Rüzgar sektörü bir araya geldi

Anı Nil DEMİRBAĞ
Rüzgar sektörü bir araya geldi

TÜREB’in düzenlediği sektör toplantısında, yatırıma başladıktan sonra Orman Bakanlığı’nın harçlarla alakalı aldığı iç yönetmelik kararının yatırımcıya olumsuz yansıdığını ifade eden Yıldız, konuyu hazineye intikal ettirdiklerini ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda iyileştirici bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) 16 Şubat’ta kamu ve yatırımcılarıbir araya getiren sektör toplantısı düzenledi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşentoplantıya ilgi büyüktü. Enerji Bakanlığı’nda yapılan toplantınınaçılış konuşmasına “iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekillerinin dekatıldığını söyleyerek başlayan TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgarınhem iktidar, hem de muhalefet partilerince önemsendiğini ve her iki tarafı daortak noktada toplayan enerjinin rüzgar olduğunu vurguladı.

Dünyadakirüzgar kurulu gücünün 370GW’a çıktığını belirten Ataseven, Çin’in agresif birşekilde rüzgar yatırımlarını arttırmaya devam ettiğini ve dünya pazarının %30’unasahip olduğunu belirtti. Almanya’nın 40 GW’a yakın kurulu gücünün Türkiye’nintoplam enerji kurulu gücünün 3/2’si kadar olduğunu söyleyen Ataseven, “bizimdaha gidecek çok yolumuz var. Avrupa 130 GW kurulu güce ulaştı. İngiltere,Fransa ve İsviçre atak yaptı. Türkiye’de bir önceki yıla göre %27’lik bir artışsağladı. Verilere baktığımızda Avrupa’nın en büyük karasal rüzgar pazarıyız”dedi.

Rüzgarprojelerinin 7-8 yıl gibi uzun sürelerden sonra hayata geçtiğine dikkat çeken Ataseven,yetkililerden bu süreçlerin kısaltılması ile ilgili talepte bulundu. Yaklaşıkiki milyar dolarlık, 1033 MW olan rüzgar yatırımının orman bakanlığı izinlerinetakıldığını hatırlatan Ataseven, artan harç bedelleri, spekülatör tepkileri veÇED belgeleri iptalleri ile ilgili olarak sektörün sıkıntılarının devamettiğinden bahsetti. Ortak bir çözüm önerisi üzerinde çalışmayı teklif eden Ataseven, amaçlarının sektörün hız kazanması olduğunu söyledi.

 

Rüzgar santrallerinin kuşlar üzerindeönemli bir etkisi yok.

Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Taner Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, rüzgarın çevreyledost bir enerji kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin oluşturduğu politikalarve stratejilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasına destek sağladığını belirten Yıldız, rüzgar gibi temiz bir kaynağa karşı spekülatifbir takım yaklaşımların çevre gerekçesinin ardına sığınmasının ötesinde başka gerekçeler olduğunu belirtti.

Rüzgar enerjisinin çevresel etkilerine ilişkin yurt dışından bilgiler paylaşan Yıldız,İspanya Kraliyet Kuşlarını Koruma Derneğinin yaptığı çalışmalara göre, 18rüzgar çiftliğinde yapılan araştırmada rüzgar türbinlerinin kuşlar üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını vurguladı.

ABD verilerinegöre, her yıl binalara çarparak ölen kuş sayısının 1 milyar, taşıtlara çarparakölen kuş sayısının 80 milyon civarında olduğunu söyleyen Yıldız, rüzgar santrallerinin kuşlarla ilgili ciddi bir ölüme yol açmadığının altını çizdi.

14.000 MW dediğimiz güç Türkiye’nin 3yıllık büyümesine karşılık gelen bir güç

Acele kamulaştırmalarla ilgili karar iptallerine değinen Yıldız, “Bu yaklaşık 14.000MW’lar civarında. 14 bin MW dediğimiz güç Türkiye’nin üç yıllık büyümesine karşılık gelen bir güç. Yani Türkiye o üç yıllık büyümesini geride kalmamak amacıyla bütün bu yatırımlarını daha da hızlandırarak o üç yılı telafi ederek şu anda arz güvenliğiyle alakalı herhangi bir problem yaşamayacak noktaya geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisi ile ilgili geçen yıl Türkiye’de altıbüyük fabrika kurulmuşken, Almanya’da 3 fabrikanın iflas ettiğini ifade eden Yıldız, “bizler doğru tercihleri, doğru zamanlarda yapmamız lazım. Yasal düzenlemeleri, yönetmelikleri, sivil toplum örgütlerimizle ve sektör temsilcileri ile beraber yapacağız” dedi.

Almanya ve İspanya’nın rüzgardan nasıl U dönüşü yapabiliriz şeklinde kararlar aldığına dikkat çeken Yıldız, “orta yolu bulmak lazım. Ortaya koyduğumuz stratejiler buorta yolu sağlıyor. İspanya’nın bugün 110.00 MW enerjide kurulu gücü var ama puantı 40.00 MW. Çok iyi işletiliyor mu diye baktığımızda uluslar arası piyasalarda bu konuşuluyor. Türkiye’nin enerjideki kurulu gücü 69.000 MW olmasına rağmen puantı 41.000 MW. Gücü efektif kullanmak lazım. Buraya teknoloji getirenler lehine, yatırımcı lehine veya yalnızca vatandaş lehine olacak yapıyı kurmamak lazım.Vatandaşımızın ve sanayicimizin temiz enerjiyi en uygun fiyatla alacağı bir yapıyı oluşturmak gerekiyor.”  şeklinde konuştu.

2023 Yılı Hedefimizden Şaşmış Değiliz

Yatırıma başladıktan sonra Orman Bakanlığı’nın harçlarla alakalı aldığı içyönetmelik kararının yatırımcıya olumsuz yansıdığını ifade eden Yıldız, konuyuhazineye intikal ettirdiklerini ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda iyileştiricibir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Yerli üretimin artması amacıyla 52 milyon TL’lık MİLRES projesinde 500 mW’lık türbin elde edildiğini, amaçlarının bunu 2,5 MW düzeyine çıkarmak olduğunu belirtti.

Yurt dışından yatırım yapmak isteyen ve Türkiye’yi bir merkez olarak görüp bunu orta doğu ve Afrika’ya taşımak isteyen yatırımcılar olduğundan bahseden Yıldız, Türkiye’nin rüzgar verimliliği ile ilgili olan rakamlarının ve potansiyelinin cezbedici olduğunu vurguladı. 2023 yılı hedefimizden şaşmış değiliz diyen Yıldız, hedef doğrultusunda yürüyeceklerini, yerli kaynakları büyüterek toplam enerji içindeki payını arttıracaklarını ifade etti.

Diğer taraftan algı ile gerçek arasındaki bir farkı da dile getirmek istediğinden bahseden Yıldız, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden elde ettiği toplam elektrik içindeki payının % 26, Avrupa’da ise %13,5 seviyelerinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu oranı %35’ler seviyesine çıkarmak istediğinin altını çizen Yıldız, bu toplantılarla bir koordinasyon içinde verimli çalışmalar olacağını ve çıkan sonuçları hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap