Connect with us

Avrupa’da rüzgâr enerjisi gelişmeleri hangi yönde esiyor?

Yayın tarihi:

-

Engin Deniz

Avrupa sağlıklı bir enerji pazarı yaşıyor ancak 2020’den sonra manzara yeni rüzgar enerjisi için ne ifade edileceğini kesinleştirmek adına taze enerji ve iklim hırslarını sabırsızlıkla bekliyor.

Ticaret Birliği “WindEurope“ raporunda, rüzgar enerjisinin, AB üyesi ülkelerde kurulu olan tüm yeni üretim kapasitesinin yarısından fazlasını kara üstü rüzgar enerjisinden sağlandığı bildirmektedir.

2017 yılının ilk yarısına 4.8 GW’luk yeni kara üstü rüzgar santraki kuruldu; sektör, aynı dönemde 5,4 milyar Euro’luk (6,4 milyar ABD Doları) yeni varlık finansmanı çekti; kara üstü rüzgar sektörü için kıyaslanabilir rakamlar, açık denizde (offshore) 1.3 GW, finansman için 2,9 milyar Euro’dur (3,4 milyar ABD doları). WindEurope, EU-28 genelinde 2018‘de 10 GW üzerinde yeni açık deniz rüzgarı (3.1 GW offshore) ile kurulumların rekor yılı olacağını öngörüyor.

Unutmayalım ki, Avrupa rüzgar enerjisi Ekim 2017’de AB elektrik talebinin yüzde 24,6’sını sağladığından yeni bir üretim rekorunu kırdı. Haziran 2017’nin sonunda AB’nin yaklaşık 160 GW’lık rüzgar enerjisi kapasitesi (karada 145,5 GW) ve kalan 5 GW’ı aşkın açık deniz rüzgar santralini sekiz devlet kurdu.

İleri vadede, mevcut trendlerin yakın dönemde değişmesi beklenmiyor ve dağıtım 2020 yılına kadar güçlü kalmaya devam ediyor.

2020’ye kadar ‘Merkezi Senaryo’ uyarınca WindEurope, 2017-2020 arasındaki 37,7 GW’lık yeni kara üstü rüzgar enerjisi kurulum kapasitesini öngörüyor. Senaryo, AB-28’in kurulu rüzgar gücünün 200 GW’tan fazlasına ulaşacağını, yılda 12,6 GW yeni rüzgar santrali (9.4 GW kara üstü) 2020 yılına kadar elektrik ihtiyacının % 16.5’ini sağlayacak kapasiteye ulacağını tahmin ediyor. Aynı senaryo, 2019 yılına kadar toplamda 8.9 GW yeni kara üstü rüzgar kapasitesi (3.3 GW açık deniz) tesis edileceğini öngörmektedir.

Bununla birlikte, Avrupa’nın pazarının son derece yoğun bir pazar olması bekleniyor. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa olmak üzere sadece üç ülkenin AB’nin kurulu kara üstü rüzgar enerji santrallerinin yüzde 80’inden fazlasını oluştursa da 2018 yılı boyunca kurulum ise Almanya’nın (pazar lideri), İngiltere, Fransa, İspanya ve Hollanda çevresinde toplanacağı öngörülüyor.

WindEurope Baş Politika Sorumlusu Pierre Tardieu, 2017 yılının ortalarında demecinde: “Rüzgar kapasitesi artışında iyi bir yıl izliyoruz, ancak büyüme bir avuç pazar tarafından sağlanıyor. Bu yıl şimdiye kadar 10 AB ülkesi tek bir MW kurmamaktadır. Kara üstü rüzgar enerji santrallerinde, yenilenebilir enerji yükümlülüğün sona ermesi Almanya, İspanya ve Fransa’da daha da rüzgar enerji piyasasının yoğunlaşmasına yol açacak. “

2018 yılı için önemli olan kara üstü rüzgar enerjisi ihaleleri arasında Almanya’dan 3.200 MW ve Fransa’dan 1.000 MW bulunuyor.

İspanya, “birkaç yıl faaliyetsiz kaldıktan sonra radikal büyüme deneyimini yaşatıyor” ve önümüzdeki yıllarda 4.1 GW kapasiteyi kurmayı planlanıyor.

WindEurope, hükümetinin önderliğindeki açık deniz rüzgar enerji santrallerine kayma sonucunda, 2016 yılında 1,6 GW’den kara üstü rüzgar santallerinin 2020’de “neredeyse hiçe” doğru İngiltere sanayisi tarafından yavaşlatılacağını umuyor.

2020 için AB enerji hedeflerini kabul ederek, mevcut bağlayıcı yenilenebilir enerjinin, ileriye doğru rüzgar enerji santralleri üzerinde önemli bir etkisi olmasını hedefliyor.

