Connect with us

Genel

ODTÜ RÜZGEM – Rüzgar enerjisi teknolojileri araştırma ve uygulama merkezi

Yayın tarihi:

-

ODTÜ RÜZGEM – Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Küresel ısınma ve yaşanan çevre problemleri ile yenilenebilir enerjinin önemi ve gerekliliği her alanda görülmektedir. Onuncu Kalkınma Planı’nda (Kalkınma Bakanlığı, 2013) ülkemiz üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesinin hedefleneceği vurgulanmaktadır. Buna paralel olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi konusunda oldukça öncü ulusal hedefler belirlemiştir. Örneğin, 2023 yılı için, tüketilen enerjinin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedeflenmektedir (ETKB, 2010). Bu hedeflere ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden rüzgârın daha etkin ve etkili kullanılması ve dolayısıyla, bir küresel kazanım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Türkiye’de ilk rüzgâr enerjisi çalışmaları 1980’li yıllarda Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. İlk rüzgâr türbin çiftliği 1998 yılında Çeşme’de 0.6 MW toplam güç kapasitesi ile kurulmuş, 10 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen “Yenilenebilir Enerji Yasası”nı takiben de Türkiye rüzgâr enerjisi santralları kurulumuna yönelik büyük bir atılım içerisine girmiştir.

 

2002 yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüklerinin işbirliği ile hazırlanan rüzgâr haritasından sonra, 2006 yılında yine Elektrik İşleri Etüd İdaresi hizmet alımı yolu ile REPA Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası’nı hazırlatarak 2007 yılı başında yayına koymuştur. 2007 yılının Kasım ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) üretim lisansı başvuruları kabul edilmiş, bir gün içinde rekor sayılabilecek ölçüde başvuru gerçekleşmiştir. 2010 yılı Aralık ayı içerisinde “Yenilenebilir Enerji Yasası” güncellenmiş ve “yerli ürün” kullanımına teşvikler getirilmiştir. Türkiye’de 2014 yılı sonunda kurulu güç 3762 MW’a ulaşmıştır (TÜREB, 2015). Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/5/2009 tarihli ve 2009/11 no’lu kararı ile 2023 yılı hedefi 20000 MW olarak belirlenmiştir.

 

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşabilmesini, bu hedeflere ulaşırken teknolojik dışa bağımlılığı en aza indirmeyi ve dünya rüzgâr enerjisi pazarında pay ve söz sahibi olabilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ODTÜ RÜZGEM – Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye’de rüzgâr enerjisi alanındaki ilk ve tek araştırma merkezi olarak 28 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete ilanı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) altyapı proje desteği ile kurulmuştur.

 

Merkez, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde, dokuz farklı bölümün (Havacılık ve Uzay, Makine, Elektrik Elektronik, Metalürji ve Malzeme, İnşaat Mühendislikleri ile İstatistik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme Bölümleri) işbirliği çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

 

ODTÜ-RÜZGEM, rüzgâr enerjisi teknolojilerinde yenilikçi tasarım ve yetkin test/akreditasyon faaliyetleri ile ulusal odak noktası olmak ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak uz görüsüyle kurulmuştur. Merkez, rüzgâr enerjisi alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak özgün teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Merkezin ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda üyelikleri bulunmaktadır. Ulusal alanda, ODTÜ bünyesindeki Yenilenebilir Enerji, Eko-sistemler ve Sürdürülebilirlik Araştırma Platformu’nun (YESAP) bir parçası olan RÜZGEM, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) üyesidir. Uluslararası alanda ise, rüzgâr enerjisi konusunda Avrupa’daki öncü platformlardan Avrupa Enerji Araştırmaları Birliği – Rüzgâr Ortak Programı (EERA JP Wind – European Energy Research Alliance) assosiye üyesi ve Avrupa’daki önemli araştırma merkezleri ve üniversitelerin tescilli organı olan Avrupa Rüzgâr Enerjisi Akademisi (EAWE – European Academy of Wind Energy) asil üyesidir.

