orijinal dişli kutularıyla çalışmaya devam ettiğini biliyoruz.

 

Rüzgâr türbinlerindeki dişli kutusu bakım onarımları

Bir rüzgâr türbini; dişli kutusu,jeneratör, kule ve kanatlardan oluşur. Aktarma sisteminin içindeki en önemlibileşen ise dişli kutusudur. Dönme hızının jeneratör hız gereksinimlerine göreayarlanabilmesi için güç iletim hattında güç aktarma sisteminin bulunmasıgerekir. İdeal bir dişli sistemi, rüzgâr türbininin işletme ömrü boyunca, sertiklim ve aşırı yüklenme koşulları altında bile düzgün ve sessiz bir şekildeçalışmalıdır. ABD’de 1983-89 döneminde kurulan bazı rüzgâr türbinlerininperiyodik bakım onarım işlemlerinin yapılması sayesinde hala orijinal dişlikutularıyla çalışmaya devam ettiğini biliyoruz.

Rüzgâr türbinleri ekonomik ömürlerisüresince değişken rüzgâr hızlarına ve yüklerine maruz kalabilmektedir. Budurum özellikle türbülanslı sahalarda bulunan rüzgâr türbinlerinde daha fazlagörülmektedir. Bu da rüzgâr türbinlerini ve dolayısıyla dişli kutularıüzerindeki stresleri arttırmaktadır. Rüzgâr türbinlerinin ömrü, türbinkalitesine, yerel iklim ve saha şartlarına göre değişmekle beraber ortalamaolarak 20-25 yıldır. Türbülans yoğunluğu ve bunun sonucu ortaya çıkan mekanikyorulmalar, türbinlerin ömrünü ve dolayısıyla hareketli parçalarını birincidereceden etkileyen faktördür. Rüzgâr türbinlerindeki dişli kutularının garantikapsamı genellikle iki yıldır. Ülkemizde işletmede bulunan çoğu rüzgâr santraliprojesinin garanti süresi henüz bitmediği için dişli kutusu bakım ve onarımlarıkonusunda yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz söylenemez. Dişlikutuları için küçük bakımların ülkemizde yapılıyor olmasına rağmen genelliklegaranti süresi içinde bir sorunun ortaya çıkması durumunda türbin üreticişirket dişli kutusunu ya yeniliyor ya da sahada onarımını gerçekleştiriyor.Altı ayda bir yapılan periyodik bakımlar çerçevesinde yağ kontrollerigerçekleştiriliyor. Bu kontrollerde alınan yağ numuneleri üzerinden yapılananalizler sonucunda bazı kestirimlerde bulunuluyor. Arıza olabileceğiöngörülürse önlem alınmaya çalışılıyor. Bazı firmalar yedek dişli kutusubulundurarak olası enerji üretim kayıplarının önüne geçmeye çalışıyor.

 

Rüzgâr türbinlerinin dişli kutularıyurtdışından genellikle de Almanya, Hollanda ve Finlandiya’dan temin ediliyor.Oldukça maliyetli olan bu parçaların fiyatları 200.000 Euro ile 500.000 Euroarasında değişiyor. Rüzgâr enerjisi sektörümüz, var olan ve ileride daha fazlakarşılaşacağımız bu tip sorunlara karşı, yurtdışına bağlı bazı çözümlergetirmiş olmakla birlikte, olası ihtiyaçların önceden planlanarak hazırlıkyapılması ve konu hakkında uzmanlaşılması daha doğru bir yol olarakgörülmelidir. Ülkemizin rüzgârdaki 2023 yılı hedefi 20.000 MW olup, 2012 sonuitibariyle işletmede olan santraller 2.300 MW üstündedir. Yani Türkiyeönümüzdeki 10 yıl içinde son 8 yılda yaptığının 10 katı kadar daha fazlaçalışmalıdır. Bu da önümüzdeki 10 yıl içinde kalifiye personel açığı, bakımonarım ve montaj konusundaki eksikliklerimiz, yerli üretim, değişimi bekleyenmevzuatlar, yeni yatırımlar gibi pek çok sorunu birlikte ele almak ve çözmemizanlamına geliyor. İşinin ehli olan insan kolay yetişmiyor. 2023 yılı hedefine ulaşmakiçin yaklaşık 5000 kişilik bir kadroya ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz.