Halihazırda varılan hedefler kalkınmayı yavaşlatabilir, bazıları da taahhütleri yerine getirmek için acele eder. Halihazırda hedeflerine ulaşmış olan diğerleri, uzun vadede iklim ve enerji hedefleri ile hareketsiz hale gelmeye devam edecek; Örneğin, Danimarka ve İsveç, sırasıyla 2035 ve 2040 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefliyor.

2020 sonrası politikayı çevreleyen mevcut belirsizlik, dağılım çizginin ilerisinde nasıl görüneceğine açıklık getirirken, analiz yorumları ve eğilimler, rüzgar enerjisinin yeni üretim kapasitesindeki hakim payını koruyacağını gösteriyor.

Bu konuda 2018 önemli bir yıl olacak ve Avrupa kurumları 2020 sonrası dönem için yeni politika çerçeveleri hazırlayacaktır.

Umarız bu gelişmeler ışığında Türkiye’de kurulması planlanan açık deniz rüzgar enerjisi santrali hedefleri en kısa sürede vücut bulur.

Sektör Haberleri

YEKDEM’de süre 6 ay uzatıldı

Yayın tarihi:

-

Resmî Gazete’nin bugünkü nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mevcut YEKDEM desteklerinden yararlanmak için geçerli olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye girmiş olma şartı 30 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Resmî Gazete’nin 31248 sayılı nüshasında yer alan karar ile devreye girecek elektrik üretim tesislerine sağlanacak yerli üretim desteği için verilecek sürenin de 5 yıl uzatılacağı hükmü getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı şu şekilde:

“17/9/2020 TARİHLİ VE 2949 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31/12/2030 tarihine kadar uygulanır.

(2) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.”

Devamını oku

Türbin Üretimi

Wieringermeer şebeke projesi ilk aşamasında

Yayın tarihi:

-

Nordex Grubu, müşterisi Vattenfall için üstlendiği Hollanda’daki 300 MW Wieringermeer projesinin ilk bölümünü başarıyla tamamladı: 50 adet N117 / 3600 türbinin sonuncusu Ağustos ayında şebekeye bağlandı. Projenin konumu çeşitli zorluklar ortaya çıkardı. Diğer 32 adet N117 / 3600 türbin ile bir sonraki aşamanın inşası şimdiden devam ediyor.

Teknik, topografik ve ekolojik zorluklar başarıyla aşıldı

Amsterdam’ın 60 kilometre kuzeyinde bulunan bölgenin mükemmel rüzgar koşulları bulunuyor. Bununla birlikte, Wieringermeer deniz seviyesinin yedi metre altında ıslah edilmiş bir arazi niteliği taşıyor. 300 kilometrekarelik büyüklüğündeki alan, kanallarla kesişiyor ve aynı zamanda koruma altındaki bir ormanı da içeriyor. Bu durum da lojistik ve inşaat açısından zorlukları beraberinde getirdi. Uygun depolama alanı olmadığı için Nordex Grubu kuleleri, motor yuvalarını, aktarma organlarını ve göbekleri ancak gerektiği zaman teslim etti. Türbinler yedi farklı gövde yapılandırmasında geldi. Bu nedenle, doğru türbini uygun yere teslim etmek de önem arz etti.

Zeminin düşük taşıma kapasitesi nedeniyle, su basmasını önlemek için temellerin üst üste konulması ve ayrıca 1,5 metre yükseltilmesi gerekiyordu. Buna ek olarak, koruma altındaki kuş bölgeleri, bazı türbinlerde erişim, çalıştırma ve izin verilebilecek vinç sayısı konusunda sınırlamalara neden oldu.

Süreçler başarıya ulaşmaya yardımcı oldu

Bu projenin özel gereksinimleri Nordex Group’u süreçlerini değiştirmeye zorladı. Örneğin, jeton temelli izin sistemi, birden fazla inşaat ekibinin güvenli bir şekilde belirli türbinlere atanmasını sağladı. Bu yaklaşım, iş çakışmalarını önledi ve verimliliği en üst düzeye çıkardı.

Ek olarak, teknik proje yönetimi (TPM) gibi yeni işlevler yürürlüğe alındı. Ayrıca, kalite ve dokümantasyon yöneticilerinin yanı sıra güçlü bir HSE ekibi, Vattenfall’ın yüksek standartlarını karşılamak için sahada görevlendirildi. CEO José Luis Blanco: “Esnekliğe çok önem veriyoruz. Bu ayarlamalar, müşterilerimizin gereksinimlerini ve karşılaştıkları zorlukları anladığımızı göstermektedir. Bazı yeni süreçler, diğer büyük kamu hizmeti ölçeğindeki projelere başarıyla dahil edilmeketdir “, dedi.