 

Yaklaşık 30 öğretim üyesi ve 20 doktora ve yüksek lisans düzeyindeki araştırmacısı ile çalışmalarına devam etmekte olan merkez, rüzgâr enerjisi teknolojileri araştırmaları ile ilgili en güncel teknolojiye sahip ölçüm sistemleri ve test düzenekleri ile donatılmakta olan dört ana laboratuvardan oluşmaktadır:

 

  • Aerodinamik Laboratuvarı
  • Yapı ve Malzeme Laboratuvarı

oKompozit Malzeme Laboratuvarı

oYapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı

oYapısal Dinamik Laboratuvarı

  • Elektromekanik Laboratuvarı
  • Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı.

 

Merkezde dört ana laboratuvar kapsamında rüzgâr enerjisi ve türbin sistemleri temelinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma alanları, rotor aerodinamiği, kanat tasarımı ve optimizasyonu, rüzgâr türbin sistem tasarımı, rüzgâr çiftliği tasarımı ve optimizasyonu, topoğrafik analizler ve mikro-yerleştirme, enerji depolama, güç elektroniği, şebeke entegrasyonu ve akıllı-şebeke sistemleri, yenilikçi kontrol teknikleri ve adaptif kontrol, akıllı yapılar, kompozit malzemeler, kompozit malzeme mekaniği, malzeme karakterizasyonu, hasar mekaniği, yapısal optimizasyon, yapısal dinamik ve aeroelastisite, kompozit malzemeler için yenilikçi üretim teknikleri, kule ve temel tasarımı gibi teknik konuları içerirken, merkez bünyesinde laboratuvar çalışmalarının yanı sıra mimari ve bölgesel entegrasyon, kamusal farkındalık, kamusal kabullenme ve rüzgâr enerjisinin sosyo-ekonomik boyutları gibi sosyal konular üzerine de çalışmalar yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 1. RÜZGEM Laboratuvarları

 

Aerodinamik laboratuvarı kapsamında, rüzgâr türbini rotor aerodinamiği, akış kontrol sistemleri, rüzgâr türbini iz etkileşimleri ve rüzgâr çiftliklerinin simülasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar hem ticari hem de merkez bünyesinde geliştirilen özgün yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere farklı boyutlarda rüzgâr tünelleri bulunmaktadır. RÜZGEM’in en büyük altyapı yatırımlarından biri olan “Büyük Rüzgâr Tüneli”, Türkiye’de ve Avrupa’da sayılı rüzgâr tünellerinden biridir. Rüzgâr sektörünün yanı sıra havacılık ve inşaat sektörlerinde ihtiyaç duyulan çeşitli aerodinamik testlerin (açık-jet, atmosferik sınır tabakası) yapılacağı, çok amaçlı 3 farklı test odasının bulunduğu tünel, 2100 m2lik alana sahip ayrı bir hangar binasında yer alacak ve 2016 yılında aktif hale gelecektir.

 

 

Resim 2. RÜZGEM Büyük Rüzgâr Tüneli

 

Resim 3: RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli

 

Resim 4: RÜZGEM Rüzgâr Tüneli deneyleri

 

RÜZGEM Yapı ve Malzeme laboratuvarı üç farklı laboratuvardan oluşmaktadır. Kompozit ve Malzeme Laboratuvarında kompozit malzemelerin karakterizasyonu, üretimi, kompozit malzemelerden üretilmiş yapıların tasarım, analiz ve optimizasyonu ile ilgili sayısal ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

 

Resim 5. RÜZGEM Kompozit ve Malzeme Laboratuvarı numune testleri

 

Yapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı kapsamında rüzgâr enerjisi, havacılık ve uzay sektörlerinde kullanılan yapı elemanların ve malzemelerin mekanik testleri ve sayısal modellemeleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Tam boyutlu yapı ile parça ve kupon testleri yapılabilmekte; ayrıca laboratuvar bünyesinde yer alan test düzeneği ile 5-10 m büyüklükteki rüzgâr türbin kanatlarının yorgunluk, statik yükleme, dayanım testleri gerçekleştirilmektedir.

 

Resim 6. RÜZGEM Yapısal Mekanik ve Malzeme Laboratuvarı kırılma testleri

 

Yapısal Dinamik Laboratuvarında, rüzgâr enerjisi, havacılık ve uzay, makine, inşaat mühendisliği yapılarının titreşim ve yapısal dinamik davranışlarının karakterizasyonuna yönelik analiz ve test çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca en güncel teknolojiye sahip optik ölçüm cihazları ile çeşitli yapısal parçaların detaylı modal analizleri yapılabilmektedir.

 

Altyapı oluşturma ve yapılanma süreci devam etmekte olan Elektromekanik Laboratuvarı kapsamında 10 kW test ortamında gerçekleştirilen türbin simülasyonları ile jeneratör karakteristikleri ve kontrol sistemlerinin belirlenmesi ve şebeke entegrasyonu konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu laboratuvar bünyesinde, türbinlerin farklı rüzgâr hızlarındaki verimlilikleri hesaplanabilecek, ani rüzgâr değişikliklerinde türbin şaftı üzerinde oluşan kuvvetlerin ve jeneratöre zarar verecek durumların saptanması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

Son olarak, Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarında akademik araştırma ve eğitim amacıyla kullanılan 512 çekirdekli güçlü bir bilgisayar altyapısı bulunmaktadır. Bu laboratuvar kapsamında topoğrafya analizleri, mikro konumlandırma, rotor ve kanat aerodinamiği ile iz bölgesi (wake) etkileşimleri gibi konularda detaylı ve kompleks Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri yapılmaktadır.

 

RÜZGEM, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi konusunda ortaya koyduğu hedeflere ulaşmasında temel oluşturan özgün teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak, rüzgâr enerjisi endüstrisine tasarım, analiz, test ve teknoloji desteği verecek; ayrıca rüzgâr enerjisinin sosyo-ekonomik boyutunun anlaşılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir. RÜZGEM, rüzgâr enerjisi teknolojileri ve sosyo-ekonomik alanlarda gerçekleştireceği akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, düzenleyeceği çalıştaylar, eğitim seminerleri ve koordine edeceği ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile ulusal bir odak noktası haline gelmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Kaynaklar: 

-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. 2010. 2010 – 2014 Dönemi strateji planı. http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani.pdf

-Kalkınma Bakanlığı. 2013. Onuncu kalkınma planı 2014-2018. Ankara.

-TÜREB. 2015. Türkiye rüzgâr enerjisi istatistik raporu. http://www.tureb.com.tr/attachments/article/420/T%C3%BCrkiye%20R%C3%BCzgar%20Enerjisi%20%C4%B0statistik%20Raporu_Ocak%202015.pdf

İNGİLİZCESİ;

METU Center for Wind Energy: Capabilities and Research

 

Importance and necessity of renewable energy sources is perceived in all fields due to the growing global warming and environmental problems. Maximizing the amount of national renewable energy sources within the Turkish energy production system is also emphasized in the 10th Development Plan of Turkey (Ministry of Development, 2013). On the other hand, Ministry of Energy and Natural Resources (MENR) have set critical goals about obtaining energy from renewable energy sources. For instance, in this respect, for 2023 MENR have targeted to supply 30% of the consumed energy from renewable energy resources (MENR, 2010). While achieving these objectives, wind energy as one of the most significant renewable energy sources should be utilized much more efficiently and effectively, both as a national and a global gain.

 

The very first wind energy studies in Turkey have been started in 1980s by the General Directorate of Electric Power Resources Survey and Development Administration. The first wind farm has been established in Çeşme, in 1998, with a total capacity of 0.6 MW. With the “Renewable Energy Law” enacted in May 10th, 2005, Turkey has shown a major progress in constructing wind power plants. In 2002 a wind chart was prepared with a collaborative effort of General Directorate of Electric Power Resources Survey and Development Administration (EIE) and General Directorate of Turkish State Meteorology Service (TSMS). Following that, in 2006 General Directorate of Electric Power Resources Survey and Development Administration have prepared a Wind Energy Potential Atlas (REPA) and published in 2007. In November 2007, Turkish Energy Market Regulatory Authority (EMRA – EPDK) has received a record number of applications for the production license of Wind Energy Power Stations within a day. During December 2010 “Renewable Energy Law” has been updated with incentives about the use of domestic (nationally produced) products in wind energy investments. By the end of 2014, installed capacity of Turkey has reached to 3762 MW (TWEA, 2015). Higher Planning Council, based on its 2009/11 numbered and 18/05/2009 dated decision, has set the target of installed capacity for 2023 as 20000 MW.

 

In order to enable Turkey to reach its above-mentioned national targets, whilst minimize foreign technology dependency as well as to have a central position in the global wind energy market “METU Center for Wind Energy – METUWIND” is established as first and only research center in the field of wind energy in 28 February 2011, based on the legal grounds of the Higher Education law n◦ 2547, with the leadership of the Department of Aerospace Engineering at the Middle East Technical University. The center is funded through a research infrastructure project grant provided by the State Planning Agency of Turkey (currently Ministry of Development).

 

The center is the result of a collaborative effort of nine METU departments led by Aerospace Engineering faculty members as well as members from departments of Mechanical, Electrical-Electronics, Materials and Civil Engineering, Statistics, Architecture, City and Regional Planning and Business Administration.

 

METUWIND is established with the vocation of becoming the center of attraction at the national and international level with its scientific and technological research on the wind energy.

 

METUWIND is part of a number of national and international organizations.  At the national level, METUWIND is part of Renewable Energy, Eco-systems and Sustainability Research Platform of METU (YESAP) and Turkish Wind Energy Association (TWEA). At the international level METUWIND is a member of pioneering wind energy platforms in Europe such as the European Energy Research Alliance –Joint Program Wind (EERA JP Wind) (associate member) and the European Academy of Wind Energy (EAWE) (full member).

 

Currently about 30 faculty members and 20 master and PhD level researchers contribute to the activities at METUWIND. METUWIND test facilities and state-of-the-art measurement equipment for wind energy related research are organized under four main laboratories equipped with most up-to-date technology:

 

  • Aerodynamics Laboratory
  • Structures and Materials Laboratories:

oComposite Materials Laboratory

oStructural Mechanics and Materials Laboratory

oStructural Dynamics Laboratory

  • Electromechanics Laboratory
  • High Performance Computing Laboratory

 

Center carries out wind energy and wind turbine systems related research under these four main laboratories. Research activities mainly focus on rotor and wake aerodynamics, structural design and optimization, wind turbine systems design, wind farm design and optimization, topographical analysis and micrositing, energy storage, power electronics and smart grid systems, innovative control techniques and adaptive control, smart structures, composites (thermoplastics), mechanics of composite materials, material characterization, damage mechanics, structural optimization, structural dynamics and aeroelasticity, innovative manufacturing techniques for composite blades, tower and foundation design. On the other hand, apart from studies of the laboratories, METUWIND also conducts studies on socio-economic aspects of wind energy such as architectural and regional integration, public awareness and societal acceptance/engagement.

 Figure 1: METUWIND Laboratories

 

Research in METUWIND Aerodynamics Laboratory mainly focuses on wind turbine rotor aerodynamics, flow control systems, wake interactions and wind farm simulations. These studies are performed by using various in-house codes as well as commercial software packages. Laboratory holds a number of wind tunnels in different scales for various purposes. METUWIND “Large Scale Wind Tunnel” as one of the few wind tunnels at this scale both in Turkey and Europe is one of the largest infrastructure investments of METUWIND. Apart from the wind energy sector, the tunnel will also serve for the aerospace and civil engineering industry aerodynamic tests (such as open-jet, atmospheric boundary layer tests) with its multi-purpose test rooms. METUWIND Large Scale Wind Tunnel will take place in a new hangar building with 2100 m2 base area, and will be active in 2016.

 Figure 2: METUWIND LargeScale Wind Tunnel

 

Figure3: METUWIND Large Scale Wind Tunnel

 

Figure 4: METUWIND WindTunnel Tests

Structures and Materials Laboratory is composed of three different laboratories. Composite Materials Laboratory focuses on numerical and experimental studies on composite material characterization, composite manufacturing and design, analysis and optimization of structures composed of composite materials.

 

Figure 5: METUWIND CompositeMaterials Laboratory specimen tests

 

The Structural Mechanics and Materials Laboratory focuses on mechanical testing and computational modeling of structural components and materials used in the Aerospace and Wind Energy industries. Mechanical testing can be conducted for full-size structural/components up to 10 m long as well as for material coupons. Laboratory is equipped with test facilities with tension/torsion tests for fatigue, static loading and toughness of wind turbine blade materials.

 

Figure 6: METUWIND Structural Mechanics and Materials Laboratory Fatiguetests

 

Structural Dynamics Laboratory mainly focuses on characterizing the vibration and/or structural dynamic behavior of wind energy, aerospace, mechanical and civil engineering structures. Using state-of-the-art optical measurement capability detailed modal analysis can be conducted on various structural components.

 

METUWIND Electromechanics Laboratory conducts testing and measurement studies for wind turbine simulations, defining generator characteristics and control systems as well as grid integration issues, currently using its 10 kW test setup.  Calculation of turbine efficiency under different wind velocities, identification of forces on turbine shaft due to gust and damage possibilities of this and other reasons on generators will be studied within the context of this laboratory.

 

Finally, High Performance Computing Laboratory provides a powerful computer infrastructure composed of 512 CPU clusters for the use of academic research and education purposes. Topographical analyses, micro siting studies as well as detailed and complex Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis for rotor and blade aerodynamics together with wake interactions are conducted within this laboratory.

 

METUWIND will provide design, analysis and test facilities for wind energy industry together with the focus on socio-economic aspects. METUWIND aims to become the center of attraction at the national and international through leading and coordinating academic and scientific research activities, collaborations, workshops and seminars on technical and socio-economic aspects of wind energy.

 

References:

-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. 2010. 2010 – 2014 Dönemi strateji planı. http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani.pdf

-Kalkınma Bakanlığı. 2013. Onuncu kalkınma planı 2014-2018. Ankara.

-TÜREB. 2015. Türkiye rüzgâr enerjisi istatistik raporu. http://www.tureb.com.tr/attachments/article/420/T%C3%BCrkiye%20R%C3%BCzgar%20Enerjisi%20%C4%B0statistik%20Raporu_Ocak%202015.pdf

Genel

SÜT-D’den Dünya Temizlik Günü Çağrısı

Yayın tarihi:

-

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 19 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde dijital yaşamı temizleme çağrısı yaparak, dijital karbon ayak izini düşürerek, enerji tüketiminin kesemize ve iklim değişimine maliyetini azaltmaya dikkat çekti.

 19 Eylül Dünya Temizlik Günü, daha temiz ve sağlıklı bir gezegen için atık toplanmasının, yaygın bilinç yaratılmasının hedeflendiği 180 ülkeyi birleştiren küresel sivil hareketlerin en büyüklerinden biridir. Bu yıl, pandemide riskleri en aza indirerek temizlik için “Haydi Yapalım, Dijital Atıkları Temizleyelim ve Doğayı Koruyalım” diyen Let’s Do It Dünya Vakfı’nın sivil eylemi başlattığını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “SÜT-D olarak Let’s Do It Türkiye’nin dijital temizlik hareketine katılacağız ve yeşil gücümüzü ülkemizin dijital karbon ayak izini düşürmek için ortaya koyacağız dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu

Gördüğümüz ve görmediğimiz atıklarımız mühim

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Evimizde, okulumuzda, işimizde, yolda, tarlada, ormanda, dağda, denizde, gölde, nehirde, yaşarken, uğraş verirken, gezip eğlenirken hep atığımız çıkar. Kâğıt, plastik, ahşap, cam, metal, atık bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış madeni yağ, lastik, akü ve elektrikli-elektronik eşya (e-atık) gibi. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı görürüz. Hepsinin ulusal servet olarak atık sektörümüzde işlenip katma değer kazanması için duyarlı yurttaş katkımız mühim. Bir de görmediğimiz dijital atıklarımız var. Teknoloji kullanırken bilgisayarımız, dizüstü bilgisayarımız, akıllı telefonumuz var. Bu harika sayısal dünyamızda, dijital evimizde bize özel dosya, fotoğraf, oyun, videolar, yedekleri, e-posta kutumuz, kullandığımız ve kullanmadığımız dosyalar ve uygulamalar var. Dijital eğitim var. Bize hizmet sunan kablolu-kablosuz erişim ağları, dijital veri merkezleri-sunucular, dijital telefon santralleri, e-alışveriş siteleri, e-bankacılık da var. Her yerde, çevrimiçi yaşamda dijital atığa neden oluyoruz” dedi.

Dijital Evimizde Karbon Ayak İzimizi Düşürerek Doğamızı, İklimimizi Koruyalım

Dijital evimizde, internet kullanırken ve cihazlarımızda elektrik tüketiyoruz. Bu tüketimle küresel sıcaklık artışına, iklim değişimine neden olan sera gazları salınıyor. Bir internet araması yaptığımızda, e-posta yolladığımızda bizler küçük bir elektrik tüketimiyle karbon ayak izi yapıyoruz. Ancak veri merkezleri, akıllı sunucular enerji yoğun hizmet sunarak yüksek elektrik tüketimi ile yüksek karbon ayak izi yapıyorlar diyen Prof. Karaosmanoğlu, “4,1 milyar insan, dünya nüfusunun %53,6’sı internet kullanıyor.Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mike Hazas’ın değerlendirmesine göre, küresel sera gazı salımlarının %3,7’sinden dijital yaşam sorumlu. Bu miktarın havayolu taşımacığı küresel sera gazı salımlarına eşit olduğunu belirten Dr. Hazas, sera gazı salımların 2025 yılında iki misli artacağını ön görüyor. Sonuç, çevrimiçi gezinmenin, çalışmanın, enerji tüketiminin kesemize akçeli, yüksek karbon ayak iziyle gezegenimize iklim değişimi bedeli yüksek demek. Dijital evimizi mutlaka temizlemek gerekli demek” bilgisini verdi.

Dijital Temizlik Hareketine Katılalım

Prof. Karaosmanoğlu dijital atıklarımızı silerek temizleme, e-posta kutularımızı ve dosyalarımızı düzenleme gereği vurgusu yaparak, depolama alanı, hız, zaman ve düzen kazanarak dijital evimizde, çevrimiçi başarılı olmak için Dijital Temizlik Hareketine Katılım çağrısı yaptı.

Devamını oku

Genel

Alaçatı’nın gözdesi Viento Hotel “hijyen manifestosuyla” kapılarını açtı

Yayın tarihi:

-

Alaçatı’da Köy içinde huzur ve dinginliğin yanı sıra kaliteli ve konforlu tatil sunmayı amaçlayan Viento Hotel, tüm gerekli hijyen önlemlerini alarak 1 Haziran’da yaza merhaba dedi.

Viento Hotel, Turizm Bakanlığının sertifika programına ilk katılan otellerden biri oldu. Ayrıca, temizlik ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkararak, Sağlıklı Turizm İşletmesi belgesini ve Gıda Güvenliği Yönetimi ISO 22000 HACCP belgesini de alarak yeni döneme hazırlandı.

Hijyenik bir konaklama

Misafir odalarında kullanılan Ozon makinesi, ULV dezenfeksiyon makinesi ve TSE ve CE sertifikalı hastane tipi dezenfektanlar ile hijyenik, tertemiz ve konforlu bir konaklama yapmanızı sağlıyor. Odalarda sterilize edilmiş tek kullanımlık Molton Brown buklet malzemeleri, 90 derecede yıkanmış ve tek tek poşetlenmiş tekstil ürünleri, özenle hazırlanmış hijyen kittlerinin yanı sıra dileyen misafirlerine tek kullanımlık tekstil ürünleri de sunuyor.

Misafirlerine yüksek hijyen standartlarının yanı sıra odalarındaki birinci kalite yataklar, lüks tekstil ürünleri, işlemeli havlu, geçmişin mirasını taşıyan özel dokuma perdeler, jakuzili, havuzlu bahçesi, gizli bahçesinde yapılan meşhur kahvaltısı, keyifli müziklerin eşlik ettiği Sota Kabuklu Deniz Ürünleri Restoranı ve barı ile bu yaz da tatilcilerin Alaçatı’daki buluşma noktası olmaya devam edecek.

Devamını oku

Genel

Güncel haberlerimiz Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle’da

Yayın tarihi:

-

Moneta Medya Grubu, dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak için yeni bir adım daha attı ve bütün siteleriyle Bundle uygulamasındaki yerini aldı.

Dijital dünyadaki varlığıyla göz dolduran Moneta Medya Grubu, sektörel mikro web siteleriyle Bundle uygulamalarında yer alacağını duyurdu. Bundle, son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okurlarıyla buluşturan, Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması. Teknolojiden bilime, finanstan spor ve kültür sanata kadar geniş bir alanda en güncel haberleri dijital dünyadaki okuyuculara sunan Bundle uygulaması App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.

App Store’dan indirmek için tıklayınız: https://apps.apple.com/tr/app/bundle-son-dakika-haber/id830521905?l=tr

Goggle Play’den indirmek için tıklayınız: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfplanet.bundle

Türkiye’den ve dünyadan pek çok firmayla özel iş birlikleri içerisinde olan Moneta Medya Grubu, hem basılı hem de dijital alanda spesifik yayınlarla profesyonel dünyada iletişime katkı sunuyor. Hem Türkçe hem de İngilizce sitelerle global çapta sektör profesyonellerine hitap eden web siteleri, aynı zamanda sektör temsilcileri için bir açık kürsü vazifesi de görüyor. Firmalar ve yeni ürünler hakkında güncel haberlerin yer aldığı web siteleri, sektör profesyonellerinin kaleme aldığı yazı çalışmalarıyla eşsiz bir bilgi kaynağı konumunda.

Endüstriyel pazar iletişiminin dinamik öncüsü

Hem konvansiyonel medya hem de yeni medya anlayışını başarılı bir şekilde harmanlayarak sektörel ihtiyaçlara özel çözümler geliştirme konusunda uzmanlaşmış olan Moneta Medya Grubu; sürekli ölçülebilir, takip edilebilir ve hızlı aksiyon almaya dönük anlayışıyla yayıncılık, iletişim ve pazarlama alanında hizmet sunuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl endüstriyel PR ve reklam yönetimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Mepax ile partnerlik anlaşması imzaladı. “Endüstriyel Pazar İletişimi” sloganıyla “360© Pazar İletişimi” anlayışını geliştiren Moneta Medya Grubu; Mepax şirketiyle yaptığı partnerlik anlaşmasıyla hizmetlerini global düzey ve standartlara taşımıştı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internete erişimi olduğu ve dijital pazarlamanın giderek önem kazandığı günümüz şartlarında; dijital dünya, gezegenin en uzak köşelerine dahi ulaşabilme imkânı tanıyor. Bu kapsamda Google News’ten sonra Bundle altyapısını da kullanmaya başlayan Moneta Medya Grubu, globalleşmek isteyen Türk firmaları için doğru kanalları ve iş birliklerini sağlamaya devam edecek.

Devamını oku
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com