Zamanıiyi kullanarak, gerekli kalifiye personeli süratle yetiştirmeliyiz. Bu nedenleTÜREB olarak üç yıllık hedeflerimiz arasına mesleki eğitimleri de aldık. Hibekredileri ile Türkiye’nin 5 noktasında “Rüzgâr Enerjisi Eğitim Merkezleri”oluşturmayı düşünüyoruz. Türbin modelleri üzerinde bakım-onarım, montaj gibieğitimleri içeren merkezler kuracağız. Öncelikle bir merkez ile başlayıpsonrasında çoğaltılacak bir model planlıyoruz. Henüz projelendirme safhasındaolan bu çalışmamız Ekonomi, Milli Eğitim ve Enerji Bakanlıklarımız nezdindegirişimlerde bulunarak destek isteyeceğiz. Sektörde yabancı dili, teknik bilgive becerisi olan teknik elemanlara ve bakım onarım konusunda uzmanlara ihtiyaçduyulmaktadır. Hayata geçirmeyi planladığımız bu proje ile sektörün istediğiözelliklere cevap verecek personel sağlamak mümkün olacaktır.

 

 

Kaynak: TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven

Genel

SÜT-D’den Dünya Temizlik Günü Çağrısı

Yayın tarihi:

-

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 19 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde dijital yaşamı temizleme çağrısı yaparak, dijital karbon ayak izini düşürerek, enerji tüketiminin kesemize ve iklim değişimine maliyetini azaltmaya dikkat çekti.

 19 Eylül Dünya Temizlik Günü, daha temiz ve sağlıklı bir gezegen için atık toplanmasının, yaygın bilinç yaratılmasının hedeflendiği 180 ülkeyi birleştiren küresel sivil hareketlerin en büyüklerinden biridir. Bu yıl, pandemide riskleri en aza indirerek temizlik için “Haydi Yapalım, Dijital Atıkları Temizleyelim ve Doğayı Koruyalım” diyen Let’s Do It Dünya Vakfı’nın sivil eylemi başlattığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “SÜT-D olarak Let’s Do It Türkiye’nin dijital temizlik hareketine katılacağız ve yeşil gücümüzü ülkemizin dijital karbon ayak izini düşürmek için ortaya koyacağız dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu

Gördüğümüz ve görmediğimiz atıklarımız mühim

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Evimizde, okulumuzda, işimizde, yolda, tarlada, ormanda, dağda, denizde, gölde, nehirde, yaşarken, uğraş verirken, gezip eğlenirken hep atığımız çıkar. Kâğıt, plastik, ahşap, cam, metal, atık bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış madeni yağ, lastik, akü ve elektrikli-elektronik eşya (e-atık) gibi. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı görürüz. Hepsinin ulusal servet olarak atık sektörümüzde işlenip katma değer kazanması için duyarlı yurttaş katkımız mühim. Bir de görmediğimiz dijital atıklarımız var. Teknoloji kullanırken bilgisayarımız, dizüstü bilgisayarımız, akıllı telefonumuz var. Bu harika sayısal dünyamızda, dijital evimizde bize özel dosya, fotoğraf, oyun, videolar, yedekleri, e-posta kutumuz, kullandığımız ve kullanmadığımız dosyalar ve uygulamalar var. Dijital eğitim var. Bize hizmet sunan kablolu-kablosuz erişim ağları, dijital veri merkezleri-sunucular, dijital telefon santralleri, e-alışveriş siteleri, e-bankacılık da var. Her yerde, çevrimiçi yaşamda dijital atığa neden oluyoruz” dedi.

Dijital Evimizde Karbon Ayak İzimizi Düşürerek Doğamızı, İklimimizi Koruyalım

Dijital evimizde, internet kullanırken ve cihazlarımızda elektrik tüketiyoruz. Bu tüketimle küresel sıcaklık artışına, iklim değişimine neden olan sera gazları salınıyor. Bir internet araması yaptığımızda, e-posta yolladığımızda bizler küçük bir elektrik tüketimiyle karbon ayak izi yapıyoruz. Ancak veri merkezleri, akıllı sunucular enerji yoğun hizmet sunarak yüksek elektrik tüketimi ile yüksek karbon ayak izi yapıyorlar diyen Prof. Karaosmanoğlu, “4,1 milyar insan, dünya nüfusunun %53,6’sı internet kullanıyor.Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mike Hazas’ın değerlendirmesine göre, küresel sera gazı salımlarının %3,7’sinden dijital yaşam sorumlu. Bu miktarın havayolu taşımacığı küresel sera gazı salımlarına eşit olduğunu belirten Dr. Hazas, sera gazı salımların 2025 yılında iki misli artacağını ön görüyor. Sonuç, çevrimiçi gezinmenin, çalışmanın, enerji tüketiminin kesemize akçeli, yüksek karbon ayak iziyle gezegenimize iklim değişimi bedeli yüksek demek. Dijital evimizi mutlaka temizlemek gerekli demek” bilgisini verdi.

Dijital Temizlik Hareketine Katılalım

Prof. Karaosmanoğlu dijital atıklarımızı silerek temizleme, e-posta kutularımızı ve dosyalarımızı düzenleme gereği vurgusu yaparak, depolama alanı, hız, zaman ve düzen kazanarak dijital evimizde, çevrimiçi başarılı olmak için Dijital Temizlik Hareketine Katılım çağrısı yaptı.

