Connect with us

A’dan Z’ye Rüzgar Santrali

Bölüm 15: Rüzgar Enerji Santrali Hukuksal Süreçler

Rüzgâr enerjisi yatırımlarında inşaat öncesi ve inşaat aşamasında karşılaşılabilecek hukuki riskler, açılması muhtemel davalar konusunda da kısa bilgi aktarımında bulunmak sağlıklı olacaktır. Her ne kadar proje sahası elektrik üretim için teknik açıdan en uygun yer olsa da lisans koordinatları için de özel mülkiyete konu taşınmazları olan yurttaşların bulunması ve türbin noktaları nedeni ile kamulaştırmalar yapılacak […]

Bölüm 14: Hibrit Elektrik Üretimi

14.1 Hibrit Sistemler Nelerdir? Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi; birleşik elektrik üretim tesisi, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi ya da birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi modellerinden biri şeklinde kurulabilecek. Ön lisans ve lisans başvurusunda birden çok ve farklı enerji kaynağından biri “ana kaynak” olarak belirlenecek ve diğer kaynak ya […]

Bölüm 13: Denizüstü (Offshore) RES

Denizüstü rüzgâr türbini (DRT) çiftliklerinin ilki 1991’de Danimarka’nın Vindeby kasabasında kıyıdan 2 km uzaklıkta ve 4 metre su derinliğinde (11 adet, rotor çapı 35 metre olan her biri 450 kW rüzgâr türbini) yapılmış ve bu tarihten itibaren de bu sektör özellikle Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde, özellikle Kuzey Denizi’ne yerleştirilen çiftlikler ile […]

Bölüm 12: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

12.1 YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) Nedir? Yönetmelikteki tanımına göre YEKA, “kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde kurulacak büyük ölçekli kaynak alanları”dır. Başka bir deyişle kamuya ait büyük arazilerin, yenilenebilir enerji santralleri ile değerlendirilmek üzere tahsisidir. Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde ‘Daha Çok Yerli ve Daha Çok Yenilenebilir’ yaklaşımı kapsamında […]

Bölüm 11: Yenilenebilir Enerki Kaynakları Destekleme Mekanizması

11.1 YEKDEM Nedir? YEKDEM, Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası kapsamında kurulmuştur. Hükümet, YEKDEM ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu teşvik ile yatırımlar için cazip bir pazar sunulurken dışa bağımlılığı azaltan ve çevreyi daha az kirleten ve daha az maliyetli olan bir enerji üretimi gerçekleştirilmiş olmaktadır. YEKDEM […]

10.6 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Karbon Piyasası ve İklim Değişikliğine Etkisi

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan küresel ısınma yıllar geçtikçe etkisini iklim değişikliği olarak göstermekte ve dünyanın yaşanılabilirliğini azaltmaya devam etmektedir. Araştırmalara göre küresel ısınmayı durdurmak ve dünyamızın yaşanılabilirliğinin korunması için 2050 yılına kadar zamanımız bulunmaktadır. Ayrıca Dünya Nükleer Birliği’ne (World Nuclear Assosication) göre, 2040 yılına kadar elektrik talebi günümüz kullanımının 2 katına çıkacak. Küresel […]

10.4 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Yaban Hayatı ve Ornitoloji Kuş Etkileşimi

Omurgalı sınıfları hareketli olmaları, bulundukları yerlerden çok uzak noktalara olmasa da gidebilmelerini sağlamaktadır. Kuşlar farklı davranış modellerine sahiplerdir. Bu nedenle etki araştırırken tür düzeyinde izlenilmesi gerekir. Bazı göçmen kuşların davranışlarından RES’lerden olumsuz etkilendikleri saptanmıştır. Bu nedenle araştırmacılar, RES’lerin tesis yapılmadan ve tesis yapıldıktan sonra gözlemin en az iki yıl süreyle yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Dünya’da ve […]

10.3 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Ses (Gürültü)

Rüzgâr türbinlerinin çevreye olan etkilerinden halk arasında bahsedilen en önemlileri öncelik sırasına göre gürültü, görüntü kirliliği, gölge (shadow flicker), kuş ölümleri ve doğal hayatın (tarım arazileri ve ormanlar) etkilenmesidir. Bu konuda ekonomik gelişmenin ivmesini yavaşlatmadan gerekli iyileştirmelerin yapılması önem kazanmaktadır. Bir diğer önemli husus ülkemizde kalite standardı yüksek türbinlerin kullanılması gerekliliğidir. Günümüzde özellikle rüzgâr türbini […]

Bölüm 10: Rüzgar Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri

10.1 Elektromanyetik Alan Ölçümleri Elektrik enerjisi çağımızın en önemli enerji kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve ekonomik kalkınmışlık düzeyine bağlı olarak, elektrikli araç ve gereçlerden yararlanma da her gün biraz daha artmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması amacı ile yaşam alanlarındaki elektrik ve elektromanyetik alan yoğunlukları da artmaktadır. Elektroman- yetik alan görünmez elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının […]

Bölüm 9: Enerji Piyasası ve Satış

9.1 Rüzgâr Enerjisi Santrallerinde Satış Elektrik Piyasası, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan bir piyasadır. Üretildiği anda tüketilmesi gereken elektrik enerjisinde, tüketim aylara, günlere ve günün saatlerine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple, elektrik enerjisi talebi ve arzının her […]

8.4 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Önlisans İzin Süreçleri

8.4 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Önlisans İzin Süreçleri 1) Yarışma Sonu Kapasite Kazanımı 2) Çevresel Etki Değerlendirmesi a) ÇED Gerekli Değildir Belgesi b) ÇED Olumlu Belgesi 3) Teknik Etkileşim Analizi 4) İmar Planı a) Mülkiyet Analizi b) Halihazır Harita c) Kurum Görüşleri d) Yol Projelerinin Hazırlanması e) Jeolojik Etüt Raporu f) Diğer Bilgi ve Belgeler g) […]

8.3 Santral Kurmak için Ön Lisans Alma Süreçleri

8.3.2 Santral Sahası Belirleme Yöntemi   Çizilen 12 kenarlı eşkenar çokgenin bir köşesi mutlaka kuzey yönünde olmalıdır. Belirlenen bu 12 kenarlı eşkenar çokgenlerin içerisi rüzgâr türbinlerinin ve RÖİ’nin kurulacağı sahalardır. Burada maksimum 700 metre olarak tanımlanan mesafe, başvuru sahibi tüzel kişi tarafından azaltılabilir, sıfır olarak alınabilir ve hatta türbin veya RÖİ bazında değişkenlik gösterebilir.   […]

Reklam
Reklam