COVID-19 süresince kesintisiz proje

Faaliyetlerin en yoğun zamanında, şantiyede herhangi bir zamanda sekiz büyük vinç ve 120’den fazla kişi çalışıyordu. Çok sayıda insanın COVID-19 salgınına rağmen sahada güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak için Nordex Grubu, genel seyahat kısıtlamaları ve hijyen önlemlerini uygulamaya ek olarak Hollandalı bir sağlık yetkilisini görevlendirdi. Görevleri, görevlerine başlamadan önce her gün şantiyedeki tüm personelin ateşini kontrol etmek ve herhangi bir semptom geliştirdiğinde tıbbi müdahelede bulunmaktı. Bu önlemler, çalışanlara artan enfeksiyon riskinden ve birçok insanla bağlantılı temaslardan belirli bir ölçüde koruma sağladı ve başarılı da oldu.

Devamını oku

Güvenlik

INTERCON, eğitim faaliyetlerini pandemi kurallarına uygun olarak sürdürüyor

Yayın tarihi:

-

INTERCON İple Erişim ve Eğitim Hizmetleri, yeni tip koronavirüs döneminde de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

INTERCON İple Erişim ve Eğitim Hizmetleri tarafından sürece ilişkin olarak yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi: “COVID-19 süreci boyunca eğitim tesisimizde kapalı sınıflardan dışarıya çıkarak geniş eğitim alanımızda sosyal mesafe kurallarına uyumlu bir şekilde eğitimlerimize devam edebilmekteyiz. Bununla birlikte, sürekli kullandığımız alanlarımızda, dinlenme alanlarımızda, mutfağımızda, yemekhanemizde, uygulamalı eğitim alanımızda dezenfektanlarımız ile sürekli hijyeni sağlıyoruz. Maske kullanımı INTERCON-RA olarak üstlenip tüm katılımcıları da kendimizden ayrı tutmuyoruz.”

GWO ve İple Erişim’de yetkili eğitim ve operasyon kurumu

INTERCON İple Erişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yetkinliklerine ve IRATA tarafından Operasyon ve Eğitim (5076/OT) alanlarında yetkili, Sprat üyesi ve GWO eğitimlerinden BST (Basic Safety Training) ve ART (Advanced Rescue Training) standartlarında “Eğitim Sağlayıcı” unvanlarına sahiptir. Eş zamanlı olarak 24 kişiye kadar GWO BST (4 Modül), 16 kişiye kadar IRATA/SPRAT Seviye 3-2-1 ve Yüksekte Çalışma eğitimlerini, 8,5 metre yüksekliğe ve 1000 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Menemen’deki tesisinde gerçekleştirmektedir.

INTERCON NDT, TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonu’na sahip A tipi Muayene Kuruluşu (AB-0110-M) olup, konvansiyonel (UT, MT, PT, VT, RT) ve ileri tahribatsız muayene yöntemlerindeki (ToFD&PA) yetkinliğini, firmanın ulaşılması zor konumlardaki saha operasyon yeteneği ile birleştirerek, rüzgâr kulesi gövde (metal) ve kanatlarında (kompozit), yerde veya yerinde muayeneler gerçekleştirebilmektedir. 

INTERCON İple Erişim, yurtiçinde ve yurtdışında, katastrofik kazalar sonucunda girilemez/kullanılamaz hale gelmiş Rüzgâr Kuleleri ve Nacelle’lerine, İlk Giriş ve Bölgeyi Güvenli Hale Getirme hizmetleri de sağlamakta olup, konusunda deneyimli uzman personelleri ile Stand-By Rescue hizmetleri de sunmaktadır. 

Firma, bünyesinde barındırdığı deneyimli IRATA/SPRAT Seviye 3 personelleri ile Kişisel Koruyucu Donanım Muayeneleri gerçekleştirebilmekte ve sertifikalandırabilmektedir. 

INTERCON İple Erişim, TS EN 1263-1’e göre imal edilmiş Düşme Engelleyici Güvenlik Ağı tedarikçisi olup yerinde montaj hizmeti de sunmaktadır. Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş bir iş örneği olarak İstanbul Yeni Havalimanı’nda (İGA) 36×36 metre ebatlarındaki güvenlik ağlarının temini, kurulumu ve sökülüp taşınması hizmetlerini gerçekleştirmiştir. Firma, Yatay ve Düşey Yaşam Hatları tasarımları gerçekleştirip montaj hizmetleri verebilmekle beraber uzun ömürlü ve yüksek kaliteli yaşam hatları ve PowerSeat gibi ipe tırmanabilen mobil ürünlerin de sağlayıcısıdır.

Firma, INTERCON NDT ile birlikte bünyesinde bulundurduğu API 510, API 570 ve API 653 Yetkili Uzmanları sayesinde, İple Erişim yöntemi ile Küre Tanklar gibi ekipmanlarda, İple Erişim Yöntemi ile In-Service ve Out-of-Service muayene Korozyon Kontrolleri ve Kalan Ömür Tayini hesapları gerçekleştirip raporlayabilmektedir.

Devamını oku
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com