Devamını oku

Genel

Alaçatı’nın gözdesi Viento Hotel “hijyen manifestosuyla” kapılarını açtı

Yayın tarihi:

-

Alaçatı’da Köy içinde huzur ve dinginliğin yanı sıra kaliteli ve konforlu tatil sunmayı amaçlayan Viento Hotel, tüm gerekli hijyen önlemlerini alarak 1 Haziran’da yaza merhaba dedi.

Viento Hotel, Turizm Bakanlığının sertifika programına ilk katılan otellerden biri oldu. Ayrıca, temizlik ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkararak, Sağlıklı Turizm İşletmesi belgesini ve Gıda Güvenliği Yönetimi ISO 22000 HACCP belgesini de alarak yeni döneme hazırlandı.

Hijyenik bir konaklama

Misafir odalarında kullanılan Ozon makinesi, ULV dezenfeksiyon makinesi ve TSE ve CE sertifikalı hastane tipi dezenfektanlar ile hijyenik, tertemiz ve konforlu bir konaklama yapmanızı sağlıyor. Odalarda sterilize edilmiş tek kullanımlık Molton Brown buklet malzemeleri, 90 derecede yıkanmış ve tek tek poşetlenmiş tekstil ürünleri, özenle hazırlanmış hijyen kittlerinin yanı sıra dileyen misafirlerine tek kullanımlık tekstil ürünleri de sunuyor.

Misafirlerine yüksek hijyen standartlarının yanı sıra odalarındaki birinci kalite yataklar, lüks tekstil ürünleri, işlemeli havlu, geçmişin mirasını taşıyan özel dokuma perdeler, jakuzili, havuzlu bahçesi, gizli bahçesinde yapılan meşhur kahvaltısı, keyifli müziklerin eşlik ettiği Sota Kabuklu Deniz Ürünleri Restoranı ve barı ile bu yaz da tatilcilerin Alaçatı’daki buluşma noktası olmaya devam edecek.

Devamını oku

Genel

Güncel haberlerimiz Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle’da

Yayın tarihi:

-

Moneta Medya Grubu, dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak için yeni bir adım daha attı ve bütün siteleriyle Bundle uygulamasındaki yerini aldı.

Dijital dünyadaki varlığıyla göz dolduran Moneta Medya Grubu, sektörel mikro web siteleriyle Bundle uygulamalarında yer alacağını duyurdu. Bundle, son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okurlarıyla buluşturan, Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması. Teknolojiden bilime, finanstan spor ve kültür sanata kadar geniş bir alanda en güncel haberleri dijital dünyadaki okuyuculara sunan Bundle uygulaması App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.

App Store’dan indirmek için tıklayınız: https://apps.apple.com/tr/app/bundle-son-dakika-haber/id830521905?l=tr

Goggle Play’den indirmek için tıklayınız: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle

Türkiye’den ve dünyadan pek çok firmayla özel iş birlikleri içerisinde olan Moneta Medya Grubu, hem basılı hem de dijital alanda spesifik yayınlarla profesyonel dünyada iletişime katkı sunuyor. Hem Türkçe hem de İngilizce sitelerle global çapta sektör profesyonellerine hitap eden web siteleri, aynı zamanda sektör temsilcileri için bir açık kürsü vazifesi de görüyor. Firmalar ve yeni ürünler hakkında güncel haberlerin yer aldığı web siteleri, sektör profesyonellerinin kaleme aldığı yazı çalışmalarıyla eşsiz bir bilgi kaynağı konumunda.

Endüstriyel pazar iletişiminin dinamik öncüsü

Hem konvansiyonel medya hem de yeni medya anlayışını başarılı bir şekilde harmanlayarak sektörel ihtiyaçlara özel çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşmış olan Moneta Medya Grubu; sürekli ölçülebilir, takip edilebilir ve hızlı aksiyon almaya dönük anlayışıyla yayıncılık, iletişim ve pazarlama alanında hizmet sunuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl endüstriyel PR ve reklam yönetimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Mepax ile partnerlik anlaşması imzaladı. “Endüstriyel Pazar İletişimi” sloganıyla “360© Pazar İletişimi” anlayışını geliştiren Moneta Medya Grubu; Mepax şirketiyle yaptığı partnerlik anlaşmasıyla hizmetlerini global düzey ve standartlara taşımıştı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internete erişimi olduğu ve dijital pazarlamanın giderek önem kazandığı günümüz şartlarında; dijital dünya, gezegenin en uzak köşelerine dahi ulaşabilme imkânı tanıyor. Bu kapsamda Google News’ten sonra Bundle altyapısını da kullanmaya başlayan Moneta Medya Grubu, globalleşmek isteyen Türk firmaları için doğru kanalları ve iş birliklerini sağlamaya devam edecek.

Devamını oku
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com