Rüzgar ve güneş enerjisinin enerji güvenliğindeki rolü çerçevesinde Türkiye için zorluklar ve fırsatlar İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tartışıldı

Anı Nil DEMİRBAĞ
Rüzgar ve güneş enerjisinin enerji güvenliğindeki rolü çerçevesinde Türkiye için zorluklar ve fırsatlar İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tartışıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, 2012 yılından beri gerçekleştirilen “Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı” serisinin dördüncüsü, 13 Mayıs 2015 tarihinde 09:30-18:00 saatleri arasında İEÜ Balçova Kampüsü’nde organize edildi. Bu yıl “Rüzgar ve Güneş Enerjisinin Türkiye Enerji Güvenliğindeki Rolü” ana teması çerçevesinde GÜNDER ve TÜREB’in destekleriyle gerçekleşen organizasyonu, gün boyunca yaklaşık 300 katılımcı takip etti.

Organizasyon kapsamında, ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Yusuf YAZAR ve Yunan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Sayın Ioannis TSIPOURIDIS açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. İlk ana konuşmacı Sayın TSIPOURIDIS, Yunanistan’ın rüzgar enerjisi alanındaki deneyimlerine ve mevcut piyasa işleyişine değinerek; Avrupa Birliği’nin 2020 Hedefleri ile gelecek yatırım ihtiyaçları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sonrasında konuşmasını gerçekleştiren Sayın YAZAR, özellikle petrol ve doğal gazda yüksek dışa bağımlılığın neticesinde tehdit altında bulunan Türkiye enerji güvenliğine vurgu yaptı. Sayın Yazar ayrıca, hidrokarbon kaynakları bakımından fakir sayılabilecek Türkiye’nin, yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında zengin bir ülke olduğunun da altını çizdi.

 

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU’nun yürütücülüğünü de üstlendiği “Türkiye Sanayi Kuruluşlarının Enerji Güvenliği Algısı: Sanayi Strateji Belgesi ve Enerji Politikalarına Uyum Araştırması” başlıklı Bilimsel Araştıma Projesi Lansmanı kapsamında ise, projenin araştırma sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı.

 

Moderatörlüğünü GÜNDER Genel Sekreteri Sayın Faruk TELEMCİOĞLU’nun üstlendiği birinci oturum kapsamında, Türkiye güneş enerjisi piyasasındaki zorluklar ve fırsatlar ele alındı. Oturumda; öncelikle Sayın Telemcioğlu bir sunum yaparak, dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisi hakkında genel bilgiler verdi. Ardından oturumun davetli konuşmacıları Gazioğlu Solar Genel Müdürü Sayın Kerim GAZİOĞLU yerli üretim ile ilgili mevcut durum ve çözüm önerileri; Zenit Enerji Proje Geliştirme Müdürü Sayın İbrahim UĞUR risk yönetiminin önemi; Crescent Capital Portföy Müdürü Sayın Can TÜZER enerji yatırımları proje finansmanı ve Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu Kıdemli Yönetici Ortağı Sayın Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU yasal altyapı konularında görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

 

Verilen öğle arasının ardından moderatörlüğünü TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Serdar ATASEVEN’in gerçekleştirdiği ikinci oturum kapsamında ise; Borusan EnBW Operasyonlar Direktörü Sayın Tuna GÜVEN, ENERCON Türkiye Bölgesel Satış Müdürü Sayın ARİF GÜNYAR, Arı Es Enerji Genel Müdürü Sayın Ebru ARICI ve YEGM Yüksek Mühendisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN, Türkiye’de rüzgar enerjisinin mevcut durumu ve geleceğini arz güvenliği açısından değerlendirdi.

 

Üçüncü ve son oturumda ise, Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğine emsal teşkil edecek bir platformda, İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde öğrenimine devam etmekte olan “Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı” öğrencileri tarafından hazırlanan “İleri Düzey Araştırma Projeleri”, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Can MUGAN’ın moderatörlüğünde davetlilere sunuldu. Üç farklı proje sunumunun gerçekleştiği oturumda, birinci proje grubu genç neslin yenilenebilir enerji algısını; ikinci proje grubu yenilenebilir enerji alanındaki devlet teşviklerini; üçüncü proje grubu ise yenilenebilir enerji yatırımlarının düşük petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

 

Davetliler oturumlar haricinde başta organizasyonu destekleyen kurum ve kuruluşlar olarak TÜREB, GÜNDER, Energyworld ve U-Sens Sürdürülebilir Enerji Sistemleri’nin yanı sıra AYDEM, İzmir Bilimpark, Rüzgar Enerjisi Dergisi ve İEÜ Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı Tanıtım standlarının da yer aldığı fuaye alanını gün boyu ziyaret ettiler.

 

Organizasyonu değerlendiren ev sahibi ve Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu: “Bu seneki çalıştayımızı yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin, sivil toplum kuruluşları liderlerinin, belediyelerin ve enerji alanına bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunmuş değerli akademisyenlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirmenin haklı gururu içerisindeyiz.” dedi.

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap