Rüzgarda kurulu güç 4.718 MW oldu

Anı Nil DEMİRBAĞ
Rüzgarda kurulu güç 4.718 MW oldu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) her yıl hazırladığı rüzgar istatistik raporu yayınlandı. Raporda 2015 yılı içinde 956 MW’lık santralin işletmeye alınarak toplamda 4.718 MW’a ulaşıldığı belirtildi.

İşletmedeki rüzgarenerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından yüzde 74’ü Ege ve Marmarabölgelerinde bulunuyor. İller bazındaki sıralama bu yılda değişmedi. Balıkesir’in923 MW ile birinci olduğu raporda, 807 MW ile İzmir ikinci, 574 MW ile Manisaüçüncü sırada yer alıyor. Raporda işletmede olansantrallerin yatırımcılara göre dağılımında 551 MW ile Polat enerji ilk sıradayer alıyor, 368 MW ile Demirer Enerji onu izliyor. Üçüncü sırada 318 MW ile BorusanEnBW ve dördüncü sırada 311 MW ile Bilgin Enerji var.

Ülkemizdeki toplam rüzgarkurulu gücü, 2012’de 2.312 MW iken, 2013 yılında 2.958 MW, 2014 yılında 3.762MW olarak belirtiliyor. 2015 yılı sonu itibariyletoplam rüzgar kurulu gücü 4.718 MW kapasiteye ulaşırken, inşası devam eden 61RES’in toplam kurulu gücü 1.868 MW’ı buluyor. İnşaası devam eden santrallerdeen büyük pay 342 MW ile Türkerleré ait. Sonra 254 MW ile Güriş ve 87 MW ile BilginEnerji yatırımları var. İnşaa halinde olan RES’lerin %42’si Ege bölgesinde,%34’ü marmara bölgesinde bulunuyor.

İşletmedeki RES’ler daha çok Ege’de

İşletmedeki RES’lerinkurulu güç bakımından bölgelere dağılımında yüzde 37.2 ile Ege ilk sırada,yüzde 36.9 ile Marmara, yüzde 15.2 Akdeniz, yüzde 7.8 İç Anadolu, yüzde 1.70Karadeniz ve yüzde 0.58 ile Güneydoğu Anadolu olarak tespit edildi. Raporda, işletmedeolan santrallerin Balıkesir, İzmir, Manisa, Hatay, Osmaniye, Çanakkale, İstanbul,Aydın, Mersin, Kırşehir, Afyon, Kayseri, Uşak, Kırklareli, Sivas, Bursa, Amasya,Bilecik, Tokat, Tekirdağ, Muğla, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Edirne’de olduğubelirtiliyor.

Lisanslı RES’lerde Marmara Bölgesi yoğunlukta

İnşaası başlamamış 88adet lisanslı RES’in toplam kurulu gücü 3.144 MW’ı bulurken, bölgeleregöre dağılımında 1.412 MW ile Marmara ilk sırada, 780 MW ile Ege ikinci, 352 MWile de İç Anadolu bölgesi üçüncü sırada yer aldı. İllere göredağılımında ise 456 MW ile Çanakkale ilk sırada gelirken, onu 369 MW ile İstanbul,303 MW ile İzmir ve 236 MW ile Konya izliyor.

Değerlendirmede olan santraller ve Lisanssız RES’lerde raporaeklendi

Yedi yıl aradan sonraNisan 2015’te alınan yeni rüzgar başvuruları bu yıl TÜREB’in raporunda yeraldı. Değerlendirmede olan rüzgar santrallerinin bölgelere göre dağılımında İçAnadolu bölgesine talebin arttığı ve ilk kez Erzurum, Erzincan, Van, Tunceli,Siirt, Mardin gibi illerde RES yatırımı için başvuruda bulunulduğu görüldü. DoğuAnadolu’da 1.713 MW’lık, Güneydoğu Anadolu’da 1.011 MW’lık başvurulardeğerlendiriliyor.

Bu yılki rapordalisanssız RES’lere de yer verildi. Verilere göre lisanssız RES’lerin hızkazandığı görülüyor. Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’da yoğunlaştığı görülenlisanssız RES’lerde İşletmede olan 14 projenin toplam kurulu gücü 10.400 KW. Projeonayı yapılan 107 adet RES’in toplam gücü ise 81.717 KW. Proje onayı yapılanRES’ler daha çok Marmara bölgesinde Çanakkale ve Balıkesir’de bulunuyor.TÜREBBaşkanı Mustafa Serdar Ataseven geçen yıl kırılan 803 MW’lık rekorun üstüneçıkıldığını ve bu yıl 956 MW’lık bir artış gerçekleştiğini belirtti. 2015 yılında sektöre dinamizmgeldiğini ve 7,5 yıl aradan sonra Nisan ayında alınan 3.000 MW’lık başvurularınTürkiye için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ataseven, 2016 yılı için de 2.000MW’lık kapasite açıklandığını hatırlattı. İnşaa halinde olan santrallerin de hayata geçmesi ile birlikte 2016yılında 1.000MW üzerinde bir artış beklediklerini söyleyen Ataseven, rüzgarsektörü hızla büyüyor, buna bağlı olarak rüzgar sanayisi de büyüyor. Türkiye rüzgardasanayi üssü olmak için çok uygun bir ülke” dedi.

Bu Makaleyi Paylaş
Yorum Yap